Henrik Olrik

Weilbach information

Genealogy

Olrik, Ole Henrik Benedictus, 1830-1890, maler og billedhugger. *24.5.1830 i Kbh., ?2.1.1890 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Vestre). Forældre: Løjtnant, toldass., senere toldkontrollør Johan Henrik Ludvig O. og Benedicte Martinette Heiberg. ~20.5.1859 på Fr.berg med Hermina Valentiner, *23.11.1839 på Søholm, Stevns, ?13.5.1917 på Fr.berg, datter af forpagter Herman V. og Nicoline Jacobsen.

Biography

Henrik Olrik begyndte sin karriere som billedhuggerelev i H.V. Bissens værksted. Men bortset fra ganske få skulpturer, hovedsagelig buster, valgte han hurtigt at koncentrere sig om maleri og kunsthåndværk. Han blev som de fleste jævnaldrende danske malere påvirket af 1850ernes nationalromantiske strømninger, og de tidligste malerier føjer sig ubesværet til periodens store opbud af folke- og bondelivsskildringer. Men som Carl Bloch og F.C. Lund orienterede han sig i begyndelsen af 1860erne mod historiemaleriet i opposition mod det dominerende folkelivsmaleri. Samværet med Bloch og Lund i Rom 1862-63 havde stor betydning for O.s ambitioner og bekræftede ham i den akademiske skoling, han havde fået som elev af den franske historiemaler Thomas Couture i Paris ved årskiftet 1854-55. I Rom udførte O. monumentale religiøse og mytologiske kompositioner, og han søgte efter hjemkomsten at etablere sig som historiemaler på linie med Bloch både via fremstillinger fra græsk og nordisk mytologi og religiøse motiver. Men bortset fra enkelte altertavler blev O. ikke tildelt større opgaver. Fremhæves skal dog værket Bjergprædiken til Skt. Matthæus Kirke i København, Danmarks største altertavlemaleri. I den figurrige komposition med over 130 personer fik O. lejlighed til at demonstrere sin evne til at skabe en velfungerende syntese i den klassicerende neobarokke tradition, som han især kendte fra Couture og Carl Bloch. O.s indsats som historiemaler ligger således i forlængelse af det samtidige internationale historiemaleri, båret af et sikkert håndelag og akademisk skoling, men i reglen uden forbilledernes evne for dramatisk iscenesættelse og fusionering af en virkelighedsnær motivopfattelse med en historisk fortælling. Den tekniske dygtighed og den internationale prægning gjorde ham til en efterspurgt portrætmaler, som bl.a. var meget søgt af adel og kongehus samt det højere borgerskab. Allerede i Akademitiden havde O. med stor anerkendelse beskæftiget sig med kunsthåndværk, og han fortsatte livet igennem med at levere forlæg til såvel porcelæns- som metalarbejder, ligesom han også udførte udkast til bl.a. bogbind. Den mangesidige begavelse gjorde ham til en betydningsfuld skikkelse inden for dansk kunstindustris tidlige fase. Med sin udprægede historicistiske stilbevidsthed formåede han både at markere sig internationalt på de store verdensudstillinger med bl.a. store bordopsatser og skåle i sølv og på det hjemlige marked med en stor produktion af bestik og service.

Education

Kunstakad. Kbh. april 1844, dekorationssk. juni 1846, modelsk. marts 1847, lille sølvmed. i dekorationssk. 1848, samme i modelsk. 1849, st. sølvmed. smst. 1850, i dekorationssk. 1851, konk. til lille guldmed. 1851, 1853; elev hos H.V. Bissen fra 1846; lærling på modelstuen på Den kgl. Porcelainsfabrik 1846-51; elev hos Thomas Couture i Paris i 3 måneder 1854-55.

Travels

Hamburg, Berlin, Dresden, Wien, Salzburg, München, Strasbourg, Paris; Italien 1858-59; London, Paris, Italien 1862-63; Holland, Paris 1867; London 1873; Paris, Rom 1878-79.

