Helen Schou

Weilbach information

Genealogy

Schou, Helen, *1905, billedhugger. *19.4.1905 på Fr.berg. Forældre: Veksellerer Ivar Müller Rée og Dagmar Albeck. ~12.11.1926 i Kbh. med prokurist, senere dir. for C. Schous Fabr. Holger Høiriis Schou, *4.3.1903 i Kbh., ?4.5.1977 i Charll., søn af fabrikant Lauritz Kiellerup Bøggild S. og Kristiane Thomasine Marie Høiriis.

Biography

Helen Schous indsats i dansk skulpturs historie er først og fremmest knyttet til hendes to monumentale hovedværker Rytterstatuen af Christian X i Århus 1955 og Den jyske hingst i Randers 1969. Hendes udgangspunkt var tegningen og maleriet, men hun gik afgørende over til skulpturen, da hun blev elev hos Anne Marie Carl Nielsen, der netop i disse år var i gang med sin rytterstatue af Christian IX. S.' interesse for hesten som kunstnerisk motiv lå lige for, da hun havde redet siden barndommen og var en øvet skolerytterske. Dertil kom, at hun ikke kun tegnede anatomistudier, men også deltog i dissektion af heste på Landbohøjskolen. På sine rejser var hun stærkt optaget af Europas ryttermonumenter, og hele denne opsamlede viden bestående både af egne studier efter naturen og af ældre tiders kunstneriske hestegengivelser kom hende senere til gode i de store monumentale bestillingsværker. Studier af heste, men også af andre dyr, gav sig tillige udslag i en levende og bevæget statuettekunst, og skønt hendes største indsats ligger på hesteskulpturens område, har hun også skabt smukt afbalancerede menneskefigurer som Morgengry, vågnende ung mand og Moder med barn, foruden flere fine portrætter, der, skønt enkle og ligefremme i formopfattelsen, er udført med en indtrængende personkarakteristik.

Education

Tegneundervisn. hos Agnes Jensen (gift Weie) 1922-24; hos Bizzie Høyer; elev af Anne Marie Carl Nielsen 1922-27; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (E. Utzon-Frank) 1929-32.

Travels

Frankrig, Holland, Belgien, Italien 1925; Berlin, Dresden, Wien, Norditalien 1926; Paris 1929-31; Firenze 1930, 1933; Rom, Napoli 1935; Sydtyskland 1938; Rom 1947; endv. Marokko, Spanien, Grækenland, Uganda og Kina.

Occupations

Medl. af censurkom. for Charl. Forår 1935, 1938; af best. for Da. Skulpturforen. 1937-38, 1941-42; af Akad.råd 1959-78; fmd. for billedh. fagudv. 1967-68.

Scholarships

Agnes Lunn 1956; C.L. David 1985.

Exhibitions

Charl. Forår 1927-43, 1945-48, 1950, 1958; Salonen, Paris fra 1929; Vaarudst., Oslo 1929; Købestævnet, Fr.cia 1929-32; Kvindel. Kunstneres Samf. 1930, 1976, 1986; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1933, 1938-39, 1942, 1944; Charl. Eft. 1937, 1947; Utzon-Frank og hans Elever, Charl.borg 1943; Haveselsk. Have 1943, 1946; Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957; Skulptur i Eventyrhaven og Rådhuset, Odense 1973; Gentofte kunstnere, Gent. Rådhus 1974, 1977; Portrætter, Nikolaj, Kbh. 1974; Gentofte Udst., Gent. Rådhus 1980, 1984, 1996. Separatudstillinger: Før og Nu, Ordrup Sognegård 1979; Bikuben, Silkeg., Kbh. 1979; Gal. Laaland, Ulriksdal, Ulslev 1986; Kunstudst. bygn., Filosofgangen, Odense m.fl. 1995 (retrosp., s.m. Eva Rée Pontoppidan); Farsø Kulturhus 1996.

Artworks

(Bronze, hvis andet ikke anført): Dreng (udst. 1927); Hest overfaldes af slange (1935, springvand, tidl. Ravnholm, flyttet 1977 til Vesterg. 28, Randers); Eva frister Adam (1937, konk.udkast til springvand i Nyk. F.); Styrtende Amazone (1938, Stat. Mus. for Kunst); Morgengry, vågnende ung mand (1939, Lyngby Folkepark); Ridende amazoner (relief, kunststen, 1942, sportsridesk., Maltegårdsv.); Moder med barn (1943, Bellevue Strandpark); Skolens træ (stentøj, 1944, Ingrid Jespersens Sk.); Våren, siddende pige (gips, 1944); Maleren Fenge Hansen (portrætstatuette, 1951); Rytterstatue af Christian X (1946-55, Bispetorvet, Århus, sokkel af Kay Fisker); Fluerne stikker, jysk hoppe (1948, Ceres Bryggeri, Århus); Den jyske hingst (1959-69, Østervold, Randers, sokkel af Kay Fisker); Dansende traner (1977); Jysk hoppe (1980, Øregaards Park, Hell.); To traner (bronze, afsl. 1988, Tranehaven, Charll.). Portrætbuster: Maler og billedh. Agnes Lunn (1933, halvfigur); Prof., Dr.med. E. Hauch (udst. 1936, Jordemodersk., Rigshosp.); Kgl. balletmester Hans Beck (udst. 1937, bronze 1939, Det kgl. Teater, gips i Teatermus.); Prof. Elis Strömgren (udst. 1938); C.L. David (1938, C.L. Davids Saml., Kbh.); Direktør Hans Tobiesen (udst. 1939); Holger Gabrielsen (gips, 1939, Teatermus., bronze, Det kgl. Teater); Sigrid Neiiendam (gips, udst. 1941, marmor, 1947); Holger Høiriis Schou (marmor, 1941); Prof. ved Konservatoriet Holger Lund Christiansen (1942); Mogens Lichtenberg (1975). Portrætrelieffer: Holger Høiriis Schou (1929); Fabrikant Lauritz Schou (udst. 1943, Karlslunde Strand, Kursus- og feriecenter); Philip Sørensen (1955); Johannes la Cour (1970); Amtsborgmester Robert Svane Hansen (1980). Andet: Da. Rideforbunds ryttermærke; grafik.

Literature

Pol. 3.5.1932 (interv.); 23.11.1969 (Pierre Lübecker); 12.12.1994 (Jens Kerte); Tage Becker: Konge-Rytterstatuen, 1943, 30-36; Demokraten 19.9.1955; Berl. Tid. 26.9.1955; 15.4.1965 (interv.); 3.4.1969 (Gunnar Jespersen); 22.11.1969 (Hjalmar Friis); 30.11.1969 (Jan Zibrandtsen); 29.5.1988 (Virtus Schade); 1.4.1995 (Henrik Wivel); Aarhuus Stiftstid. 26.9.1955; 28.9.1955 (Else Kai Sass); 18.4.1965 (interv.); Loll.Falsters Folketid. 21.4.1965 (interv.); Hjalmar Friis: H.S. Rytterstatuen af Kong Chr. X i Aarhus, 1970; Ernst Mentze: H. S., en billedhuggers liv og arbejder, 1974; Weekend-avisen 25.5.1979 (Vibeke Gulmann); Jyll.p. 31.7.1983 (H.P.Jensen); 16.2.1997 (Johs. H. Christensen); Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989, 10; Lise-Lotte Blom: Billedh. H.S. og maleren Eva Rée Pontoppidan, 1995; B.T. 17.4.1995 (interv.).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.