Sikker Hansen

Weilbach information

Genealogy

Sikker Hansen, Aage, 1897-1955, tegner. *29.7.1897 i Grenå, ?27.10.1955 i Kbh., begr. på Sædder Kgrd. Forældre: Maskinkonstruktør Markus Sikker H. og Valborg Augusta Rasmussen. ~21.10.1922 i Sædder med Anna Kristine Nielsen, *7.8.1897 i Ringsbjerg, ?18.9.1979 i Kbh., datter af landpostbud Jens Peter N. og Ane Marie Hansen.

Biography

Sikker Hansen havde fra begyndelsen mod til at insistere på sit eget talent, og derfor lod han sig ikke lokke af en akademisk skoling og en korrektion mod det gennemsnitlige. Et tilløb mod det banale er tæmmet af talentets overbevisende sans for det hverdagspoetiske, der gennem hele S.H.s produktion insisterede på en overbevisende ægte og rugbrødsnær tro på livet mellem mennesker. Både hans landskaber og menneskeskildringer er i de bedste værker båret af både fortroligheden og solidariteten med det nære, men afbrudt af skarpsynede og næsten visionære fremstillinger f.eks. fra mellemkrigstidens Berlin. Mængden af arbejder i fortrinsvis sort og hvidt var i deres udgangspunkt ikke upåvirket af især den sovjetiske revolutionskunst, men S.H. sprang det agitatoriske over, og der er trods tyngden en udtalt sødme i hans fastformede og alligevel blødt afrundede formbehandling, som fra begyndelsen havde et slægtskab med Johannes V. Jensen, til hvis ungdomsroman Kongens Fald S.H. frem mod 1944 udførte en lang række mesterlige tegninger med rørpen. Indsatsen tåler sammenligning med den samtidige grafiker Povl Christensen, og de to kunstnere repræsenterede med hver sit ståsted en kulmination i de bestræbelser på en folkeliggørelse af den sort-hvide kunst, der både udgik fra Aksel Jørgensen og periodens formidable bladtegnerkunst. S.H.s sans for det grafiske fulgtes med konstante eksperimenter, både hans plakater for ikke mindst FDB (Davre og Cirkel Kaffe) og hans litografier, der sammenfattede og på det nærmeste monumentaliserede yndlingsmotiver som den kvindelige model, gadebilleder, børn og dyrene omkring os, bragte kunsten længere ud end tidligere. Sammen med bl.a. Ib Andersens blev hans tegninger til Politikens Magasin folkeeje i det han selv kaldte "en billedhungrende Verden". Udklippene fandt vej til landets tagværelser og karlekamre, og han efterlod sig som kunstner et tomrum, der ikke siden er blevet udfyldt.

Education

Malersv. i Ålborg 1916; Tekn. Sk. 1917; Kunstakad. Kbh. 1 måned i 1917; en 3-årig udd. som litograf.

Travels

Holland, Tyskland 1927; Tyskland, Østrig, Italien 1930; Belgien 1935; Frankrig 1937; Holland 1950.

Occupations

Teatermaler ved Odense Teater 1917-20; tegner ved Pol. fra 1932; lærer ved Kunsthåndv.sk. 1933-36.

Scholarships

Grand prix, Bruxelles 1935; samme, Paris 1937; Villiam H. Michaelsen 1937; Alfred Schmidt 1940; Årets tegnerpris 1965.

Exhibitions

Grønningen 1934-35, 1946, 1952-56 (mindeophængning), 1965; verdensudst., Bruxelles 1935; Paris 1937; N.Y. 1939; Forårsudst., Odense 1936; Nord. Grafik Union, Helsingfors 1939; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Tegn. af da. malere og billedh., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Vild Hvede udst. 1941; Da. Kunsthaandv., Sth. 1942; Den off. da. kunstudst., Oslo 1946; N.Y. 1947; Da. illustratorer, Fr.berg Rådhus 1960; Da. og udenlandsk kunst, Bachs Kunsthdl. 1977; Da. kulturdage, Kunstnernes hus, Ukraine 1986. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1932, 1939, 1967; Kunstindustrimus., Kbh. 1940; Mindeudst., Odense Teater 1960.

