C.L. Toft

Weilbach information

Genealogy

Toft, Karl (Carl) Langbein, 1877-1958, maler og præst. *24.4.1877 Nørby Mark, Jegindø, ?30.3.1958 i Hillerød, begr. Høje Taastrup Kgrd. Forældre: Handelsmand Anton Sofus T. og Ane Frederikke Caroline Langbein. ~17.6.1906 i Høje Taastrup med Bertha Ramlau, *23.2.1883 i Kbh., ?11.4.1971 i Birkerød, datter af manufakturhdl. Jakob August R. og Johanne Christiane Brodersen.

Biography

C.L. Toft ville oprindelig have været maler. Han gik på Akademiet og tilegnede sig freskoteknikken under et studieophold i Firenze og som medhjælp ved Jens Møller-Jensens arbejde på Københavns Rådhus. Han blev imidlertid, som han senere selv udtrykte det, "kaldet af Gud" og helligede sig allerede i sine unge år præstegerningen. Maleriet betragtede han herefter som hvile og rekreation, men påtog sig dog adskillige mere håndværksprægede maleropgaver i forbindelse med istandsættelse af kirkeinventar. T. var flittig med sin bibeskæftigelse, maleriet. Han udførte i årenes løb adskillige naturalistiske natur- og kirkegengivelser. Han yndede at arbejde med gengivelsen af det store rum, i kirken såvel som i skoven, ofte med en strålende baggrundsbelysning. Hans farver var gennemgående lyse og klare.

Education

Malersv.; Tekn. Sk. (Holger Grønvold) 1897-98; Kunstakad. Kbh., (Otto Bache, Frants Henningsen og Fr. Vermehren) apr. 1899-jan. 1902; stud. freskoteknik i Firenze 1902. Ansættelser: Medhjælp hos Jens Møller-Jensen under udf. af kalkmal. i Kbh. Rådhus.

Travels

Italien (Firenze) 1902.

Occupations

Sekr. i KFUM 1903; rejsesekr. i Det da. Missionsselsk.; præst ved Skt. Hans Hosp., Roskilde og sanatoriet i Boserup Skov 1930-45.

Scholarships

Statsstip. 1902.

Exhibitions

Kbh. 1914; Binger, Kbh. 1937.

Artworks

Kirkekunst: Golgatha (altertavle, 1915, Gerum K., Nordjyll. Amt, nu i tårnrummet); Korsfæstelsen (altertavle, 1915, Vonsild K.); samme (altertavle, 1920, Gedsted K.); Englen vælter stenen fra graven (kalkmal., o. 1921, ligkapel, Harboør Kgrd.); vægdek. i Agersø K. (1921); kalkmal. i Alslev K., Ribe Amt (1926, forsv.); endv. staffering og istands. af ældre k.inventar i k. i hele landet. Malerier: Ark.billeder, skovbilleder og landskaber, især fra Sjæll., Sverige, Schweiz; Parti af Ledreborg Skov (1933, Roskilde Mus.); Prospekt af Roskilde Domkirke (1938, smst.); samme (mal. efter 1600-tals tegn., smst.).

Literature

Kristeligt Dagbl. 15.9.1937 (interv.); Roskilde Dagbl. 2.6.1945.

Author: Elisabeth Kofod-Hansen (E.K.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.