Martin Bigum

Weilbach information

Genealogy

Bigum, Martin, *1966, maler, grafiker, fotograf. *8.10.1966 på Fr.berg. Forældre: Overmontør John B. og Praxedis Maria Bak. ~20.6.1998 i Kbh. med kostumescenograf Pernille Egeskov, *20.11.1970 i Hørsholm, datter af Søren Peter E. og Birthe Boje Hansen.

Biography

Martin Bigum arbejder inden for et bredt, differentieret felt af maleri, grafik og videofilm, og han har udgivet flere digtsamlinger. Han er blandt de yngre figurative malere, der mest påfaldende har brugt den stilistiske inspiration fra tegneserier og tegnefilm til at opbygge en personlig mytologi med tydelige ironiske undertoner. I sine fortællende billeder kombinerer han med insisterende ironi 2 tilsyneladende uforenelige genrer, High-Art og Low-Art, dvs. historiemaleriets monumentale format og tegneseriens måde at gestalte rum og figurer på. En gennemgående skikkelse i hans tvetydige univers er den kutteklædte person, Art, der traditionelt symboliserer død og forgængelighed, men her personificerer kunsten. Denne identitetsløse person, som i et enkelt maleri har ladet sig afsløre som digteren Henrik Nordbrandt, optræder i forskellige situationer og miljøer med relation til den moderne kultur og binder dermed B.s kalejdoskopiske verden sammen.

Education

Student 1986; Sk. for Brugskunst, tegn. og grafik aug. 1987-jan. 1990.

Travels

N.Y. 1991-93, 1994, 1996; Belgien og Tyskland 1993; Berlin 1996; Syrien 1996.

Occupations

Initiativtager til lyrikarrangementer, Kbh. 1990-91, 1993; suppl. ved bedøm.udv., Kunstakad. Kbh. 1992; ved Charl. Eft. 1993-94; medstifter af og medkurator på udst.stederne Hole og Retinal Circus 1994-96.

Scholarships

Bielke 1990; Månsons Legat 1990; Villebo 1990; Carlsbergs Hoflegat 1991; Kulturfonden 1991-93; Carlsbergs Mindelegat 1993; Mogens Zieler 1995; V.H. Michaelsen 1994-95; Akad. 1994, 1996; Årets Kunstner, Jyll.p. 1996; Stat. Kunstfond 1996-97.

Exhibitions

Charl. Forår 1990-91; Charl. Eft. 1990; M59 1992-93; Sommerudst., Gal. Stærk, Horsens 1992; Kronen på Værket, City Center, Kbh. 1992; Gal. Patricia Asbæk, Kbh. 1992; Gal. Faurschou, Kbh. 1993-95; Art Multiple, Ed. Copenhagen, Düsseldorf 1994, 1996; Social Video, Udst.stedet Nr. Farimagsg., Kbh. 1994; Maleri efter maleri, Kastrupgaardsaml. 1995; Art/Omi, Internat. Artists Workshop, N.Y. 1995; Kobberstiksaml. 1995; Ansigt til Ansigt, Brandts Klædefabr. 1996; Byens Billeder, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1996; Cruising, Kunstforen., Kbh. m.fl. 1997. Separatudstillinger: Gal. Pilou Asbæk, Kbh. 1991; Hole, Kbh. 1994 (s.m. Michael Brammer), 1995; Forhallen, Pol. 1994; Gal. Dalsgaard & Sørensen, Århus 1995; Gal. Burkhard H. Eikelmann, Essen, Tyskland 1995; Retinal Circus m.fl., Kbh. 1996; Brandts Klædefabr. m.fl. 1997- 98.

Artworks

Radical Myth (1992, Novo Nord.); The Adventures of Art (1994, Aarhus Kunstmus.); Vodoo-Pipe (1995, Novo Nord.); Having it all...letting it go! (1995, Randers Kunstmus.); National Retreat (1996, Kunstmus. Arken); Wednesday Eve (1997, Herning Kunstmus.); repr. med grafisk arb. i Skive Kunstmus.; Køge Skitsesaml.; Kastrupgaardsaml.; Artotheek den Haag, Holland; tegn., litogr. og videokunst i Kobberstiksaml; plakater i Kunstindustrimus. Video/film: Det bliver så tidligt sent (1993, s.m. Søren Ulrik Thomsen, Henrik Nordbrandt og Per Kirkeby); Having it all...letting it go/Hybris & Nemesis, (1994, DR TV); Runner/Millennium (1996); Runner/ Millennium, version 2 (1997). Skriftlige arbejder: Fant Fantast, 1989 (børnebilledbog); Verdensvasen, 1992 (digte); Overmorgen/Millennium, 1996 (digte); Det forbandede og det ekstatiske, Ildfisken, Poetiksærnummer 1996; Inspirationens Punktum, i: Berl. Tid. 16.8.1997.

Literature

Berl. Tid. 6.10.1990 (H. Wivel); febr. 1996 (Ulla Angkjær Jørgensen); Pol. 26.10.1991 (Malene Vest Hansen); 20.11.1994 (Per Munch); 3.8.1997 (Peter M. Hornung); North, 220, 1993 (Lars Morell); 234, 1995 (samme); 251, 1996 (A. Natas); Inf. marts. 1993 (Peter Brix Søndergaard); nov. 1993 (Preben Hygum); Jyll.p. aug. 1994 (Per Højholt); jan. 1996 (Malene LaCour Rasmussen); Press, 124, 1996 (interv.); Barry Schwabsky, Lars Morell i: Kat., Brandts Klædefabr. m.fl. 1997-98.

Author: Peter Michael Hornung (P.M.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.