Arne Heuser

Weilbach information

Genealogy

Heuser, Arne Georg, *1928, maler. *28.7.1928 på Fr.berg. Forældre: Mejerist, senere kranfører Robert Viggo H. og Anna Mathilde Kathrine Poulsen. ~21.11.1950 i Rødovre med børnehaveleder Anni Lise Pedersen, *26.6.1929 i Kerteminde, datter af skolepedel Lars Peter P. og Dagmar Erica Jørgine Petersen.

Biography

Arne Heuser arbejder konstruktivt konkret, ofte i billedserier. Karakteristisk opdeles billedfladen i geometriske figurer i primærfarverne. Dybdevirkningen i det stramt geometriske motiv spiller en væsentlig rolle, og H. arbejder med spændingen mellem flade og rum ved at lade geometriske former og zig- zagbånd overlappe hinanden på en firkantet sort form, der er holdt fri af billedets kanter. Af og til fremhæves rumligheden med hvide krystallinske strukturer, der synes at svæve i forgrunden. H.s kunst er præget af Linien II, 1947-52, og udstillingen Klar Form, 1951-52, og er forankret i ældre europæiske konstruktivister som K. Malevichs, Lissitzkys og Theo van Doesburgs teorier.

Education

Autodidakt.

Travels

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1966-70, 1974-75, 1984, 1985-90; Akad. 1976; Aug. Schiøtt 1971, 1976; Gerda Iversen 1976.

Exhibitions

KE 1960, 1963-65; KP 1960-61; Sommerudst., Den frie Udst. bygn. 1961-63; Charl. Forår 1962-64, 1969; Pro 1964, 1970-73, 1980-81; Da. malere og billedh., Kunstnernes Hus, Oslo 1967; Konstruktion 68, Herning Hallerne 1968; Da. kunstudst., Zachþta, Warszawa 1968; Charl. Eft. 1969-77; Salon des Réalités Nouvelles, Paris 1971; 9 malere fra Odsherred, Sønderborg Centralbibl. 1972; Å-udst. 1974; Konkretisme, Sønderjyll. Kunstmus. 1974; Vor tids Odsherred-kunstnere, Pakhuset, Nyk. S. 1977, 82; Nutidig kunst fra Odsherred, Anneberg 1981; Kontraster, Nikolaj, Kbh. 1981; M 59 1984-88. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1963; Mus. for Holbæk og Omegn, 1970; Kaalund Kloster, 1979; endv. flere inst., kunstforen. m.v. i ind- og udland.

Artworks

Gult og sort (1965); Plankonstruktion (1966); endv. talrige nonfigurative kompositioner uden titel. Udsmykninger: Svømmehallen, Kalundborg; Centralsygehuset, Holbæk (1979); Amtsgården, Sorø (1984); Kløvermælk, Fr.cia (1988); Tetrapak, Glostrup (1988).

Literature

Holbæk Amts Venstrebl. 19.11.1965; Pol. 27.7.1988; Berl. Tid. 27.7, 1988.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.