Jørgen Gudmundsen-Holmgreen

Weilbach information

Genealogy

Gudmundsen-Holmgreen, Jørgen, 1895-1966, billedhugger. *15.6.1895 i Kbh., ?14.2.1966 i Gent. (urne på Solbjerg Kgrd., Fr.berg). Forældre: Maleren og billedh. Johan G.-H. og Lauretta Vilhelmine Christensen. ~18.7.1930 på Fr.berg med husholdningslærer Grete Søegaard, *10.4.1908 smst., ?17.1.1996, datter af kontorchef i Landmandsbanken August S. og Frederikke Mathilde Elisabeth Cathrine Schmidt.

Biography

Jørgen Gudmundsen-Holmgreen voksede op i et hjem, hvor hele familien var kunstnerisk begavet. Hans uddannelse som billedhugger var atypisk, idet han lige efter studentereksamen i 1913 blev håndlanger hos Anders Bundgaard, hos hvem han blev til 1915. To måneder sidst i 1913 blev han sendt ned til Anne- Marie Carl Nielsen i Hannover for at hjælpe hende med forstørrelsen af hesten til Christian IXs rytterstatue, og samme år så han en arkaisk mandstorso i Berlin, som gjorde dybt indtryk. Herfra udsprang hans studium af græsk skulptur, som blev en væsentlig forudsætning for hans fortolkning af ynglingefiguren, det gennemgående hovedmotiv i al hans senere kunst. Uden direkte at efterligne den græsk-arkaiske nøjagtighed og mådehold med detaljer, blev dens udtryksform karakteristisk for hans egen skulptur. Hans hovedværk Josef fra 1939 er en kulmination af mange års fordybelse i ynglingefiguren. Hans mange portrætbuster vidner om en udpræget sans for det fysiognomisk karakteristiske som eksempelvis i det fornemme portræt af Hadi, og som årene gik kom tillige en stadig voksende interesse for det psykologiske udtryk. I 1947 var han i Tunis, og en lang række oplevede, små skitser af arabere viser en ny, intuitiv side af hans kunst. Han fik flere officielle opgaver i disse år og var en flittig udstiller på Den frie Udstilling, hvor han var blevet medlem i 1940.

Education

Student 1913; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold) 3 mdr. 1913; ass. hos Anders Bundgaard 1913-15.

Travels

Tyskland 1913; Paris 1920, 1929, 1932; Italien 1920, 1922; Grækenland og Egypten 1936; Tyskland 1938; Tunis 1947.

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1946; af sammes billedh.sektion 1955-58; medl. af best. for Kunstforen., Kbh. 1954; fagdommer i konk. til et mindesmærke for kong Chr. X i Ålborg 1956; medl. af bedømmelseskom. i konk. om udsmykn. af den nye handelshøjsk. i Ålborg 1956.

Scholarships

Zahrtmann 1915; V. Laub 1915-19; Raben-Levetzau 1918, 1920; Akad. 1923-24, 1929-30; Bielke 1924; Ancker 1935; Kai Nielsen 1941; Eckersberg Med. 1946; Henri Nathansen 1957; Ole Haslund 1958; Viggo Jarl 1960; Thorvaldsens Med. 1965.

Exhibitions

Charl. Forår 1915, 1918-19, 1921-22, 1930-31, 1933; KE 1917, 1919, 1922; Grønningen 1924, 1929, 1932-33; Det da. Kunststævne, Forum 1929; da. kunstudst., Kunstnernes hus, Oslo 1931; Charl. Eft. 1933; Den frie Udst. 1936-37, 1939-42, 1944, 1946-47, 1949-50, 1953-55, 1958-59, 1961, 1964; da. udst., Bukarest 1936-37; da. udst., Beograd 1937; Nord. konstudst., Mässhallen, Göteborg 1939; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Sommerudst. smst. 1941; Nord. Kunst, Århus 1941; bien., Venezia 1942; Den off. da. Kunstudst., Oslo 1946; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg 1952; Arte Nordica Contemporanea, Pal. delle Espo., Rom 1955; Dönsk List, Listasafni Ríkisins, Island 1956; Modern Da. Painting and Sculpture, Glasgow Mus. and Art Gal. 1956; Expo. Internat. de Sculpture Contemporaine, Mus. Rodin, Paris 1956, 1961; Deense beeldhouwkunst, Stadspark Groningen 1957; Charl.udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Nord. konst 1947-1957, Göteborgs Konstmus. og Konsthallen 1957; Å-udst. 1957, 1965; Sonsbeek '58, Internat. Beeldententoonstelling in de open Lucht, Arnhem 1958; da. udst., Beograd m.fl. 1961; Skulptur i Eventyrhaven og Rådhushallen, Odense 1965; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1986. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1948, 1966 (mindeudst.).

