Eric Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Eric Hugo, *1943, intermedia- og performancekunstner. *3.5.1943 i Kbh. Forældre: Handelsdir., senere fabrikant Svend Ove A. og Bodil Meta Pedersen Holm. Ugift.

Biography

Eric Andersen opførte sine første intermediastykker i 1959 og indledte en række grundlæggende undersøgelser af samspillet mellem performeren og publikum i Opus-arbejderne 1960-61. Han fik kontakt med komponisten La Monte Young og digteren Emmett Williams, og deltog i en række tidlige happenings i København, ofte i Det Unge Tonekunstnerselskabs regi. 1962-66 havde han et tæt samarbejde med Arthur Köpcke. Som en naturlig følge af en grundlæggende overensstemmelse i tankegang var han at finde på scenen under Fluxusgruppens første opførelser i København 1962. Tilknytningen til Fluxus blev permanent, og den lokale scene udskiftet med verden som skueplads. Gader, pladser, parker, alle tænkelige former for arkitektur endog himmelrummet, har været anvendt som scenerum. A. rejste til New York i 1965 og deltog i The First World Congress of Happenings og The Monday Night Letters begge væsentlige avantgarde- manifestationer, der gav adgang til det internationale avantgarde-netværk, i de følgende år også som en af pionererne inden for Mail Art. Gennem 1970erne og 80erne har A.s arbejder bevæget sig hen imod en form for "italesættelse" af virkeligheden, der har en mere åben struktur end tidens mange kunstneriske iscenesættelser. Både i A.s installationer, de intime events, og de store epos-lignende performances, der ofte inddrager et stort antal tilskuere, mange former for rekvisitter og avanceret teknologi, træder to karakteristika frem: Timing og forventningsbrud. Arbejdernes karakter af "ikke-personlig kunst" fyldt med paradokser og absurditeter har konstant rejst spørgsmålet, om de kunne rummes inden for kunstbegrebets rammer. Denne provokerende blanding af sære gåder og overraskende indblik og udsyn har skabt debat helt fra de tidligste værker, f.eks. Opus 51, hvor radiosymfoniorkesteret ud fra et partitur, der udelukkende bestod af alfabetet, blev bedt om at udføre deres opgave efter eget kvalificeret valg, og til de nyeste store arbejder, der er en sammensmeltning af kunst, videnskab og teknik. Solplænen f.eks. er en cirkelformet græsplæne, der teknisk er styret, så den altid vil dreje sig efter solen. Marianne er et prisbelønnet forslag til et nyt vartegn for Paris i 100-året for Eiffeltårnets opførelse, der sender tre satelitter 1,4 mill. kilometer ud i verdensrummet og med trikolorens farver, der reflekterer solens lys tilbage til jordens natside. Utallige rejser og ophold i udlandet har fra 1970erne gjort A. til en sjælden, men særdeles kontroversiel person i dansk kunstliv, kendt for en række debatskabende værker og skarpe kunstpolitiske synspunkter.

Education

Komponistudd. privat hos Ib Nørholm og Herman D. Koppel m.fl. 1957-60; i øvrigt autodidakt.

Travels

Darmstadt, Köln, Amsterdam 1963; Østeuropa, USSR, Finland, Sverige 1964; Amsterdam, Rotterdam og Den Haag 1964; Nice 1965; New York 1965; Prag 1966; Köln, Berlin, Paris 1968, 1970; utallige rejser i Europa, USA, Canada, Mexico, Tyrkiet, Korea siden 1970.

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1970, 1984, 1988, 1989, 1990.

Exhibitions

Actual Art, San Francisco Mus. of Modern Art 1964; bien., Paris 1971; bien., Venezia 1972 (Italiens pav.), smst. 1976 (Japans pav.); Signify, Signifying? Nagoya, Japan 1974; Wolf, Moderna Mus., Sth. 1975; Effigy, Centre Pompidou, Paris 1977; Renewals, Cooper-Hewitt Mus., N.Y. 1977; The Critic of Criticism, Mus. de la Ville de Nice 1979; Fluxus (Silverman Coll.), Neuberger Mus., Wiesbaden m.fl. 1983-88; LitteARTure, Brandts Klædefabrik 1987; La Tour Eiffel de L'Espace, La Tour Eiffel og La Villette, Paris 1987 (hæderspris s.m. astrofysikeren Niels Lund og arkitekten Kurt Cleff); Inst. of Modern Art, Brisbane m.fl., Australien 1990; Nord. 60-tal, vandreudst. Listasafn, Reykjavik m.fl. 1990; Fluxus closing in, Salvatore Ala Gal., N.Y. 1990; Gal. Emily Harvey, N.Y. 1989-92; FluxAttitudes, Hallwalls, USA 1991; Lydbilleder, Mus. for Samtidskunst, Roskilde 1991; Undr, Charl.borg 1992; A Conceptual Country, Franklin Furnace, N.Y. 1992; In The Spirit of Fluxus, Walker Art Center, Minneapolis 1993. Separatudstillinger: Parachute, Vancouver 1976; Multiphla, Lyon 1979; Zona, Firenze 1979; Disconceptions, Gal. Piwna, Warszawa m.fl. 1984; Gal. Emily Harvey, N.Y. 1984-93; Please Leave, Iowa Mus. 1986; Opus 90, Stat. Mus. for Kunst 1990; The Crying Place, Gal. Donguy, Paris m.fl. 1991.

