C.A. Lorentzen

Literature

Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 1828, 607f (nekr.); Dagen 13.5.1828 (nekr.); N.L. Høyen: Skrifter, III, 1876, 115f, 217-19; Bredo L. Grandjean i: Kulturminder, ny rk., III, 1960; T. Holck Colding: Cornelius Høyer, 1961; H.D. Schepelern i: Kunst og Kultur, 1966, 73-92; samme: C.A. Lorentzen, udst.kat. 1971; V. Thorlacius-Ussing: Reventlow-Mus., Pederstrup, 1971; H. Hertig i: Lolland-Falsters Stiftsmus. årsskr., 1971; T. Holck Colding i: Da. kunsthist., bd. 3, 1972; H.D. Schepelern i: Nordelbingen XLIII, 1974, 105-19; Hakon Lund i: Chr.borg Slot, 1975; Povl Eller i: Carlsbergfondets årsskr. 1977, 82-86; Jens Fr. Nørbæk i: Konsthist. tidskr. XLVIII, Sth. 1979, 38-43; H.P. Clausen og Jørgen Paulsen: Augustenborgerne, 1980; Jørgen Paulsen: Augustenborg, 1981; Ole Feldbæk: Slaget på Reden, 1985; Ellen Poulsen: Jens Juel, 1-2, 1991. Auktionskatataloger: Dødsbo: 20.8.1828; marts 1829.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.