Samuel Mygind

Weilbach information

Genealogy

Mygind, Samuel Jacob, 1784-1817, maler. *29.4.1784 i Stepping, ?8.10.1817 i Christiansfeld, begr. smst. Forældre: Sognepræst Niels M. og Anna Marie Praëm. Ugift.

Biography

Samuel Mygind besluttede sig for at blive maler, da han som student besøgte kunstsamlingerne i Dresden og vandrede i bjergene i Sachsen og Böhmen. Han kopierede flittigt de hollandske landskaber i Den kongelige Malerisamling og i Moltkes samling, og hans egne kompositioner har i høj grad karakter af parafraser over hollandske landskabsmalerier. Han angav dog selv, at hans billeder fra Københavns omegn var "tegnet efter Naturen", men de blev på traditionel vis malet i hans atelier. Han viste ikke åbenhed over for den fornyelse, som C.W. Eckersberg på samme tid lagde for dagen. Der blev næret ret store forventninger til ham, men han nåede ikke at indfri dem inden sin tidlige død.

Education

Studentereksamen i Kiel; stud. teologi, men besluttede under rejser og mus.besøg at blive maler; Kunstakad. Kbh. 1808, til modelsk. 1810, lille sølvmed. marts 1813, st. sølvmed. jan. 1817.

Travels

Stud. teologi i Kiel og Göttingen; rejste i Sachsen og Böhmen; ved Rhinen 1805-07.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1810-18; Salonen, Charl.borg 1815; Universitetsudst., Kbh. 1843.

Artworks

Parti i Charlottenlund Skov, forestillende foråret (udst. 1810); Prospekt af Søllerød (1812); Skovrigt landskab med et vandfald (1813, Stat. Mus. for Kunst); Kvæg i en skov (1817, smst.); grafik og tegn. i Kobberstiksaml.

Literature

N.H. Weinwich: Da., norsk og svensk Kunstner-Lex., 1829, 129; Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 1815, 443; 1816 455f; 1818, 430; Ude og Hjemme, IV, 1880-81, 69f; Jydske Tid. 17.9.1938; Hist. Medd. om Kbh., 4. rk., bd.3, 1951-54, 185; Lilli Martius: Die schlesw.-holst. Malerei im 19. Jahrh., Neumünster 1956, 110; Kulturminder, bd. IV, 1961, 148, 207; H.P. Rohde: Johan Bülow på Sanderumgaard, 1961, 88, ill. p. 57; H.D. Schepelern i: Kunst og Kultur, 1966, 89; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 14, 119. Sekretærens årsberetn., Akad. dagbog, 31.3.1818, Kunstakad. Arkiv (Rigsarkivet).

Author: Kasper Monrad (K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.