K.J. Almqvist

Weilbach information

Genealogy

Almqvist, Karl Johan, 1899-1970, grafiker, maler og forfatter. *27.11.1899 på Fr.berg, ?20.8.1970. Forældre: Ledningsm. ved Kbh. Sporveje Johan Georg A. og Petra Augusta Rasmussen. ~6.7.1922 på Fr.berg med Ane Marie (Mis) Kistrup Steffensen, *21.3.1896 i Assens, ?17.5.1952, datter af maskinist Carl Gottlieb S. og Rasmine Caroline Kistrup.

Biography

K. J. Almqvist, der allerede som barn betragtede sig som et geni, malede billeder inspireret af J. F. Willumsen, hvis protegé han var i en årrække. I sit eget filosofiske verdensbillede, Almqvistismen, hyldede han genidyrkelsen. De grafiske arbejder, ofte portrætter af berømte personligheder, var i en sort, fladebetonet manér.

Education

Kort tid i smedelære; malerlære 1915-19, samtidig på Teknisk Sk.; som kunstner selvlært.

Travels

Sverige, Norge og Tyskland 1926-29; Sverige 1937 (med understøttelse af Kronprins Adolf).

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1966-67.

Exhibitions

Bergenholtz, Kbh. 1922; Malersammenslutn. af 1927, 1931; har endv. udst. i Paris 1933 og 1949. Separatudstillinger: Ordet som ren farve, atelierudst., Pileallé 39, Kbh. 1948; smst. 1951; "De 2" Nynaturalisme!, Admiral Gjeddes Gård, Kbh. 1950; Otto Lind, Kbh. 1953; Studio Schrader, Kbh. 1953; Mathias Atelier, Kbh. 1954; Det Kgl. Da. Haveselskabs Udst.bygn. 1955; Konstsalonen, Malmø 1956; atelierudst. 1958.

Artworks

Fritz Syberg (1937); Gösta Ekman (1938); Selma Lagerlöf (1938); Grundtvig (1940); Kong Christian (1940); Jeppe Aakjær (1941); Adolf Hitler (1942); endvidere mindre linoleumssnit og portrætter af kendte personligheder: Danske skribenter I-II (1930); Som jeg ser dem (1936); Polarforskningens helte (1936); Seks af scenens store (1936); Berømte fysiognomier (1937); Danske sønner (1941).

Literature

Berl. Tid 8.10.1922; P. Martin-Jensen: Bogen om K.J. Almquist, 1950; Fr.havns Avis 27.6.1959; Næstved Tid. 18.10.1962; K.J.A.: Mine udstillinger 1908-1958, 1958; John Hunov i: Cras, XXIV, 1980, 85- 94. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Peter S. Meyer (P.S.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.