Kristian Møhl

Weilbach information

Genealogy

Møhl, Carl Christian (Kristian), 1876-1962, maler. *20.2.1876 i Ibsker på Bornholm, ?7.12.1962 i Kbh., urne på Ramløse Kgrd. Døbt Hansen, navneskift til Møhl-Hansen 23.2.1929 og til Møhl 1957. Forældre: Sognepræst, provst Lauritz Christian H. og Hanne Charlotte Marie Møhl. ~31.12.1903 i Kbh. med Gerda Ragnhild Hansen, *10.5.1878 smst., ?21.11.1972 i Kgs. Lyngby, datter af højesteretssagfører, landstingsmand Octavius H. og Ida Antoinette Wulff.

Biography

Kristian Møhl debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1899, men allerede fra 1901 udstillede han for første gang på Den frie Udstilling, og hertil holdt han sig, fra 1903 som medlem, resten af sit liv. M. blev kendt for sine landskabsmalerier. Motiverne hentede han især fra Dyrehaven nord for København, fra egnen omkring Holte og Søllerød og ikke mindst det åbne landskab nord for Arresøen, hvor Ramløse og Tibirke spillede en væsentlig rolle. Byen København hørte dog også til M.s motivkreds. Her var det især de åbne strøg, Havnen og Holmen, der blev skildret. M. lagde ofte sine motiver stort op på lærredet, i en sikker komposition og med frie kraftige penselstrøg. Koloritten i hans arbejder kan være mørk og tung. I sine skildringer af luften over landskaberne er han blevet sammenlignet med den franske maler Camille Corot, men en vis inspiration fra det nederlandske landskabsmaleri i det 17. århundrede lader sig også spore. M. huskes i dag bedst for sine udkast til dekorative arbejder fra 1900-tallets første årtier inden for boghåndværk, broderede og vævede tekstiler, sølv og anden udsmykning. Heri ses inspiration fra den internationale jugendstil, men også træk fra den antikke og oldkristne kunst. De broderede arbejder hørte specielt hjemme i den kunstnerhjemskultur, der var opstået i midten af det 19. århundrede i kredsen omkring Georgia og P.C. Skovgaard. M. leverede mønstre til frøkenerne Konstantin Hansen og Bindesbølls Broderiforretning, hvis mønstre senere blev overtaget af Clara Wæver. Motiver til de dekorative arbejder blev hentet fra plante- og blomsterverdenen, ligesom dyr og insekter kunne indgå. Det var i naturens lilleverden, under skræppeblade ved åen, i skovbunden eller på marken med de vildt voksende blomster, at M. fandt sin største inspiration.

Education

Præliminæreksamen; udd. malersv.; dimitt. fra Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., april 1895-jan. 1896; Zahrtmanns Sk. 1896- 99.

Travels

Italien (Ravenna og Pompeji) 1904; London 1907; Spanien 1920; Holland 1926, 1929; Paris 1926, 1937.

Occupations

Scholarships

Akad. 1905-06, 1912; Raben-Levetzau 1911; Bernh. Hirschsprung 1914, 1925; Eckersberg Med. 1920; guldmed., Paris 1925 (tekstilarb.).

Exhibitions

Charl. Forår 1899-1900; Den frie Udst. 1901-14, 1916-44, 1946-48, 1951-55, 1957, 1959, 1963; Den frie Udst., Eft. 1911-12; Den Frie Udst. gennem 50 Aar, 1942; Den Fries Mindeudst., Kunstforen., Kbh. 1966; KE 1907; Landsudst., Århus 1909; Dä. Ausst., Kunstgewerbe Mus., Berlin 1910-11; Espo. Internaz., Rom 1911; Den baltiske udst., Malmö 1914; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; verdensudst., Paris 1925; Da. Målarkonst, Helsingfors Konsthal 1928; Da. Kunststævne, Forum, Kbh. 1929; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1984. Separatudstillinger: Winkel og Magnussen, Kbh. 1903 (broderier); Kunstindustrimus. 1909; Den frie Udst. bygn. 1923; Kunstforen., Kbh. 1928, 1935, 1940, 1944; Kunsthallen, Kbh. 1950.

Artworks

Strandmølle-Søen (1906, Stat.Mus. for Kunst); Pilegæslinger ved Strandmøllen (1911, Nordjyll. Kunstmus.); Hollandsk landskab (1929, smst.); Vej mellem birke, Tibirke (1919, Sønderjyll. Kunstmus.); Stærefløjt (1917, Storstrøms Kunstmus.); Udsigt over Gammel- og Nytorv i Kbh. (Stat. Mus. for Kunst); Tibirke Bakker (1951); repr. i Kobberstiksaml.; Fyns Kunstmus.; Roskilde Mus. Dekorative arbejder. Udk. til bogomslag: Jakob Knudsen: Jomfru Maria, et Digt; Den frie Udst. kat. (1904-05, Kunstindustrimus.); tegn. til broche i sølv (1904, Georg Jensen Mus., Kbh.); gravminder af sandsten over moderen (1905, Ramløse Kgrd.); saml. af forlæg til broderede arb. (tegn. og akvareller, ca. 1905-1912, smst.); udkast til vævede arb. (tegn., 1909-11, smst.); gravminde over broderen, P.O. Ryberg Hansen (1911, Ass. Kgrd.); udsmykn. af den ene halvdel af Danmarks hus på Den baltiske udst., Malmö 1914.

Literature

E. Hannover i: Tidsskr. for Industri, 1903, 269f; Mario Krohn i: Kunstbl., 1909-10, 61f; Ivan Munk Olsen i: Skønvirke, 1921, 1-9; Karen Lund i: Haandarb. Fremme 1945, 9-14; Jørn Rubow i: Kat. Den frie Udst. 1963 (nekr.); Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979; Charlotte Paludan i: Alverdens broderier i Kunstindustrimus., kat. 1983, 17, 29, 49; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Yan Kai Nielsen i: Vejby-Tibirke Selskabets Årbog, 1985, 44-51; Jacob Thage: Da. smykker, 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Avisartikler: Nat.tid. 19.2.1923; 15.1.1928; 19.1.1944; Ekstrabl. 21.2.1923; Berl. Tid. 23.2.1923; 18.1.1928; 19.1.1944; Pol. 20.2.1936; 10.1.1944; Dag. Nyh. 20.2.1936. Breve (Hirschsprung og Det kgl. Bibl.).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.