Poul Agger

Weilbach information

Genealogy

Agger, Poul Winkel, *1936, maler, grafiker og billedhugger. *15.5.1936. i Kbh. Forældre: Lektor, cand. pharm. Henry Winkel A. og lærer Johanne Steenstrup Rønne ~3.12.1960 i Kbh. med lærer Bodil Clausen, *13.8.1940 i Maglegård sogn, datter af lærer, senere lektor Karl Søren C. og Grethe Jensen. Ægteskabet opl. 1982. Samliv fra 1989 med korrespondent Karin Stabell, *16.5.1943 i Hamburg, datter af Egon Herman Artur Hansen og Helga Poula Müller.

Biography

Poul Agger blev som elev af Mogens Andersen bl.a. skolet i tegning efter klassisk skulptur på Statens Museum for Kunst. Fra starten tog hans værker dog udgangspunkt i en fabulerende kunst med surreelle undertoner. I begyndelsen af 1960erne var han blandt initiativtagerne til Sommerudstillingen, som igennem nogle år blev et vigtigt alternativ til de etablerede udstillinger. Hans billedverden er kendetegnet ved kontrasten mellem maskinagtige former, ofte forsynet med runde øjne og propnæser og bløde amøbeformer, der kan have karakter af blomster eller hjerter. Figurerne synes at flyde i universet, idet den klare, ensfarvede baggrund oftest er blå, grå, hvid eller sort. På denne står formerne skarpt i stærke, rene farver hyppigt indrammet af en dobbeltkontur. A.s grafiske arbejder har især været koncentreret om det sort/hvide linoleumstryk. Hertil er i 1980erne kommet serigrafiet. I begge medier er amøbeformerne fremherskende. Ofte synes de at være opstået ud fra vilkårligt anbragte farvepartier, der er viderebearbejdet. I samme periode har A. føjet skulpturen til sit virkefelt. Ofte drejer det sig om små, maskelignende hoveder i patineret stentøj, udført med et underfundigt lune, der spiller på det flertydige mellem rigtige menneskehoveder og marsmand-agtige maskinhoveder. Blandt A.s mange offentlige udsmykninger er gavlen i Brande, udført som del af det store fællesprojekt, Murens Mænd i 1968. Den er karakteristisk ved sin sammenstilling af en amøbeform, en kvindekontur og et fuglelignende væsen, set mod en ensfarvet baggrund, og den viser den legende glæde og det lune, der som helhed præger A.s venligt/ironiske kommentarer til nutidens maskinsamfund.

Education

Elev af Mogens Andersen 1955-58.

Travels

Paris 1962, 1967, 1979, 1981; Rom 1982, 1983, 1986.

Occupations

Medl. af censurkom. for Sommerudst. 1961; for KP 1971; for KE 1969-70, 1972, 1981; medl. af udsmykningsudv., Stat. Kunstfond 1987- 89.

Scholarships

J.R. Lund 1968-69; Stat. Kunstfond 1971, 1975-76, 1984; det 3-årige stip. 1972; Oluf Hartmann 1972; Villiam H. Michaelsen 1973; Ville Christensen 1979; Dronn. Ingrids romerske Fond 1984; Zach. Jacobsen 1990.

Exhibitions

KE 1957, 1962, 1964-65; Sommerudst. 1961-63; Charl. Forår 1965; KP 1965; Pro 1965-66; M 59 1968-69; Sonde 1968, 1970-72, 1978-80, 1983; Charl. Eft. 1969, 1971; Grønningen 1971-72, 1974-79, 1981-92; Internat. Grafikbien., Buenos Aires 1968; Hässelby Slott, Sverige 1970; Trien., New Delhi, Indien 1971; Danese, Torino 1971; Kunsten i hverdagen, Nordjyll. Kunstmus. 1975; Fantaster, Kbh. Kulturfond, Nikolaj, Kbh. 1976; Stat. Kunstfond, Koldinghus 1977; Midtvejs 1978, Skive Kunstmus. m.fl. 1978; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983. Separatudstillinger: Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1962; Grafisk Gal., Århus 1968; Holbæk Mus. 1970; I.E. Graphic, Kbh. 1972, 1974, 1976-77; Det da. Hus, Paris 1978 (s.m. Preben Franck Stelvig og Karl Åge Riget); Da. Centralbibl., Flensborg 1988; Brande Rådhus 1989; Viborg Stiftsmus. 1991; Gal. Odeon, N.Y. 1992.

Artworks

Maleri: Totem med rød maske (1965, Randers Kunstmus.); Oliebillede med mørk bund (erhv. 1967, Herning Kunstmus.); Oliebillede med blå bund (do.); Hobitten Frodo Sækker (erhv. 1971, Skive Kunstmus.); 2 malerier uden titel (1976, Kbh. Univ., Amager); Udslip (1977, Esbjerg Kunstmus.); Uden titel, (1981, Fr.cia-Middelfart Handelssk.); Fra tågeskoven (1982, Brande Rådhus). Skulptur: Grafisk stub (papir og træ, 1965, Herning Kunstmus.); Uden titel (1976, Ryesgades Sk. Kbh.); Uden titel (1979, Øregårdsparken, Gent.). Grafik: Værker på Præstlundssk., Brande; Sønderbro Hosp., Kbh.; Dueholmsk., Nyk. M.; Skolen ved Vierdiget, Dragør; Kolding Realsk.; Horsens Svømmehal; Kobberstiksaml.; Kastrupgaardsaml.; Vejle Kunstmus; Aabenraa Mus. Udsmykninger: Kvinde, sky og fugl (gavlmal. 1968, Brande); gavlrelieffer til Vildtbanegård II, Ishøj (1977); vægudsmykn. til Middelfart Gymn. (1986); relieffer og indvendig farvesætning til filterbygn., Hobro Renseanlæg (1990-92).

Literature

Virtus Schade: 70'ernes kunstnere?, 1966, 61-65; Ole Seyffart Sørensen i: Grafik 1, 1970, 2; Bent Irve i: Fremtoninger, 1972 (serigrafimappe); samme i: Grønningen, kat. 1974; Peter Olesen jr. i: De grafiske fag 11, 1974, 412-14; Leif Hjernøe i: Jydsk Kunstavis 14, 1977, 6; Jacob Gormsen og Hanne Abildgaard i: Kunstklubben, 42, 1982; Leila Krogh: Kunst i rummet, 1989, 51-52, 54.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.