Karl Madsen

Weilbach information

Genealogy

Madsen, Carl (Karl) Johan Wilhelm, 1855-1938, maler og kunsthistoriker. *22.3.1855 i Kbh., ?16.4.1938 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Maleren, kaptajn Andreas (Anders) Peter M. og maleren Sophie Thorsøe (Sophie Madsen). ~1° 3.6.1880 i Hornbæk ved Randers med Johanne Henriette Møller, *1.9.1859 i Øster Tirup ved Hjørring, ?9.3.1881 i Kbh., datter af gårdejer Lauritz Sørensen M. og Caroline Cathrine Holm. ~2° 4.7.1883 på Fr.berg med Thora Juliane Nielsen, *5.8.1858 i Ålborg, ?9.12.1929 i Kbh., datter af udlagt barnefader sømand NN Nielsen og tjenestepige Thora Magdalena Wilhelmine Nielsen.

Biography

Karl Madsen tilhørte en af mange kunstnerslægter i tiden. Selv skabte han sig først og fremmest et navn som en særdeles indflydelsesrig kunstkritiker, museumsmand og kunsthistorisk forfatter. M. modtog 1870-72 vigtige indtryk fra det radikale nybrud, repræsenteret af Georg Brandes, hvis forelæsninger ved Københavns Universitet han fulgte, og Holger Drachmann, der i disse år publicerede særdeles markante meninger om den danske kunsttradition og forholdene på Kunstakademiet. Drachmann drog i 1871 til Skagen for at male udendørsmotiver, specielt af havet. Omtrent samtidig kom M. for første gang til Skagen. Fra forberedelsesklassen på Kunstakademiet kendte M. Michael Ancher, som han foreslog at tage med til Skagen, og de ankom sammen den 14.7.1874. M. gav den ganske unge Anna Ancher den første vejledning i at male. Tegningerne og malerierne fra Skagen fra årene 1873-74 og 1879- 80 viser M. som en vigtig skikkelse blandt Skagensmalerne med næsten samme evne til den indtrængende menneskeskildring, der udmærker ægteparret Ancher og Chr. Krohg, men som med hensyn til virtuositet og koloristisk sans befandt sig milevidt fra P.S. Krøyer, Viggo Johansen og de svensk-norske malere. M.s måske mest interessante billeder blev til det sidste år i Paris. Drachmanns provokerende opfattelse, at det gjaldt om at male i brede strøg, med paletkniv og fingre, således at billedet kom til at fremstå som en rå skitse, kombinerede M. med indtryk fra yngre fransk kunst, især Barbizon-skolen og muligvis også Manet. Fra Montmartre er i sin frie opfattelse af motivet og teknik et af de formelt dristigste billeder, malet af en dansk maler i disse år. Den mørke, noget dumpe farveholdning viser imidlertid afstanden til impressionisterne, som i de første år af 1880erne prægede debatten blandt de unge naturalister. Erkendelsen af modsætningen mellem hans koloristiske evner, og M.s teoretiske indsigt har sandsynligvis medvirket til hans beslutning om i større grad at hellige sig skribentvirksomheden og en til tider hidsig deltagelse i kunstpolitiske spørgsmål. Økonomiske overvejelser og personlige problemer spillede formentlig samtidig ind, da han på Drachmanns anbefaling debuterede som kunstanmelder i Dagsavisen i 1881. Som anmelder i bl.a. Politiken og en række tidsskrifter blev han en af tidens vigtigste, men også mest omstridte kunstbedømmere. Endnu omkring 1900 malede han enkelte interiører og motiver fra Københavns omegn, men han udstillede yderst sjældent.

Education

Realeksamen fra Sorø Akad. 1871; dimitt. fra C.V. Nielsens Tegnesk.; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl. jan. 1872-jan. 1876; V. Kyhns Det frie Aftenakad. fra 1872; stud. på École des Beaux-arts (J.L. Gérôme) i Paris 1876-79 og kopierede på Louvre.

