David Jacobsen

Weilbach information

Genealogy

Jacobsen, David, 1821-1871, maler. *2.7.1821 i Kbh., ?22.4.1871 i Firenze, begr. smst. Forældre: Købmand, lotterikollektør Juda J. og Frederikke Jacobson. Ugift.

Biography

David Jacobsen opgav i akademiårene skulpturen til fordel for portræt- og primært genremaleri i traditionen fra J. Friedlænder og David Monies. I hovedværket Søndag eftermiddag ved badeanstalten på øen Føhr, 1854, leverede J. dog et originalt bidrag til dansk folkelivsmaleri i skildringen af mødet mellem lokalbefolkningen og de ferierende byboere. Under Paris-opholdet 1855-69 fortsatte J. at male gennemarbejdede og detaljerede genremotiver og udførte desuden enkelte religiøse billeder. Kunsthistorien har valgt at fremhæve J.s mange uprætentiøse parisiske interiør- og gademotiver på grund af værkernes førimpressionistiske kvaliteter i motivvalg og lys- og farvebehandling. Interiørbillederne er også beslægtet med især Corots værker, og det er sandsynligt, at venskabet med franske kunstnere som Pissarro, som han en tid delte atelier med, har sat spor i J.s kunst. Som andre internationalt orienterede danske kunstnere var J. i opposition til det hjemlige nationale maleri, men formåede ikke som andre at skabe sig en karriere i udlandet. I fortvivlelse over sin udsigtsløse fremtid valgte J. at begå selvmord 1871 under et ophold i Firenze.

Education

I malerlære 1834; samtidig på Kunstakad. Kbh. til ca. 1846; stud. hos billedh. Johan Einar Otto; i H.W. Bissens værksted fra 1836; skiftede efter råd fra M. Rørbye til malersk. Rejser og udlandsophold: Paris 1855-69; Italien 1869- 71.

Travels

Occupations

Kommissær for den da. afd. på verdensudst. i Paris 1867.

Scholarships

Fr. VIIs Legat 1867.

Exhibitions

Skand. Selskab 1844; Charl. Forår 1849-55, 1857, 1859-66, 1868-70; Konstakad., Sth. 1868; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Raadhusudst., Kbh. 1901; Jødisk Udst., Kbh. 1908; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1942; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg, 1954. Separatudstillinger: Da. Kunsthdl., Kbh. 1918; Winkel & Magnussen, Kbh., 1921; Silkeborg Kunstmus. 1988.

Artworks

Skulptur: Skandinaverne (gips, udst. 1844). Malerier: Selvportræt (1847, Silkeborg Kunstmus.); En snigpatrulje (ca. 1850, Fr.borgmus.); Søren Kirkegaard (tegn., smst.); Søndag eftermiddag ved badeanstalten på øen Føhr (1854, Altonaer Mus.). Malerier, Paris: Esthers gang til kongen (udst. 1860); Studie fra Pont Royal i Paris (Stat. Mus. for Kunst); En dame i atelieret (o. 1865, smst.); Selvportræt (?) i orientalsk kostume (Silkeborg Kunstmus.); Billedhuggeratelier i Paris (Hirschsprung); Portræt af Camille Pissarros fader. Malerier, Italien: Billedhuggeren J.A. Jerichau (?) i sit atelier i Rom (Stat. Mus. for Kunst); Markuspladsen i Venezia; desuden fl. værker i Stat. Mus for Kunst; Silkeborg Kunstmus.; Nasjonalgal., Oslo; ca. 100 tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

Fædrelandet 2.2.1844; Karl Madsen i: Kunstmus. Aarsskr. 1918, 166; Pol. 27.10.1918 (Carl V. Petersen); 9.11.1921 (Fernanda Jacobsen Nylund); J.B. Hartmann i: Samleren 1939, 155-63; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Jette Kjærboe i: Kunstmus. Årsskr. 1977-80, 83-100; Troels Andersen i: D.J., Silkeborg Kunstmus. 1988; B. Hedinger: D.J., Sonntagnachmittag im Seebad, Hamburg 1989.

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.