Niels Guttormsen

Weilbach information

Genealogy

Guttormsen, Niels, *1932, skulptør, maler og arkitekt. *11.7.1932 i Kbh. Navneskift fra Guttorm-Pedersen 1953. Forældre: Maleren Viggo Peter G.-P. og Gudrun Margrethe Sidenius. ~24.5.1963 i Gent. med talepædagog Estrid Ragnhild Sørensen, *15.8.1933 i Kbh., datter af kontorchef Ejgil S. og Anna Antonie Kristine Svendsen.

Biography

Niels Guttormsen malede sig efter akademitiden igennem et abstrakt strukturmaleri ud af maleriet. Han var under et studieophold i Paris 1961 blevet påvirket af tidens tendens mod større konkretion, og da han kom til at bo dør om dør med Willy Ørskov og mødte Robert Jacobsen, opstod hans afgørende interesse for skulptur. På KE 1964 udstillede G. for første gang skulpturer formet af sprøjtegalvaniserede eller monokromt malede jernplader. 1965-69 havde G. værkstedsfællesskab med Hein Heinsen. Deres interesse samledes på et tidspunkt om den amerikanske arkitekt Buckminster-Fuller, der for G. åbnede muligheder for eksperimenter, der manifesterede sig i givne fællesrum og med rummet som det altafgørende for skulptur. I 1965 udstillede G. på Sommerudstillingen, der samme år var blevet en skulpturudstilling, hvor den fælles intention var at frigøre det kunstneriske udtryk fra mytestof og anekdotisk repræsentation. Fælles for kunstnere som Per Kirkeby, Paul Gernes, Peter Louis-Jensen, Hein Heinsen, Peter Bonnén og G. var de nye, minimalistiske og conceptuelle idealer, som man var orienteret om via amerikanske kunsttidsskrifter, bl.a. Art International, og gennem Fluxus-bevægelsens happenings og koncerter i København. En begyndende minimalistisk tendens sås i G.s Gule Kasser på Sommerudstillingen 1966. Skulpturen bestod af 3 kasser opstillet direkte på gulvet med nøjagtig samme afstand imellem, 2 lukkede kasser og en tredje åben kasse, der visualiserede hulrummet i forhold til de lukkede blokformer. Det fortolkende og tøvende i denne åbning distancerede samtidig kunstneren fra de amerikanske ideer. I forbindelse med udstillingen Anonymiteter i 1968 begyndte G. på sine Stavær af bemalet træ, som havde tetraedret som grundform. Stavær-formen fortsatte i årene fremover, også udført i mere traditionelle materialer i En Varde og i en meget fri form i Den stående og Vippeskjold. På en udstilling i Gal. A-gruppen 1975 skabte G. installationen Et rumbillede, der bestod af en stor, sortmalet meteor eller græskarform, der udfyldte rummet fra loft til gulv, og ved sin vældige størrelse i det lysneddæmpede lokale gav en ny og surreal rumlig fornemmelse. G. blev fra 1978 gennem sit arbejde med by- og landskabsplanlægning optaget af skulpturens integrering i miljøet. Den første store offentlige opgave var en monumental skulptur til gågaden i Ballerup. Den er udformet som et kuperet stenbjerg, der skyder op fra gadeplanet af stærkt varierede og modellerede elementer. I G.s næste opgave, Vingehuset, blev billed- og brugsfunktionen yderligere understreget i den skulpturelle bygning. G. har taget udgangspunkt i en fuglevinge, og denne form og husets funktion fremstår som en integreret helhed, beliggende ved en sø, hvor vandspejlet reflekterer lysindfaldet. G. har herved også manifesteret sig som arkitekt.

Education

Kunstakad. Kbh., malersk. (Niels Lergaard) 1956- 60.

Travels

Italien 1953, 1957; Frankrig 1955, 1961; Grækenland 1959; Spanien 1962; Holland 1966; Tyrkiet 1988.

Occupations

Censor for KE 1966-67, 1973; for KP 1969-71, 1981; medstifter af Frie Billedhuggere 1966; medl. af Akad.rådet 1972-74, 1981-86, 1988-90; medl. af Stat. Kunstfonds indkøbsudvalg 1974-77; medl. af Akad.rådets udvalg for by- og landskabsplanlægn. 1978-87; fmd. for samme 1985-87; censor ved Ark.sk. i Århus og Kbh. fra 1984; prof. ved Kunstakad. Kbh., sk. for mur- og rumkunst 1992; kunstnerisk konsulent for Ballerup Komm.

Scholarships

Gerda Iversen 1957, 1959; Even Nielsen 1961; Det franske Statsstip. 1961; Bielke 1962-63; Zach. Jacobsen 1964; Carlsons legat 1965-67; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1971; Akad. 1971, 1977; Kai Nielsen 1978; Ancker 1980; Eckersberg Med. 1980; Astrid Noack 1981; Carl Nielsen 1984; Viggo Jarl 1989; Ole Haslund 1991.

