Seppo Mattinen

Weilbach information

Genealogy

Mattinen, Seppo, *1930, maler og grafiker. *21.1.1930 i Helsingfors. Forældre: Forretningsmand Pietari M. og Kirsti Sylvia Nysten. Da. statsborger 1968. ~22.11.1968 i Kbh. med grafikeren og maleren Helle Vibeke Erichsen, *12.1.1940 smst., datter af tegneren Børge E. og Dorit Sørensen. Ægteskabet opl. 9.7.1984. Samliv fra 1987 med stud.mag., senere mag.art. Cecilia Maria Jakobsen, *16.5.1957 i Kbh., datter af sognepræst Knud J. og overlæge Marianne Elisabeth Mikkelsen.

Biography

Seppo Mattinen fortæller sine egne historier, både i billeder, digte og korte prosatekster. Hans kunst er præget af oplevelser, der ofte mange år senere trænger sig frem. Det er blandinger af erindring og fantasi, og bortset fra en kortvarig abstrakt periode har udtryksformen undergået meget få ændringer. Den befinder sig et sted mellem realitet og fabuleren og er i stilen måske naivistisk, men ikke naiv, fordi den er helt bevidst. Det er humoristiske, underfundige og sørgmodige indtryk fra hans nærmeste omgivelser, f.eks. episoder i handlingsforløb mellem mennesker på landet og i byen, men menneskefigurerne er tynde skikkelser, der ofte står isolerede, stivnede, uden kontakt med hinanden som staffage i et arkitektonisk scenerum. Tidligere var det ofte erindringer fra barndoms- og ungdomsårene i Helsingfors, hvor M. både i ord og billeder udfoldede sin helt personlige evne til at knytte muntre, sære og tragiske hændelser til en barokt-naivistisk udtryksmåde. Hans far forlod hjemmet, moderen var fanatisk religiøs og dommedagsprædikant, og M. var sammen med en bror overladt til sig selv i lange perioder. Der er noget nordisk i hans billeder, hans værker bærer præg af en anden kulturbaggrund, men hans kunst har alligevel ikke specielt finske særtræk, og det eventyrligt og uskyldigt fabulerende har lighedspunkter med Marc Chagall. Som i russiske ikoner og italiensk kunst før renæssancen bruger M. ikke centralperspektiv, men lader de vigtigste personer være de største. Det er det psykiske, der er grundelementet. Det groteske og det anekdotiske bruges som en slags kommunikationsmateriale af en kunstner, der egentlig er dybt blufærdig, og som giver sin kunst det præg af folkekunst, den har, fordi han gerne vil distancere sig fra et påtrængende personligt erindringsstof. M. gjorde sig først og tydeligst gældende som grafiker (og illustrator), mens maleriet i de senere år har beslaglagt en stor plads i hans produktion. Der er dog en nøje motivisk forbindelse mellem M.s maleri og grafik. Det samme tema optræder ofte i flere variationer, og emnerne er altid fundet i de nærmeste omgivelser. Træsnittet er hans foretrukne grafiske udtryksform. Han startede i 1952, men først i 1957-58 tog arbejdet med denne teknik et stærkt opsving. I 1962 kastede M. sig over raderingen, men det mistede hurtigt hans interesse. Med sine store farvetryk, hvor han arbejder med 3 farver, er hver af trykpladerne skåret, så de svarer fuldstændigt til hinanden, og der trykkes direkte fra stokkene, hvilket kræver stor håndværksmæssig præcision. Knivenes spor og træets egne årer giver en særlig oplevelse af materialets struktur. M. havde boet 30 år i Danmark, da han vendte tilbage til Finland, men klimaet var barskere, end han huskede det, samtidig med at han ikke længere følte sig hjemme, og hans humor var blevet dansk. Efter 2 år flyttede han derfor til Rom, hvor farverne i hans kunst nu er blevet kraftigere. Han lader sig inspirere af italienske hverdagsbilleder og den dybblå himmel. I de seneste værker og udsmykninger ses opholdet i Italien som et nutidigt syn forenet med et historisk tilbageblik, også her med det erotiske som en væsentlig bestanddel. Nu gendigter han italienske hverdagsbilleder med forholdet mand-kvinde og erotikken som store inspirationskilder, som f.eks. i dobbeltmaleriet Dorsoduro og Oyster, hvor en kvinde springer igennem de 2 billeder og på højre side efterlader en mand med tomme øjne. Samtidig blander han nu på spændende vis danske og italienske landskaber og motiver.

Education

Kunstindustrisk., Helsingfors 1949-51; Slöjdfören. Sk., Göteborg 1952-54; Kunstakad. Kbh. (Olaf Rude, Poul Sørensen, Søren Hjorth Nielsen, Holger J. Jensen) 1955-60.

Travels

Sth. og Oslo 1950; Paris 1951; bosat i Göteborg 1951-54; Italien 1955; Holland 1966; London og Paris 1967; bosat i Finland 1983-85; i Rom fra 1985.

Occupations

Medl. af Charl. censurkom. 1963; af KE censurkom. 1964-65, 1969-70; af best. for Foren. Ung da. kunst 1966-67; af censurkom. for KP 1970-71; tilsynsførende i Den Skand. Foren., Rom 1985-89.

Scholarships

Villiam H. Michaelsen 1962; Stat. Kunstfond 1970, det 3-årige stip. 1975, 1980-81, 1984, livsvarig ydelse 1991; J.R. Lund 1982; Eckersberg Med. 1985; Pacht 1987; J.V. Andersen 1992; Ole Haslund 1994.