Artworks

Arte Manuale (1961, Fundazione Mudima, Milano); Random Audience (1962, Getty Foundation, San Francisco); Circles (1967, San Francisco Mus. of Modern Art); Boxin (1971, House of Arts, Brno, Tjekkoslovakiet); Regrets (1972, Centre Pompidou, Paris); Årets Tomgang (1984, Nat.mus. Kbh., Etnogr. Saml.); Achilleus (1986, Fondation Danae, Pouilly, Frankrig); Marianne (1986, la Villette, Paris); Los Lamentamos (1987, Mus. Tamayo, Mexico City); Hands (1987, Clark Inst. of Art, Williamstown, Mass.); Opus 90 (1990, Stat. Mus. for Kunst); Travelling Wall (Mus. Ludwig, Köln 1992.). Performances: Opus 13, Thorvaldsens Mus. 1961; Fluxus, Nikolaj, Kbh. 1962 (s.m. A.D. Knowles, Dick Higgins, E. Williams m.fl.); Moving, Sommerudst. 1963; Maj-udst. 1964-67; Ungdomsbien., Paris 1968; Avantgarde, House of Arts, Brno, Tjekkoslovakiet 1972; Art et Communication Marginale, Mus. d'Art Moderne de la Ville de Paris 1974; Gal. Akumulatory, Poznan, Polen 1975, 1983; Fluxus Tour, Lyon m.fl. 1980; Hommage à Emma Gad, Amalienborg Slotspl. 1982; Årets Tomgang, Louisiana 1983; Festival of Fantastic, Roskilde 1985; The Third Hand, Espèces Nomades, Inter/Le Lieu, Québec 1986; DANAE, Pouilly, Frankrig 1986-89; Mus. Tamayo, Mexico City 1987-89; Le prix de celle performance est de 250 $ canadiens, Immedia Concerto, Inter/Le Lieu, Québec 1988; On/Over, Nat.mus., Warszawa 1988; Happenings & Fluxus, École des Beaux-Arts, Paris 1989; Mop Shop IV, Viborg 1989; Polypoenix, Centre Pompidou, Paris 1989, 1990; Ubi Fluxus ibi motus, Venezia 1990; Pausing, Mus. for Samtidskunst, Roskilde 1990; Soundwalk, Roskilde Festival 1991; Anniversary, The Kitchen, N.Y. 1991; Excellent, Nikolaj, Kbh. 1992; Fluxers, Mus. D'Arte Moderna, Bolzano 1992; The Seoul of Fluxus, Seoul Arts Center 1993; endv. manuskripter (1962, Mus. of Modern Art, N.Y.) og en lang række værker i radio og tv, heraf Idle Monitors over 4 tv stationer i Chicago og Iowa i 1986, og Untactics of music over Québec tv og radio i 1988.

Literature

Jürgen Becker i: Happenings, 1964; John Cage: Notations, N.Y. 1969; Harald Szeemann: Happenings and Fluxus, Köln 1970; Klaus Groh: If I had a mind..., Köln 1971; Poinsot: Mail Art, Paris 1972; Herve Fischer: Art et Communication Marginale, Paris 1972; Hundertmark: Ausgabe 1-4, Berlin 1975-79; Harry Ruhe: Fluxus, Amsterdam 1982; Grethe Gratwol i: Paletten 3, 1984, 39; Marianne Bech i: North 15, 1985; Torben Weirup i: Kunstavisen 6, 1985; 7, 1987 (interv.); Anne Knudsen i: Siksi 2, Helsinki 1986, 14-21; Jens Jørgen Thorsen: Modernisme i da. malerkunst, 1987; Helge Krarup og Carl Nørrested: Eksperimentalfilm i Danm., 1986; Jon Hendricks (ed.): Fluxus Codex (The Silverman Coll.), N.Y. 1988; Gianni Sassi i: Milanopoesia, Milano 1989; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989; Lars Movin i: Copyright, 2, 1990; Marianne Bech i: Ubi Fluxus ibi motus 1990-1962, Milano 1990; Nancy Princenthal i: Art in America, april 1991; Torben Weirup i: Hrymfaxe 1, 1991; Ina Blom og Hannah Higgins i: Fluxus Virus, Gal. Schüppenhauer, Köln 1992; Elisabeth Delin Hansen i: Kunstmus. Årsskr. 1991, 130-39; Estera Milman og Stephen C. Foster i: Fluxus, A Conceptual Country, Visible Language, Vol. 26, 1/2, Providence, USA 1992, 133-42. DR TV (om Emma Gad, Amalienborg Slotsplads/Exophyliaudstill.); DR TV (om Marianne det nye vartegn for Paris) 1987; DR TV (om Opus 90) 1990; DR TV (om Excellent '92) 1993.

Author: Marianne M. Bech (M.M.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.