Artworks

(Bronze, hvis ikke andet nævnes). Statuer og grupper: Niobide, drengestatue (gips, udst. 1915); Tempeltjeneren Jon (gips, udst. 1922, marmor 1924); Josef, stående nøgen ung mand (1937-39, Stat. Mus. for Kunst, 1946, Oslo Komm. og 1962, Carl Nielsen Sk., Nørre Lyndelse, Thorvaldsens Med. 1965); Visdommen og Ungdommen (1943-45, opst. Horsens Statssk. 1947); biskop N.E. Balle (1949, Frederiksk., Kbh.); Christmas Møller (1949-51, Odense); Frihedskæmpermonument (1950-52, 4. maj kollegiet, Esbjerg); Ungdom (gr., 1953, Nyk. F. Katedralsk.); Stående mand (torso, 1957, Glyptoteket); Pige (1959, Stat. Kostsk. for døve, Fr.cia); Benjamin (Gent. Stadion); Folke Bernadotte (1960, Kruså); Krucifiks (1963, Skalborg K., Ålborg Stift, 1979, Frue K., Kbh.); Figurgruppe (1965, Damparken, Haderslev). Relieffer: En sjæl (ølandsk kalksten, 1933-34, Retsmedicinsk Inst.); Æsculap, Justitia (sandsten, 1933-34, smst.); Ikaros (1953, Herning Gymn.). Buster: Kai Sass (1917); Per, kunstnerens bror (maske, brændt ler, 1928, Stat. Mus. for Kunst); Ung frater (kalksten, 1936-37, smst.); Paul V. Rubow (1940, Trapholt); komponisten Otto Mortensen (1941, Horsens Kunstmus. Lunden); Hoved af en ung mand (1943, Nordjyll. Kunstmus.); prof. P.O. Pedersen (Euvillekalksten, 1944, DR, DTH); Eggert Møller (1946); Christmas Møller (1951, Kerteminde); Carl Krebs (1952, Århus Komm.); Annette, kunstnerens datter (1953, Stat. Mus. for Kunst); Haavard Rostrup (1954); Niels Bohr (1956, Kbh. Univ., Risø, marmorherme, Kbh. Rådhus); Viggo Thorlacius-Ussing (1957, Vestsjæll. Kunstmus.); Johannes Brønsted (1960, Nat.mus.). Statuetter og udkast: Jon, stående ung mand med løftede arme (1932, Stat. Mus. for Kunst); Neger (1942, Esbjerg Kunstmus.); Neger, siddende nøgen mand (1943, smst. og Stat. Mus. for Kunst); Drengestudie (1945, Vestsjæll. Kunstmus.); Pelle, kunstnerens søn, stående nøgen dreng (1945, Stat. Mus. for Kunst og Nasjonalgal., Oslo); Frihedskæmpere, to stående nøgne unge mænd (udkast, 1946, Stat. Mus. for Kunst); Araberpige, der bærer et barn (1947, smst.); Gående araberkone med et barn ved hånden (brændt ler, 1947, smst.); Tre søskende, siddende araberbørn (som forannævnt); Araberkone med barn (1948, Vestsjæll. Kunstmus.); Gående araber (1948, Fyns Kunstmus.); Gående araber (ubrændt ler, 1948, Stat. Mus. for Kunst); Benjamin (udkast, 1954, Aarhus Kunstmus.). Tegninger på Vestsjæll. Kunstmus. Skriftlige værker: Thorvaldsen og en Billedhugger i Dag, i: Hist. Medd. om Kbh., 1939.

Literature

Nat.tid. 6.11.1922 (interv.); 2.3.1939; B.T. 1.2.1924 (Houmark); Kunstmus. Aarsskr. 1933-34, 83; 1940, 145; Johs. C. Bjerg i: Den frie Udst., kat. 1940, 12-15; Pol. 28.11.1941; Berl. Tid. 17.12.1942 (Haavard Rostrup); Aksel Rode i: Fr. Brandt (red.): Vor Tids Kunst og Digtning i Skandinavien, 1948, 128; Haavard Rostrup: J.G.-H., Vor Tids Kunst, nr. 44, 1952; samme: Kunsten idag, Oslo 1952, 30-47; Ark. M. 1955, nr. 6, 81-83; Anne Marie Telmanyi: Mit Barndomshjem, 1965, 158, 195; Henrik Starcke i: Den frie Udst., kat. 1966 (mindeord); Haavard Rostrup i: Medd. fra Ny Carlsberg Glypt., 1970, 112-14; Hans Henrik Jacobsen: Statuer og skulpturer i Odense, 1971, 31; Bente Scavenius: Den frie Udstilling i 100 år, 1991. Breve (Rigsarkivet); Registrant over Chr.borggipserne, 1985 (fortegn. og fotografier, Kunstakad., Billedkunstnerisk Arkiv).

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.