C.A. Lorentzen

Artworks

Portrætter: En fornem dame (1769, Schlesw.-Holst. Landesmus., Gottorf); Hertug Fr. Chr. I af Augustenborg (tilskr., før 1770?, Fr.borgmus.); Joh. Fr. Struensee (tilskr., 1771, smst.); Joh. Fr. Classen (o. 1775, smst.); Peter Anker (o. 1775, smst.); Prinsesse Charlotte Amalie (replik?, 1776?, smst.); Baron Holger Reedtz-Thott (1778, Gavnøfonden); Greve Jørgen Scheel (1779, Kunstakad. Kbh.); Thomasine Buntzen som barn (før 1780, Mus. på Sønderborg Slot); Joachim Otto Schack-Ratlou (1783, Fr.borgmus.); samme (o. 1783, Reventlowmus., Pederstrup, Bregentved, Ravnholt, Herlufsholm); dennes hustru Øllegaard Charlotte, f. Juul (Fr.borgmus.); W.A. Müller (1784, Kunstakad. Kbh.); Andreas Weidenhaupt (1784, smst.); Kronprins Frederik (1784, Fr.borgmus.); Greve Adam Rzewuski (1789-91, Stat. Mus. for Kunst); Stephan Hofgaard Cordsen (1793, Reventlowmus., Pederstrup); Georg Albrecht Koefoed (1800, Bornholms Mus.); dennes hustru Charlotte f. Lindholm (1800, smst.); Hartvig Marcus Frisch (o. 1800, Fr.borgmus.); dennes hustru Pauline, f. Tutein (smst.); Fr. C.C. Friboe (o. 1803, Gardehusarregimentet, Næstved); Henrik Steffens (1804, Fr.borgmus.); N. Abildgaard (1801-09, Kunstakad. Kbh.); Jens Baggesen (o. 1806, Fr.borgmus.); Ulrik Chr. von Schmidten (1812, Mus. på Sønderborg Slot); Bertel Biörsen (1812, Helsingør Rådhus); Ludvig Holberg (grisaille, 1816?, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (før 1819, antagelig 1815, Fr.borgmus.); Georg Haas (1816, Kunstakad. Kbh.); Adam Gottlob Gielstrup (før 1821, Teatermus.); Akademiets modelskole (1820-28, Fr.borgmus.). Landskaber og prospekter: Gisselfeld (1772, Gisselfeld Kloster); Ideallandskab med figurer (1789, Fyns Kunstmus.); Svinesund (1793, Fr.borgmus.); Parti af Fr.holms Kanal (1794, smst.); Store Leerfoss ved Trondheim (o. 1794, Storstrøms Kunstmus.); Det øverste vandfald i Tistedals- fossen (o. 1794, Mus. på Sønderborg Slot); Paradisbakken ved vejskiltet mellem Bragenæs og Christiania (Oslo) (udst. 1794); Udsigt over norsk fjord (o. 1795, Mus. på Sønderborg Slot); Søen Fem fra Weeden gård (1797, smst.); Indløbet til Fr.hald fra den svenske side (før 1798, Nasjonalgal., Oslo); Udsigt over Fr.hald (Stat. Mus. for Kunst); Udsigt over Drammen (smst.); Udsigt over egnen ved Præstø (1804, Mus. på Sønderborg Slot); Udsigt fra Classens have ved Strandboulevarden mod Kbh. (o. 1805, Kbh. Bymus.); Nikolaj Kirkes ruin (akvarel, beg. af 19. årh., smst.); Et landskab i stille vejr (Städt. Mus., Flensborg); Det samme landskab i stormvejr (smst.); Ernst Schimmelmanns landsted, Sølyst i Klampenborg (Reventlowmus., Pederstrup). Genrebilleder: To ynglinge med en hund (1797, Stat. Mus. for Kunst); En trup ankommer til Dyrehaven (o. 1800, Teatermus.); Bondefamilie, der kører til marked (1808, Mus. på Sønderborg Slot); Hyrdefamilie med fåreflok foran hytte (1808, smst.); Der blusses ål (o. 1808, smst.); Et gøglerpar ankommer til Dyrehaven (1819, Øregaard Mus.); Interiør med kortspillere (1825, Mus. på Sønderborg Slot); Mand og børn ved perspektivkasse (smst.); Bønder, der driver kvæg ned ad en slugt (smst.). Historiemalerier og samtidsskildringer: Landgreve Carl af Hessens overgang ved Quistrum bro i Bohus len 27.-28.9.1788 (1789, Fr.borgmus.); Episode fra Kbh. belejring febr. 1659 (1790erne, smst.); Slaget på Københavns Rhed 2.4.1801 (1801, smst.); Den engelske parlamentær går i land under slaget på Rheden 2. april 1801 (1801, smst.); General Stenbock overgiver sin kårde til Fr. IV efter Tønningsens overgivelse (gouache, før 1803, smst.); Hans Majestæts riddertog til Rosenborg (1816, smst.); Fr. VI kørende til Det kgl. Teater (Rosenborgsaml.). Teaterscener: Scenebillede fra P.A. Beaumarchais: Barberen i Sevilla (1781-82); 31 scener fra Holbergs komedier, det såkaldte "Holberg Gallerie" (fra 1810, Stat. Mus. for Kunst). Udsmykninger: Schweizisk landskab, til Peter II Tuteins gård, Købmagerg./Klareboderne, Kbh., nedr. (1788, Kalundborg Mus.); til Chr.borg Slot, kongens dagligværelse, bestilt 1817: Patna ved Gangesfloden (1822-25, Amalienborg); Rheden ved Chr.sted på St. Croix (1822-25, smst.); Søndermarken; Islandsk landskab. Tegninger: Studier af engelske orlogsskibe med navnebetegn. og vimpler (Kobberstiksaml.); Slaget på Rheden den 2.4.1801 (Fr.borgmus.); Nikolaj K. i Kbh. efter bombardementet 1807 (Kobberstiksaml.). Kunstindustri: Punchebolle med brogetmalet prospekt af Slaget på Rheden 2.4.1801 (tegnet forarb., 1805, Royal Copenhagen Mus.).

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.