Sys Hindsbo

Weilbach information

Genealogy

Hindsbo, Nina Bodil (Sys), *1944, grafiker og maler. *12.3.1944 på Fr.berg. Forældre: Red. Viggo Jensen og Ellen Margrethe Jensen. ~1° 3.10.1964 i Lyngby med kultursociolog Erik Hindsbo, *23.5.1942 på Fr.berg, søn af malerm. Henning H. og Sigrid Hansen. Ægteskabet opl. 1971. ~2° 13.10.1976 i Ringe med stipendiat, senere lektor Jørgen Dehs, *28.6.1945 i Kbh., søn af fuldmægtig Søren Larsen og Lissi Dehs.

Biography

Sys Hindsbo er først og fremmest tegner, også når hun arbejder inden for grafik og maleri. Man møder af og til farver i hendes tegninger og grafik, undertiden med symbolske undertoner, men de er altid underordnet tegningens præmisser. Selv i malerierne dominerer tegningen utvetydigt på trods af deres ellers iøjnefaldende maleriske kvaliteter. H.s oeuvre er bemærkelsesværdigt kontinuerligt, præget af en stærk interesse for gengivelsen af den menneskelige krop, dvs. en i bund og grund klassisk interesse for kroppens positioner og bevægelser, som henviser til den centralitalienske renæssances kunst, eksempelvis Luca Signorelli. H.s værker er endvidere kendetegnet ved en markant monumentalitet og en ubetinget stilstand, en fastfrysning af motivet på trods af en ellers ofte angivet bevægelse i figurerne. Billederne virker som klare og saglige registreringer af bestemte forhold på bestemte tidspunkter. Der er sjældent oplysninger at hente om situationens omgivende rum, ud over hvad der er nødvendigt for at præcisere handlingen. De motiviske ingredienser får karakter af rekvisitter, hvis funktion er at beskrive dels den pågældende situation, dels de involverede menneskers rolle i handlingen, muligvis også deres psyke. Kontinuiteten i H.s oeuvre omfatter også billedernes grundlæggende problematik. Det kan ses som én lang undersøgelseskæde, hvor det ene værks afslutning er det næstes udgangspunkt. Alle H.s billeder handler om magtforhold og deres konsekvens: Undertrykkelsen i både fysisk og psykisk udgave. Det er altid mænd, der i motiverne personificerer magten, men de er samtidig også dens ofre. Her er ikke tale om firkantet feminisme, men om en interesse for magtens mekanismer som sådan og en registrering af deres følger. Mændene har forskellige roller, der tilsammen udgør magtens hierarki: De er magthavere, medløbere eller ofre. De enkelte billeders handlinger er imidlertid ikke præcist aflæselige. Man er ofte i tvivl om, hvad der faktisk foregår, men sjældent om de indbyrdes magtrelationer. Det er de gennemgående, underliggende magtstrukturer, H. vil afdække og påpege så klart som muligt, derfor så få detaljer. Magtens udøvere fordømmes aldrig direkte, de synes snarere at være lige så meget ofre, som ofrene. Også i fysiognomisk henseende ligner de forskellige roller hinanden. H. taler i billederne om de grundlæggende betingelser for forholdet mellem mennesker, betingelser, der gør alle til ofre i den sidste ende. Betragteren spørger sig: Er disse magtforhold grundede i menneskets biologi, i dets mulige immanente trang til magt? Eller er de kulturelle? Kan de ændres? På dette svarer H. ikke, men lader det stå hen til private overvejelser. Der hviler en uafhjælpelig pessimisme over H.s værker, hvor den eneste formildende omstændighed og eneste mulige redning fra magtens tragiske mekanismer bliver medfølelsen. Denne mulige udvej kommer klart til udtryk især i de senere værker, f.eks. i motiverne med figurer, der bliver båret. De bærende kommer til at personificere medfølelsen, og den deraf udløste omsorg.

Education

Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Gottfred Eickhoff) 1962-65, grafisk sk. (Holger J. Jensen, Palle Nielsen) 1965-69, sk. for mur- og rumkunst (Dan Sterup-Hansen) 1970.

Travels

Egypten 1963; Rom 1974, 1977, 1981, 1986-87; Skand. Foren., Rom 1989-92.

Occupations

Censor for KP 1978-79; lærer i skulptur og grafik på Det fynske Kunstakad. fra 1983; Akad.rådet 1984-90; Akad.rådets jury 1986-92; censor for Kunstnernes Sommerudst. 1986; i best. for Brandts Klædefabrik fra 1984; for Thorvaldsens Mus. fra 1992.

