Ib Spang Olsen

Weilbach information

Genealogy

Spang Olsen, Ib Otto, *1921, forfatter, grafiker og maler. *11.6.1921 i Kbh. Forældre: Gartner, senere overgartner i Kbh. Komm. Ole Peter Christian O. og Karen Sofie Nielsen. ~1° 1.5.1947 i Kbh. med socialrådgiver Grethe Rigmor Geisler, *24.7.1919 smst., datter af bogtrykker Ejnar Edvard G. og Carla Petersen. Ægteskabet opl. ~2° 8.9.1962 i Søllerød med tegneren, tekstilkunstner Ingeborg (Nulle) Øigaard, *23.9.1934 i Kbh., datter af landsretssagfører, borgm. Erik Ø. og Edith Camilla Barbara Just.

Biography

Ib Spang Olsen debuterede i 1942 i Socialdemokratens tillæg Hjemmets Søndag. Hans tidligste arbejder fandtes her og i Politikens tillæg Magasinet. Førende danske tegnere arbejdede indtil begyndelsen af 1960erne som illustratorer i disse blade, og påvirkning fra bl.a. Arne Ungermann, Aage Sikker Hansen og Kay Christensen kan nu og da spores. S.O. markerede sig fra begyndelsen som en varm skildrer af mennesker, ikke mindst børn. Hans tegnemåde strækker sig fra anvendelsen af den blødeste blyant, der får alle et motivs nuancer frem, til en ren, karakteriserende streg, ofte i forbindelse med portrættegninger. Allerede tidligt arbejdede han inden for flere områder. Ud over rækken af illustrationsopgaver, plakater og børnebøger med egen tekst har han været en efterspurgt foredragsholder og hyppig deltager i avispolemik. I slutningen af 1950erne opfandt han den grafiske teknik, Heliografik, som gjorde det muligt at trykke originalgrafik i dagsaviser. S.O. formår i sine bøger og illustrationer at henvende sig ganske ukunstlet til læseren, ikke mindst til børn. Hans udtryksfulde streg kan spænde fra det fint stemningsbetonede til en ofte barok humor, der appellerer til store og små.

Education

Lærereksamen 1943; Kunstakad. Kbh. (Aksel Jørgensen og Holger J. Jensen) dec. 1944- 49.

Travels

Norge 1946, 1956 (Lysebu); Tjekkoslo- vakiet 1947; Paris 1948; Mexico 1992.

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1976-90; fmd. for Kulturmin. arb.gruppe om børn og kultur 1984-90; ledet indretn. af Børnemus., Nordjyll. Kunstmus. 1988.

Scholarships

Villiam H. Michaelsen 1946; Krohns Bogtrykkeris Tegnerlegat 1948; Pol. Magasins Tegnerpr. 1951; Kulturmin. Børnebogspr. 1964-67; Storm P. 1971; Kulturmin. Ill.pr. 1980; Krebs' Skolepr. 1981; H.C. Andersen Award 1982; LOs Kulturpr. 1986; Danm. Skolebibl.foren.pr. 1986 (s.m. Halfdan Rasmussen); Da. bladtegneres pr. 1991; Kecskemét Kulturpr., Ungarn 1993.

Exhibitions

Admiral Gjeddes Gaard, Kbh. 1944; Kulingen 1947; Nord. Grafik Union, Liljevalchs, Sth. 1948; Da. Grafik, Tjekkoslovakiet 1948; Vild Hvede 1948; Charl. Eft. 1948; Grønningen 1952-53, 1955-77; Dessinateurs de la Presse da., Det da. Hus, Paris 1956; Da. illustratorer 1910- 1960, Fr.berg Rådhus 1960; Caricaturistes da., Mus. des Beaux-Arts, Liège 1964; Pol. grafiske særtryk, Kunstindustrimus. 1976; Små børn i streg og tryk, Ribe Kunstmus. 1979; Østersøbien., Rostock 1979; Vråudst. 1980; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Efterårsudst., Vejen Kunstmus. 1983; Yin og Yang, Gal. Gl. Strand 1984; Da. kulturdage i Ukraine, Kunstnernes Hus, Ukraine 1986. Separatudstillinger: Admiral Gjeddes Gaard, Kbh. 1950 (s.m. Frank Rubin); Hos Hoster, Kbh. 1956; Gal. Gl. Strand 1966, 1974, 1981; Hillerød Bibl. 1969 (s.m. Henry Heerup); Lyngby Stadsbibl. 1971; Thorasminde, Bagsværd 1975, 1996 (s.m. Nulle Øigaard); Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1976, 1980, 1982; Bymus. Kbh. 1979; Kunstindustrimus. 1979; Skovhuset, Værløse 1982; Kastrupgaardsaml. 1983 (s.m. Nulle Øigaard); Æglageret, Holbæk 1984 (s.m. samme); Esbjerg Kunstpav. 1984; Åhuset, Køge 1988, 1991; Poprad, Slovakiet 1988; Overgaden, Kbh. 1989; H.C. Andersens Hus, Odense 1992; Glyptoteket 1992; Chisawake Mus., Tokyo 1992; Himmerlands Kunstmus. 1994.

Artworks

Illustrationer: D. Diderot: Fatalisten Jacques, 1944; Daniel Defoe: Rubinson Crusoe, 1948; Frank Jæger: Hverdagshistorier, 1951; Mark Twain: Livet på Mississipi, 1962; Martin A. Hansen: Lykkelige Kristoffer, 1974; Jørgen Lorenzen (red.): Et hundrede udvalgte da. folkeviser, I-II, 1974; Ebbe Kløvedal Reich: Danm. fortællinger, I-III, 1983; H.C. Andersens Eventyr, Japan 1992; ca. 250 bogomslag; mange pladeomslag; talrige dagbladsill.; endv. Mors Dag-platter for Den kgl. Porcelainsfabrik (1978-81); frimærke for Børnenes Kontor (1980); julemærke (1986, 1993); U-landsjulekalender (1987); repr. i Kobberstiksaml.; Køge Skitsesaml.; Nationalmus., Sth. Udsmykninger: De fire årstider (vægmal., 1962, Industri- og Håndv.sk., Nyk. F.); Livet (vægmal., 1971, Møllevangssk., Kongsted ved Fakse ); Roskilde Amtssygehus (1981). Plakater: Frihedsrådets Udst. 1945; Børnehjælpsdagen (1950); Gå på museum (1978); Ren by (1988); Syge børns behov (1989); Mod EF (1992). Film: Ca. 10 tegnefilm, heraf 2 i Stat. Filmcentrals udlån. Teater: Som man råber i skoven, Bådteatret, Kbh. 1981 (egen tekst, instr. s.m. Jørgen Torp, scenografi s.m. Kirsten Appel). Skriftlige arbejder: Magasinet, Hjemmets Søndag og jeg, 1984; Lille dreng på Østerbro, 1991; Fra purløgsbed til skumpelskud, 1993; ca. 25 børnebøger; tekster om grafiske teknikker; talrige indlæg i dagbl.

Literature

Berl. Aftenavis 13.4.1950 (Fl. Madsen); Henning Ipsen i: Kunst, 6, 1959; Poul Gammelgaard i: Cras XIV, 1977, 133-36; Gunnar Jakobsen: I.S.O.s bogarbejder, I- II, 1981, 1991; kat., Skovhuset, Værløse, 1982; Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Avisens håndskrift, 1983, 101, 130-32; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 30, 134, 219, 221; Karl V. Larsen: Syv da. tegnere, 1984; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985; Pol. 21.12.1988 (Gunnar Jespersen); Inf. 2.9.1992 (Preben Hygum).

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.