Exhibitions

KE 1955, 1957-61; Charl. Forår 1958-59, 1962; Den blå citron 1959-60, 1962-63, 1965-67, 1970, 1972, 1974-76, 1978, 1981-84; Vertikalen 1960-64; Charl. Eft. 1960-63; Da. Købestævne, Fr.cia 1962; Nord. Konst 1953-1963, Ateneum, Helsingfors 1963; Kammeraterne 1964; Koloristerne 1965-75; Bien. der Ostseeländer, Rostock 1967; Natur og menneske, Nikolaj, Kbh. 1973; Å-udst. 1974, 1979; Vrå-udst. 1976; Grønningen fra 1976; Grafik gennem 150 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Grafisk Sk. Arkiv, Kunstakad. Kbh. 1976; Sommerudst., Gal. Asbæk, Kbh. 1977; Vor tids Odsherred-kunstnere, Pakhuset, Nyk. Sjæll. 1977; Dragsholmkunstnernes permanente udst., Huset i Asnæs 1977; Da. grafikere 1980, 1984, 1989; Kunstforen. Pakhuset 1981; Træsnit i farver, Randers Kunstmus. 1981; Stokrosebanden 1983, 1985; Arbejdets billeder, Trapholt 1990. Separatudstillinger: Gal. Montmartre, Dyrehavsbakken 1955 (s.m. Poul Lillesøe); Clausens Kunsthdl., Kbh. 1962, 1967, 1970, 1973, 1975, 1979, 1984, 1989, 1993; Skive Mus. 1964 (s.m. Knud Hansen og Helle Vibeke Erichsen); Gal. Olsen, Fr.cia 1970 (s.m. Helle Vibeke Erichsen og Hans Jørgen Nicolaisen), 1975 (s.m. samme); Skovhuset, Værløse 1978; Kunstforen. Pakhuset, Nyk. S. 1978; Taide-Art, Helsingfors 1980; Nikolaj, Kbh. m.fl. 1981 (retrosp.); Gal. Flash, Odense 1987; Gal. Duetto, Helsingfors 1988; Villa Lante, Rom 1988; Billedværkstedet, Brovst 1992 (s.m. Vibeke Mencke Nielsen); Iceland Gal., Haag 1995.

Artworks

Lygten (farvetræsnit, udg. af Den da. Radeerforen. 1964); Læbestift (1966); Cykelpige (1966); Dame i havet (1970, Stat. Mus. for Kunst); Fulde på trappen (1971-72, smst.); Topløs hver halve time (1972); Barmands kærlighed (1974, Sønderjyll. Kunstmus.); Dreng i søen (1976-77, LO-Skolen, Helsingør); Stor sky (1977-79, Sønderborg Bibl.); Grå vej (1978, Kulturhuset Ahlmannsparken, Gråsten); Gartneren (1979, Trapholt); Under pinjen (1984, smst.); Havneindløb (1992, Folketinget); Hønsestation (1992, smst.); Plenilunio (1992, smst.); Skinneterrain (1992, smst.); Dorsoduro og Oyster (dobbeltmaleri, 1995). Udsmykninger: Rosengårdsk., Odense (maleri i 4 dele, 1970); Kbh. Tandlægehøjsk. (9 billeder, 1975); Festlige mennesker (1977, Carlsberg Bryggerierne, mineralvandsfabr. tappehal); Pige ved Tiberen, Måne, Måneskinsbænken, Masken, Hulebakke, Billedhuggeren tegner, Valdicastello, Planteskolen, Motorvejen (9 billeder, 1986-88, Plenarmødesalen, Østre Landsret); Vanløse Sk. (grafiske arb.); Specialarbejdersk., Thisted (1990-91); Gavlmaleri, Nørrebrog. 14, Kbh. (1992-93); DSB regionaltog (1993-94); DSB årsplakater for 1995 (1994). Bogillustrationer: Leif Panduro: Den store bandit, 1973; Benny Andersen: Under begge øjne, 1978 (omslag); Halldór Laxness: Mit græske år, 1983; Villy Sørensen: Den mange og de enkelte, 1986 (orig. træsnit); desuden repr. på flere nordiske mus.; tegn. og grafik i bl.a. Kobberstiksaml.

Literature

Folke Edwards i: Paletten 1, 1960, 35; Hvedekorn 5, 1961, 154-157 (lille selvbiogr.); Aktuelt 18.11.1962 (Preben Wilmann); Bent Irve i: Hvedekorn 4, 1964, 116f, 118-121 (fort. over grafiske arb. 1952-64); Helle Thorborg i: Koloristerne, 1966; John Njor: Kulturkløft? Sludder og vrøvl! 1968; Henning Olsen i: Billedkunst 3, 1968, 153, 155; Bent Irve i: Grafik 3, 1971, 2-4; samme: Optrin. Fra S.M.s skitsebøger, 1975 (m. fortegn. over grafiske arb. 1952-74); V. Schade i: 20 profiler i da. grafik, 1977, 46-49; Carlsberg bladet 4, 1977, 8; Pol. 14.1.1979 (Pierre Lübecker); 9.4.1995 (interv.); Jyll.p. 20.1.1980 (H.P. Jensen); 28.5.1995 (interv.); Berl. Tid. 3.8.1980 (Gunnar Jespersen, interv.); Bent Irve og H.E. Nørregård-Nielsen i: S.M., Nikolaj, Kbh. m.fl. 1981; Anders Nyborg (udg.): Fingre imellem, 1984 (tekster, digte og grafik); Da. grafik gennem 25 år, 1985, 220f; Peter M. Hornung: Kunst i Østre Landsret, 1994.

Author: Lene Olesen (L.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.