Poul Skov Sørensen

Weilbach information

Genealogy

Skov Sørensen, Poul, *1951, grafiker. *27.8.1951 i Dronninglund. Forældre: Foderm. Hans-Henning S. og Ellen Margrete Hansen. ~21.7.1990 i Vennebjerg med maleren Jette Debois, *18.1.1956 i Virum, datter af maleren, grafikeren, fotograf Sven Arne D. og maleren, grafikeren Inger Merete Lut Andersen (Inger Lut Debois).

Biography

Poul Skov Sørensens lærere på Akademiet, Sterup-Hansen og Palle Nielsen, har været afgørende for hans suveræne beherskelse af de grafiske teknikker og for det særlige humanistiske menneskesyn, der præger hans værker. S.' foretrukne motivkreds har altid været den menneskeskabte virkelighed: De store værfter og grusgravene, byens arkitektur med gasværket, banegårdshallen og kirkerne. Det var de daglige togture forbi Østre Gasværk i København, som under Akademitiden var med til at skabe denne interesse. I store, detaljerige grafiske blade, f.eks. mappen med fem linoleumssnit, Byens katedral, fra begyndelsen af 1970erne, skildrer han huse, lagerbygninger og pakhuse under nedrivning eller i forfald. Det kan være aktuelle kommentarer til forandringer i byen, men er i højere grad en formidling af arkitekturens eller arbejdspladsens rent abstrakte værdier, og hans skildringer af Roms ruiner og Skagen Strands bunkere er skabt med samme kunstneriske mål for øje. De første mange år efter debuten i 1972 udtrykte S. sig i en realistisk, monumental stil, som gradvist fik tilføjet fantastiske, til tider surrealistiske dimensioner. I løbet af 1980erne blev hans motiver mere løsrevet fra det direkte synlige, stilen fortættedes grænsende til det abstrakte. Dette summariske formsprog er siden afløst af en mellemposition, som bl.a. kommer til udtryk i den litografiske mappe Havet og havnen fra 1996, et værk som i øvrigt viser, at S. ikke er bundet af den sort-hvide fremstillingsform, men behersker arbejdet med farven. I 1979-80 udførte S. 6 store malerier til ophængning i messen på amerikanske krydstogtskibe. Til de følgende skibsudsmykninger vendte han tilbage til grafikken og udførte linoleumssnit, som blev forstørret og trykt som silketryk på panelerne. Til billederne, der bl.a. skulle vise mytologiske havdyr, hentede han inspiration i Roms fontæner.

Education

Kunstakad. Kbh., malersk. (Mogens Andersen) 1969-72, grafisk sk. (Palle Nielsen og Dan Sterup-Hansen) 1972-76.

Travels

Athen, Delphi 1977; adsk. rejser til Berlin, Rom, Venezia i 1980erne og 1990erne.

Occupations

Scholarships

Carlsons Pr. 1974; Serdin Hansen 1975; Stat. Kunstfond 1975- 77, 1979, 1981-82, det 3-årige stip. 1984, 1989-90; Silkeborg-udst. grafikpr. 1976; Ernst Goldschmidt 1979; Vilhelm Pacht 1995.

Exhibitions

Charl. Forår 1972-76; KE 1973-74; KP 1974, 1976; Kammeraterne 1974-80; Nord. grafikunion, Bergen 1975; Østersøbien., Rostock 1975, 1977, 1983; Jylland 1978-80, 1982-86, 1988-89, 1991; Salamander 1979-82, 1985; Internat. Jugendbien., Nürnberg 1979; Zebra 1980-82, 1984-89; Vrå-udst. 1980, 1985- 88, 1990-91, 1994; Da. grafik, Nat.mus., Sth. 1980; Ti år med da. realisme, Kunstforen., Kbh. m.fl. 1980-81; Da. grafikere 1980-81, 1983-84, 1986-87; Corner 1981-85; Nordenfjords, Hjørring Kunstforen. 1981, 1983, 1993, 1996; Sæhrimner 1982-83, 1985; Jyske kunstnere, Vejen Kunstmus. 1982; Byen, Aarhus Kunstmus. 1983; Arb. på papir og skulpturer, Hjørring Kunstmus. 1985; Thisted-udst. 1985, 1987; Koloristerne 1987- 95; Papir fra Jyll., Vejle Kunstmus. 1994; Nord. landskab, Aarhus Kunstbygn. m.fl. 1995. Separatudstillinger: Ribe Kunstmus. 1976, 1981; Gladsaxe Kunstbibl. 1978; Gal. F 15, Moss 1982; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1983, 1986, 1992; Kældergal., Århus Kunstakad. 1990; Kunstbygn. i Vrå 1993 (s.m. Kurt Tegtmeier).

Artworks

Koldnålsraderinger: Skibsværft (1970, Vestsjæll. Kunstmus.); Dresden Banegård (1974, Vejle Kunstmus.); Engle (1974, Hjørring Kunstmus.); Gasværk (1974, smst.); Skibsværft (1974, Carlsons pris); Kullade (1975); Nedrivning af Østre Gasværk (1978); Stålkutter i dok (1979); Landskab (3 værker, 1981, Vestsjæll. Kunstmus.); Kystlandskab (1983); Forladt grusgrav (1985, Hjørring Kunstmus.); Romersk park (1987, Schæffergården); Højbanen i Berlin (1987, Hjørring Kunstmus.); Kuppel (1991); Alter (1991); Kirkeruin (1991); Skibsværft (1994, Hjørring Kunstmus.); Casia (1995, smst.); Udsigt fra min bunker (1995, smst.). Linoleumssnit: Nedrivning af Østre Gasværk (1979, Hjørring Kunstmus.); Hinge (1980); Skibsværft (1983). Litografier: Fra museet i Delphi (udst. 1985); Fra Parthenon-frisen (udst. 1985); Romersk grav (1986, Hjørring Kunstmus.); Hadrians villa (1987); Havet og havnen (6 farvelitografier 1996). Udsmykninger: Mal. og paneludsmykn. til flere krydstogtsskibe fra Aalborg Skibsværft (1979-84); fra Kockums Skibsværft, Malmö (1984-86). Bogillustrationer: Martin Andersen Nexø: Når nøden er størst, 1982; Ebbe Kløvedal Reich: Viljen til Hanstholm, 1992; Ole Wivel: Bunkere ved havet, 1996; større ophængn. på Nørre Snede Centralsk.; Thisted Gymn.; Helsinge Kulturhus; Ødsted Sk., Vejle; repr. på adsk. mus. i ind- og udland, bl.a. Kobberstiksaml.; Nasjonalgal., Oslo.

Literature

Pol. 12.1.1979; 18.1.1979; 2.7.1991; Samvirke, 10, okt. 1979, 26-29; Jyll.p. 30.12.1979; 19.4.1980; 31.3.1983; 8.6.1990; 3.9.1995; 21.10.1996; Da. grafik gennem 25 år, 1985, 320f; Berl. Tid. 27.8.1991; 7.2.1992; Vendsyssel Tid. 12.3.1982; 19.4.1993.

Author: Inge Mørch Jensen (I.M.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.