J.L. Lund

Literature

P.O. Brøndsted i: Athene, 1814, bd.1, 359-68, 471-77; F. Brun i: Samme, 1815, bd.1, 301-16, 450-63; 1817, 157-63; C.N.L. Mynster: Breve til og fra F.C. Sibbern, 1866; Archiv für die zeichnende Künste, XII 1867, 344-51; N.L. Høyen: Skrifter, I, 1871, 22-31; Ch.A. Been og Emil Hannover Danm. Malerkunst bd.1, 1902; P. Johansen: Nord. Oldtid og da. Konst, 1907; L. Bobé: Frederike Brun og hendes Kreds, 1910; L. Swane: Dankvart Dreyer, 1921; samme: Clemens, 1929; H. Bramsen: Landskabsmaleriet i Danm., 1935; Kulturminder 1955, 100-274; Martius, L.: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., 1956, 104-06; Ekstra Bladet 12.1.1961; Berl.Tid. 13.1.1961; Flensborg Avis 8.2.1961; H. Lund i: Chr.borg Slot, II, 1975; H. Ragn Jensen i: Hafnia III, 1974, 28-45; V, 1978, 78-106; VI, 1979, 144-75; samme i: En bog om Kunst til Else Kai Sass, 1978 309-19; Mogens Nykjær i: Samme, 320-40; M. Bligaard: Fædrelandshist. billeder, 1978; K. Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; samme: Mellem guder og helte, 1990; M. Nykjær: Kundskabens Billeder, 1991; H. Bramsen: Ny Da. Kunsthist., bd. 3, 1993; H. Ragn Jensen i: Kbh. Univ. Almanak 1994, 143f; samme i: Samme 1995, 139f. Auktioner: 1867 (dødsbo). Dagbøger og breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Hannemarie Ragn Jensen (H.R.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.