Eduard Young

Weilbach information

Genealogy

Young, Eduard, 1823-1882, maler. *21.10.1823 i Prag, ?12.2.1882 i München.

Biography

Eduard Young opholdt sig nogle år i 1850erne ved Fr. VIIs hof til selskab for kongen og grevinden. Forbindelsen er sandsynligvis kommet i stand gennem grevinde Danners ungdomsveninde den berømte danserinde Lucile Grahn, der blev gift med Y.s bror. Den elegante Y. blev udnævnt til professor, bar hoffets jagtdragt og udførte adskillige tegninger af kongen og grevinden. De giver i dag et indtryk af kongens indfald med hensyn til påklædning og lyst til det sære, bl.a. teltlivet og er derfor af kulturhistorisk værdi. Y. skal på Jægerspris have deltaget i Alhambrasalens dekorering og møblering o. 1855, ifølge J.P. Traps erindringer ledede han arbejdet. Efter grevindens død erholdt Y., der nu boede i München, en høj livrente.

Education

Udd. som akvarelportrætmaler i Linz (Østrig).

Travels

Occupations

Tegnelærer for Fr. VII og grevinde Danner i beg. af 1850erne.

Scholarships

Exhibitions

Hjemmenes udst., Roskilde 1942, nr. 335; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982.

Artworks

Maleri: Fr. VII (1855, Fr.borgmus.). Miniaturer: Fr. VII (1850erne, Jægerspris); Fr. VII (portræt indfattet i dåse, Rosenborgsaml.). Akvareller: Fr. VII (1853, Fr.borgmus.); Grevinde Danner (1853, smst.); Grevinde Danner læser for Fr. VII i teltet ved Skodsborg (1853, Jægerspris); Grevinde Danner (smst.); Fr. VIIs danske hund (smst.); Badstuen ved Fr.borg (smst.); En maurisk pige (smst.). Farvelagte blyantstegninger: Fr. VII og grevinde Danner i kane (Jægerspris); Fr. VII i skottedragt (smst.); Landskab (smst.). Blyantstegninger: Maleren Ole Peter Hansen-Balling (Fr.borgmus.); skitser fra Schweiz (Jægerspris).

Literature

William Bloch (udg.): Generalmajor C.F. v. Holtens erindringer, 1899, 185; Hist. Tidsskr., 8.rk.,VI, 1915-17, 112-14, 117f; Mogens Lebech: Hjejlen, 1961; J.P. Trap: Fra de fire kongers tid, II, 1966, 156; Roar Skovmand (red.): Jægerspris Slot, 1974, 132, 151, 445; Torben Holck Colding: Jægerspris, 1978.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.