Exhibitions

KE 1958-60, 1964-65, 1968; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1960, 1965, Louisiana 1967; Å-udst. 1963, 1969; Pro 1963-64; Charl. Forår 1964; Sommerudst. 1965-66; En udvidelse af et bymiljø, Århus 1967; KP 1967; Anonymiteter, Lunds Konsthall 1968; Bien. de Paris, Mus. d'art moderne de la Ville de Paris 1969; Da. skulptur, Rosenborg Have 1972, 1976; Eventyrhaven, Odense 1973, 1977, 1981; Den frie Udst. 1974-78, 1980-81, 1983, 1986-87, 1989-93 (medl. fra 1976); Skulpturelle Synspunkter, Kunstforen., Kbh. 1986; Himmelgåden, Den frie Udst. bygn. 1988; Østersøbien., Rostock 1989. Separatudstillinger: Stavær 1970, Kunstindustrimus. Kbh. m.fl.; Mellemværender, Tranegården 1972; Punkter, Konstsalongen Samlaren, Sth. 1972; Et rumbillede, Gal. A-gruppen 1979; 3 Veje, Brandts Klædefabrik m.fl. 1989 (s.m. Freddie A. Lerche og Erland Knudssøn Madsen); Skulptur-Stavær 1966-92, Nordjyll. Kunstmus. 1993.

Artworks

På gul bund (mal., 1963); Gule kasser (træ og jern, 1966); Rumdeler, 8 elementer (aluminium, 1966, Stat. Mus. for Kunst); Tykke Roberts liggestol (bronze, 1967, Aarhus Kunstmus.); Stokkene (træ, 1968, smst.); Forskelle, tings opståen (galvaniseret jern, fløjl, 1968, Esbjerg Kunstmus.); Stort blåt stavær (træ, 1968, Tåstrup); Kegle under dissektion (bronze, 1973, Hjørring Kunstmus.); Hjørnerne finder sted (bemalet jern, 1970, Stat. Mus. for Kunst); Den stående (bronze, 1973, smst.); Vippeskjold (bronze, 1975, smst.); Skulptur (bronze, 1977, Horsens Kunstmus. Lunden); Den åbne dør (bronze, 1982, Landtransportsk., Hvidovre ); Tømt keglekammer (bronze, 1982, Roskilde Univ. Center). Udsmykninger: Farvemiljø, parkeringstorvet i Herlev Bymidte (1972, s.m. Freddie A. Lerche); En Varde, Vojens Ungdomssk. (1974); Ballerup Byskulptur, fodgængerstrøget ved Hovedbibl., Ballerup (1984); Vandkubus, Ballerup Kirkepl. (1987); Spiralskulptur, Sortebrødre Torv, Odense (1987, pr. i lukket konk.); Meandros, Roskilde Amtssygehus, Køge (1988); Vingehuset, fælleshus for Andelsboligforen. Vingebo, Ballerup (1990); Himmelstigerne, Fonnesbæk K., Ikast (1994). Skriftlige arbejder: Art. i bl.a.: Ung da. kunst, Charl.borg 1980; North Inf. 86, 1980; Tråde til Kasper Heiberg, Brandts Klædefabrik 1987; En fuglerede i væggen, Erland Knudssøn Madsen, 1987; 3 Veje, Brandts Klædefabrik 1988; Østersøbien., kat. 1989; Kbh. som fælles byrum, Foren. til Hovedstadens Forskønnelse 1990; Spor, til billedet og poesien, Arkiv for Ny Litteratur, Viborg 1990; Skulptur-Stavær, 1966-1992, Nordjyll. Kunstmus. 1993.

Literature

Beate Sydhoff: Bildkonsten i Norden, 5, Sth. 1973, 257f; Kasper Heiberg i: Den frie Udst., kat. 1978; Inf. 30.4.1979; 17.7.1984; 4.-5.8.1990; Berl. Tid. 2.5.1979; 16.6.1984; Pol. 21.6.1984; Anneli Fuchs og Kirsten Ortwed i: Skulpturelle Synspunkter, Kunstforen., Kbh. 1986, 35-40 (interv.); Karsten Ohrt i: 3 Veje, Brandts Klædefabrik 1988: Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989; Peter Olesen og Peter Bak Rasmussen: Kbh. med fantasi, 1991, 6, 72f; Karin Skousbøll i: Særtryk af Arkitekten 18, 1990, 6-11; Nina Hobolth m.fl. i: N.G. Skulptur-Stavær 1966-1992, Nordjyll. Kunstmus. 1992.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.