Travels

Skagen somrene 1873-76, 1879-80 og senere; studierejse Frankrig 1876-79; senere rejser i egenskab af kunstkritiker og senere museumsmand til bl.a. Tyskland, Holland og Frankrig.

Occupations

Ass. ved Stat. Mus. for Kunst (Den kgl. Maleri- og Skulptursaml.) 1895; insp. smst. 1900; dir. 1911; fmd. for best. af Skagens Mus. 1928.

Scholarships

Overordentligt medl. af Kunstakad. Kbh. 1917; af Kunstakad., Sth. 1926; æresmedl. af Kunstakad., Antwerpen 1907; dr. phil. ved Lunds Univ. 1918; æresmedl. af Kunstforen., Kbh.

Exhibitions

Charl. Forår 1880-82, 1886, 1889; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Moderne da. Kunst, Kunstforen., Kbh. 1890; Kunstforen., Kbh. 1894; Soransk Kunst, Sorø Kunstmus. 1936; Skagens Mus. (Det gamle Havehus) 1942; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Mellem kunstnere, Prins Eugens Waldemarsudde, Sth. 1964; Da. kunst 1885-1915, Kunstforen., Kbh. 1976; Skagens malere, Da. Centralbibl., Flensborg 1977; Le peintres de Skagen, Det da. Hus, Paris 1980; Skagensmalere i privateje på Sorøegnen, Vestsjæll. Kunstmus. 1987.

Artworks

Høstaften, månen er gået bag skyerne over Per Bollerhus' rønne (1874, Skagens Mus.); Vejen gennem Saint-Lunaire i Bretagne (1878, smst.); La ville Hue ved Saint-Briac i Bretagne (1878, smst.); Fra Montmartre (1879, Randers Kunstmus.); Lille pige ved et ildsted (1879, Skagens Mus.); Pi Rump med sit studekøretøj på vejen forbi plantagen ved Lille Rolighed (1879, smst.); Fra Gaihedes stue (smst.); Vejen vest om plantagen (1879-80, smst.); Erindring fra Lyngby (1885, De Buhlske Stuer, Kulturhist. Mus., Randers); Landskab med mølle (1893, smst.); Interiør fra dagligstuen på Skt. Hans Torv med figur (1899-1901, Stat. Mus. for Kunst); Eremitagesletten (smst.). Tegninger: Citadellet, Fr.havn (1874, Bangsbomus.); desuden i Skagens Mus.; Kobberstiksaml.

Literature

Pol. 17.9.1892 (Alfr. Bramsen); Alba Schwartz: Skagen før og nu, I-II, 1912-13; Karl Madsen: Skagens Malere og Skagens Mus., 1929; Merete Bodelsen: Karl Madsen Bibliografi, 1939 (heri også litt. om K.M.); Samleren, 1941, 22f, 66-68 (breve fra K.M.); Pol. 3.2.1942 (Jens Thiis); Walther Schwartz: Skagen i nord. kunst, 1952; H. Usselmann: Complexité et importance, Göteborg 1979, 56, 64, 68-70, 74, 106, 120-22, 150, 154; Knud Voss: Skagensmalerne, 1975; samme i kat.: Les peintres de Skagen, Maison du Danem., Paris 1980; Finn Terman Frederiksen (red.): Mødested Paris, 1880ernes avantgarde, Randers Kunstmus. 1983, 30-32, 35, 41, 51-54; Knud Voss: Skatte på Skagens Mus., 1984, 16f; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., II, 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991; E. Fabritius: Michael Anchers ungdom, 1992; Hanna Nielsen: I skyggen af de andre, Karl Jensen, 1995. Auktionskataloger: Den frie Udst. bygn. 1894 (s.m. A. Gottschalk, Chr. Clausen, V. Irminger); Winkel & Magnussen, Kbh. 28.-29.9.1938 (dødsbo). Breve (Det kgl. Bibl., Hirschsprung).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.