Elsa Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Nielsen, Elsa Agnete Yvonne, *1923, grafiker. *21.9.1923 i Kbh. Forældre: Konsul, cigarfabrikant Frederik Carl Bendixsen og Nina Agnete Charlotta Elsa Tuxen. ~30.4.1946 i Kbh. med grafikeren Palle Louis Nielsen, *8.8.1920 smst., søn af gross. Petter Louis Edmun N. og Alma Meier Hartvig.

Biography

Elsa Nielsens snævre motivkreds er præget af det blide og poetiske. I hendes tegninger og grafiske blade gror motivet langsomt frem i et mylder af tusinde små porøse og vibrerende linier, som samler formen i et rytmisk forløb. Gennem kunstnerens iagttagelse og afsøgning af de ganske fordringsløse genstandes mangfoldighed, det være sig en klukflaske eller et klassisk skulpturhoved, afspejles et særegent univers. Hendes kredsen om og fordybelse i det antikke kvindeskulpturhoved viser med al tydelighed selve arbejdsprocessens sensibilitet samt N.s fascination af objektets eget liv, dets udtrykspotentialer.

Education

Glyptoteket (Viggo Brandt) 1941-42; Erik Clemmesens malersk. 1942-44; Kunstakad. Kbh. (Vilhelm Lundstrøm) 1944- 47.

Travels

Paris 1947-49; Rom 1960-61; endv. London; Berlin; Moskva; Tyrkiet; Grækenland; N.Y.

Occupations

Leder af Kunstakad. Kbh., grafisk sk. 1974; censor ved Sk. for Brugskunst 1974-76; ved Charl.Forår 1975-76; medl. af Stat. Kunstfonds indkøbsudvalg 1976-77.

Scholarships

Villiam H. Michaelsen 1960; Dresler 1960; Carlsons Pr. 1967; Ole Haslund 1979, 1990; Eckersberg Med. 1985; Henry Nathansen 1989; J.V. Andersen 1990.

Exhibitions

Charl. Forår 1946; KE 1947-53; Corner 1959, 1986-96; Ung da. kunst 1965; Charl. Eft. 1966, 1968, 1971; Septemberudst., Lyngby Rådhus 1967; Nord. Grafikunion 1967, 1969, 1977; Grafikbien., Firenze 1974; Sætstykker af en virkelighed, Kastrupgaardsaml. 1979; Da. Grafikere 1980-81, 1983-84; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Grafikbien., Baden-Baden 1981. Separatudstillinger: Trefoldigheden 1952; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1961, 1963, 1965, 1973, 1977, 1981, 1983, 1985; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1979, 1983; Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1984; Hjørring Kunstmus. 1985 (s.m. Erland Knudssøn Madsen og Palle Nielsen).

Artworks

9 hoveder (farveraderinger, 1989); Skovfrise (farveraderinger, 1991); Skovvision (8 farveraderinger). Grafik og akvareller i bl.a. Kobberstiksaml.; Aarhus Kunstmus.; Kastrupgaardsaml.; Malmö Mus. Udsmykninger: 12 store akvareller, spisesalen på plejehjemmet Hoffmanns Minde, Kbh. (1960erne).

Literature

Berl. Tid. 26.5.1968 (interv); Pol. 3.6.1979 (Pierre Lübecker); Blik på da. nutidskunst, 1981, 37-40 (interv., Hanne Pedersen); Thomas Kjellgren i: Grafik nytt nr. 3, 1982, 14f; Ulla Holst: 30 kvindelige da. grafikere, 1982; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Ole Seyffart Sørensen i: Uddannelse 4,1985, 220f; Kjeld Heltoft i: Corner, kat. 1987; Lars Grambye: Da. kunst i Rom, 1994; Henning Jørgensen og Villads Villadsen: Tradition og surrealisme, Ny da. kunsthist., 7, 1995.

Author: Lisbeth Stadshil (L.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.