Scholarships

Bielke 1970; Even Nielsen 1970; Hielmstierne-Rosencrone 1971, 1976; Aug. Schiøtt 1972, 1980; Bendix 1973; Akad. 1974, 1976- 77, 1980; Dronn. Ingrids romerske Fond 1974, 1977, 1987; Villiam H. Michaelsen 1976; Ole Haslund 1979; Vilh. Thaning 1979; Ny Carlsbergfondets st. udlandsstip. 1981; Stat. Kunstfond 1972-81, det 3-årige stip. 1982, livsvarig ydelse 1991; Oluf Hartmann 1982; I.W. Larsen 1983; Gerhard Henning 1985; Gottfred Eickhoff 1985; Henry Heerup 1986; Tagea Brandt 1987; Mogens Ziegler 1989; Tuborgfondet 1989; Prins Jørgen 1989.

Exhibitions

KE 1966; Charl. Forår 1966-67, 1969; KP 1969-70; Charl. Eft. 1970; 3. internat. grafikbien., Krakow 1970; Danese, Torino 1971; Nord. Grafikunion, Reykjavík 1972; Å-udst. 1975, 1979; DK-71, Fyns Kunstmus. 1971; Trykkerbanden 1972-86; Professor Palle Nielsen og 36 af hans elever, Skovgaard Mus. 1974; Koloristerne 1976, 1978; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Pol. grafiske særtryk, Kunstindustrimus. 1976; Kobberstiksaml. 1977; Jylland 1978-86; Atelier d'Art Graphique Danois, Det da. Hus, Paris 1979; 1. internat. tegne-trien., Nürnberg 1979; 2. internat. kunstfestival, Langeland 1979; Da. grafik, Nat.mus., Sth. 1980; Ung da. kunst, Charl.borg 1980; Alle tiders da. tegninger, Nordjyll. Kunstmus. 1980; Nord. grafik 1982, Gal. F 15, Moss, Norge 1982; Højbjerg Bibl. 1983; Kammeraterne 1982, 1984; 2. grafikbien., Baden-Baden 1983; Da. Grafik, Da. Centralbibl., Flensborg 1983; Da. grafikere 1984; Fyns grafiske værksted, Nikolaj, Kbh. m.fl. 1985-86; Decembristerne 1986, 1988-90, 1992, 1995; 8 to date, Brandts Klædefabrik 1987; Billede og tekst, Kunstforen., Kbh. 1986; Kunsten 89, Charl.borg 1989; Spejlbilleder, Fr.borgmus. 1992. Separatudstillinger: Gal. Birkdam, Kbh. 1967-68; Gal. Merkur, Kbh. 1972; Gal. Olsen, Fr.cia 1972, 1976; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1974, 1977, 1982, 1991; Gal. Torso, Odense 1977; Skive Mus. 1980-81; Kridthuset, Odense 1982; Bergens Kunstforen. 1982; Circonvolutions, Det da. Hus. Paris 1994 m.fl. (s.m. Henrik Have).

Artworks

14 grafiske blade (1974-76, Fr.cia-Middelfart Handelssk.); 10 grafiske blade (1974-77, Handelssk., Nyk. F.); 6 grafiske blade (1975-77, Handelssk. i Køge); Manden med fisk (tegn., 1979, Nyk. F., Arbejdsformidl.); Mand med rygsæk visiteres (som forannævnte); Okse forberedes (mal., 1991, Gl. Polytekn. Læreanstalt, Kbh.); Vand bæres til (som forannævnte); 3 grafiske blade (1981, 1983, 1986, Schæffergården); Uden titel (tegning, 1987, Retten i Odense); 2 grafiske blade (1988, Engesvang Plejehjem); 9 grafiske blade (1990, Thisted Gymn.); 6 tegninger og 8 grafiske blade (Kobberstiksaml.); repr. i: Tolv grafiske blade, Fyns grafiske værksted (1979); desuden i: Mappe fra Grafisk Center, Odense (1980). Udsmykninger: Herning Kongrescenter (1984-86). Illustrationer: Martin Andersen Nexø: En kvinderevolution, 1970; Göran Palm: Hvorfor har nætterne ingen navne, 1972; Ole Sarvig: Jantzens sommer, 1974; Göran Palm: Tidligt på Jorden, 1977; Robert Walser: Digterliv, 1981; Emily Dickinson: Sig sandheden, 1984; endv. ill. i: Hvedekorn, 4, 1970; 4, 1974.

Literature

Henning Olsen i: Billedkunst, 3, 1968, 153, 156; Peter Olufsen i: De Grafiske Fag, 4, 1975, 124-26 (interv.); Bent Petersen i: Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981, 5-28; Ulla Holst: 30 kvindelige da. grafikere, 1982, 27-29; Hanne Abildgaard i: Kunstklubben, Allingåbro, 1983; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Poul Erik Tøjner i: Kritik, 99, 1992, 18-38; samme i: S.H., Det da. Hus, Paris 1994. Ugens kunstner, DR TV 30.1.1983.

Author: Hanne Kolind Poulsen (H.K.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.