Artworks

Dekorationer: Vægdek. til Den da. Pav. på verdensudst. i Bruxelles (1935); i Paris (1937); i N.Y. (1939); fortæppe til Bellevueteatret (1936); vægdek., K.B.-Hallen, Peter Bangsv., Fr.berg (1938-39); Pol. Sikker Hansen sal (1937); foredragssal, smst. (1942); Silkeborg Realsk. aula (1947); Det da. Hus, Piccadilly, London (1948); fortæppe til Aarhus Teater (1950); dek., Bryllupssalen, Fr.berg Rådhus (1953-54); desuden forsider, midtersider og novelleill. til især Pol. Magasin regelmæssigt fra 1932; månedens tegning fra 1949. Grafik: Ca. 40 litografier, udsendt fra 1933 (Rasmus Navers Forlag, Fischer, Pol. Forlag); repr. i Kobberstik.saml.; Fr.berg Gymn.; Storstrøms Amts Kunstmus. Illustrationer: Maeterlinck: Den blaa Fugl, 1923; Johs. V. Jensen og Hans Kyrre: Mammutbogen, 1933; samme: Zoologisk Have, 1934; Harald H. Lund: Morgenvandring, 1934; Hans Werner: Godtfolk i Lilleby, 1934; Hans Hvass: Dyrene derude, 1935; Dhan Gopal Mukerji: Jægeren Ghond, 1935; Hans Hvass: Storken, 1938; samme: Egernet, 1939; samme: Byens Dyreliv, 1940; Daniel Defoe: Robinson Crusoe, 1940; Raymonde Vincent: Blanche, 1940; Svend Rindholt: Aarets Gang, 1941: Erik Bertelsen: Fugle i Kikkerten, 1941; Walter Scott: Ivanhoe, 1941; Raymonde Vincent: Ude paa Landet, 1941; Johs. V. Jensen: Kongens Fald, 1944; Louis Hémon: Marie Chapdelaine, 1945; Aage Rasmussen: 2 digte, 1946; H.C. Andersen: Historien om en Moder, 1950, (Nordlundes Kalender). Bogomslag: Johs. Lindskov Hansen: Nedenom og hjem, 1935; Johs. Brøndsted: Danm. Oldtid, I- III, 1938-40; Thomas Olesen Løkken: Pigen fra Vildmosen, 1940; Jacob Paludan: Fugle omkring Fyret, 1942; H.C. Broholm: Danm. Bronzealder I-IV, 1943-49; Gisken Wildenwey: Andrine, 1944; Johs. V. Jensen: Himmerlandshistorier, 1945. Plakater: Færdselsplakat (1.pr. i Pol. Konk. 1930); Fr.berg Svømmehal (1934); Mor og Barn (1937); Bellahøj (1939); Postbudet ringer altid 2 Gange (1940); Tidens Møbler (1942); Tobaksplakat for FDB (1945); Frilandsmus. (1946); Zoologisk Mus. (1946); Handels- og Søfartsmus. paa Kronborg (1948); Zoologisk Have (1949); repr. i Kunstindustrimus., Kbh.

Literature

Pr. Wilmann: Ung Tegnekunst, 1936, 40-42; Poul Carit Andersen: S.H., 1938 (Privattryk); Svend Rindholt i: Samleren, 1938, 92-94; H. Bramsen i: Nyt Tidsskr. for Kunstind., 1939, 33-36; 1943, 53-55 (Tapeter); Jørn Rubow i: Tilskueren, 1939, I, 109-11; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Chr. Rimestad i: Samleren, 1941, 164-69; Saadan tegner vi, 1945; Hans Hvass (red.): Sikker Hansen Bogen, 1947 (med fort. over bogill., gadeplakater og litografier); Harald Rue i: De grafiske Fag, 1951, 26 (Lyse Sommerdage), 432 (Den hvide Hest); Med. Forum, 1963, 161-70; Hakon Stephensen, Hans Bendix og H.P. Rohde: Tre venner skriver om S.H, 1967; H.E. Nørregård-Nielsen: Avisens Håndskrift, 1983, 20, 108f, 112, 114, 116-18, 132, 149; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983. Dagblade: Berl. Tid. 8.4.1932 (K. Flor); Pol. 6.4.1932 (K. Pontoppidan); 20.5.1939 (Masinet,E. Noach); 6.12.1939 (K. Pontoppdan); 5.11.1940 (E. Noach); 6.11.1940 (TomKristensen); 17.11.1943 (Mogens Lorentzen); 29.7.1947 (Roger Nielsen); 29.7.1947 (Kronik af W. Schwartz); Nat.tid. 9.12.1939 (Sig. Schultz).

Author: Hans Edvard Nørregård-Nielsen (H.E.N.-N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.