Peder Mønsted

Literature

Erik Schiødte i: Ill. Tid., 1893-94, 475-78; Pol. 27.2.1895 (O. Rode); Berl. Aften 26.10.1902; 12.10.1904; Dag. Nyh. (alle Rik. Magnussen) 16.10.1927; 10.12.1929; 15.11.1931; 31.10.1932; Pol. 21.6.1941 (K. Pontoppidan); Berl. Tid. 21.6.1941 (Kai Flor); Nat.tid. 21.6.1941 (Sig. Schultz); Herman Madsen: Kunstforfalskning, 1945, 47; Johan Rohde: Journal fra en Rejse i 1892, 1955, 148; O. Haase i: Da. Kunst, 108, 1973; Kristian Hvidt: Det politiske portræt i Danm., 1983; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Berl. Tid. 26.3.1987; P. Juul Madsen: Da. kunst under hammeren, 1987; samme: Da. genremalere, 1988. Levnedsberetn. (Ordenskapitlet); breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.