Søren Lund

Weilbach information

Genealogy

Lund, Søren Jørgensen, 1852-1933, maler. *12.12.1852 i Horne ved Fåborg, ?13.2.1933 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Vestre). Forældre: Gårdejer, sognefoged Jørgen Sørensen og Ane Hansdatter. ~1° 12.5.1881 i Kbh. med Marie Jensine (Signe) Jeppesen, *31.10.1846 smst., ?26.10.1882 i Horne, datter af høker Niels Peter J. og Maren Kirstine Jørgensen. ~2° 30.10.1891 på Fr.berg med Ane Cathrine Elisabeth Lindberg, *31.7.1870 i Gent., ?10.9.1895 i Kerteminde, datter af red., senere valgmenighedspræst Niels L. og Clara Cathrine Monrad.

Biography

Søren Lund var først og fremmest dyre- og landskabsmaler. Enkelte malerier med havmotiver findes dog også i hans produktion, ligesom bibelske motiver en sjælden gang har været genstand for hans opmærksomhed. Tidsmæssig befandt han sig mellem J.Th. Lundbye på den ene side og Th. Philipsen samt Fynboerne på den anden uden dog at besidde hverken førstnævntes stringens og klarhed eller sidstnævntes fyndighed og farvepragt. L.s kompositioner er oftest enkle og rolige, grænsende til det statiske. Hans farveholdning kan undertiden have en rødlig, romantisk tone. I sine tegninger og grafiske arbejder indfangede han langt bedre end i malerierne figurernes bevægelse og lysets spil i overfladerne. L. malede også akvarel.

Education

I malerlære hos Syrak Hansen, Faaborg; dimitt. fra Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh., malersk. (Jørgen Roed) 1874-1882 med enkelte afbrydelser; Laurits Tuxens malersk. vinteren 1882-83.

Travels

Holland, Belgien og Frankrig 1891; Italien 1904.

Occupations

Lærer ved Tekn. Sk., Kbh. fra 1889.

Scholarships

K.A. Larssen 1904; N.P. Mols 1929.

Exhibitions

Charl. Forår 1879-1933; Göteborg 1881; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1919, 1942; Nord. Udst., Kbh. 1888; Paris 1889; Kleis' Høstudst., Kbh. 1892; Verdensudst., Chicago 1893; KE 1904, 1907-11, 1922, 1929; Landsudst., Århus 1909; Grafisk Kunstner Samf., 1912, 1917-18; Dyrehavens Malere 1913, 1916-33, 1935, 1955; Forum, Kbh. 1929; Hav og fjord, Konservesgården, Faaborg 1983; Glemte billeder, Fyns Kunstmus. 1994. Separatudstillinger: Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1935; Konservesgården, Fåborg 1952.

Artworks

Parti ved Lyø Strand (1883, Nordjyll. Kunstmus.); Såning (1885, Faaborg Mus.); Landsby (1887, smst.); Hoppe og føl (1903, smst); Jomfruvænget. Thune (1886, Fyns Kunstmus.); Marine (smst.); Dådyr på Eremitagesletten (1920, Aabenraa Mus.); Køer på marken. Stendetgård (1924, Trapholt); Stenet kyst med skrænter (Stat. Mus. for Kunst); Fynsk høstscene (akvarel, Kobberstiksaml.). Illustrationer: Svend Fleuron: Kalv og Dyrehaven, 1912- 13.

Literature

C.J. i: Søren Lunds efterladte arbejder. Malerier og akvareller som bortauktioneres på Charl.borg, 1933, 7-20; Peter Hertz: L.A. Ring, 1934, 39-41, 131, 138; En samling malerier. Dyremaleren Søren Lund, Kunsthdl. Chr. Larsen, 1935; Hermann Madsen: Den fynske malerkunst, 1935; Fritz Syberg: De unge år, 1943, 37- 42; Syrak Hansen i: Kunst 2, 1955, 58; Grethe Zahle: Maleren Peter Hansen, 1984, 16, 51, 134, 174, 191.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.