Occupations

Medl. af Kunstakad. Kbh. 1871; af Akad. rådet 1887; af Skolerådet 1887; portrættør ved Ill. Tid.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1853; rejselegat fra Indenrigsmin. 1854; Reiersens Fond 1854; Akad. 1862; Guldmed., London 1870; Ancker 1878; titulær prof. 1883.

Exhibitions

Charl. Forår 1847-49, 1851, 1853, 1855-85, 1887, 1889-90; Industriudst., Kbh. 1852; verdensudst., London 1862, Paris 1878; Industriudst. Okt.udst., Kbh. 1862; Kunstakad., Sth. 1866; Internat. Arbejderudst., London 1870; internat. udst., London 1871; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Industriforen., Kbh. 1890; Sølvsmed V. Christesen, Kunstindustrimus. 1890; Raadhusudst., Kbh. 1901; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Da. Kunst 1855-1885, Kunstforen., Kbh. 1975; Inden for Murene, Kunstforen., Kbh. 1984; Brude i Brede, Nationalmus., Brede 1996.

Artworks

Skulptur: Buste af kunstnerens søster (udst. 1847); dekorationsmaler C. Hetsch (udst. 1853); Kunstnerens hustru, Hermina Olrik (miniaturebuste, 1878, Glyptoteket); model til mindesmærke for zar Alexander II af Rusland (1884). Malerier: Et barn, som blæser sæbebobler (udst. 1855); En bondepige, der henter vand ved en kilde (1857); Sessel fra Søndervig (1858, Sønderjyll. Kunstmus.); Bruden smykkes af sin veninde (1859, Stat. Mus. for Kunst); Kain på flugt efter at have dræbt Abel (udst. 1863); Valkyrier, som Odins sendebud til valpladsen (1865); En sovende faun overraskes af nymfer (1867); Portræt af en ung pige (1874, Koldinghus Mus.); Kunstnerens døtre i en have (1876); Jeftas datter sørger med sine veninder (1887); repr. i Ribe Kunstmus., Kbh. Bymus.; grafik og tegn. i Kobberstiksaml. Portrætter: Selvportræt (o. 1855); Kunstnerens fader J.H.L. Olrik (1856, Stat. Mus. for Kunst); Carl Bloch (1859, Fr.borgmus.); H.P. Prior (1864, Handels- og Søfartsmus.); Grev Adam Gottlob Moltke-Hvitfeldt (1868, Fr.borgmus.); Christian IX (1871, Rosenborgsaml.); F.C. Kiærskou (1871, Udst.kom., Charl.borg); Alexandra, prinsesse af Wales (1873); J.P.E. Hartmann (1874, Fr.borgmus.); Chr. IX i Statsrådet (1877, Amalienborg); Henrik Ibsen (1879, Nasjonalgal. Oslo); Godtfred Rump (1880, Udst.kom., Charl.borg); portrættegn. i Hirschsprung og Fr.borgmus. Alterbilleder m.m.: Kristus i Getsemane (1867, Tostrup K.); Kristus og Synderinden (1867, Sandholt Lyndelse K.); Bjergprædiken (fuldført 1883, Skt. Matthæus K., Kbh.); samme motiv (1883, Skt. Peders K., Næstved); udkast til 6 apostle (udf. 1887 af C.N. Overgaard, Frederiksk., Kbh.); 5 apostelbilleder (1899-1901, Apostelk., Saxog., Kbh.); Skt. Andreas (1901, Skt. Andreask., Kbh.). Kunstindustri: En lang række biscuit- og porcelænsarb. for Den kgl. Porcelainsfabrik og Bing og Grøndahl, herunder formindskede Thorvaldsen-figurer og H.V. Bissen-buster; bordopsatser; skåle; cigarbægre (tegn. og arb. i Royal Copenhagen Mus.); metalarb., bl.a. model til sabel (1848, lille sølvmed.); frugtskål (udst. 1851, st. sølvmed.); sukkerskål (sølv, udst. 1853, Neuhausens Pr.); sabel (forgyldt messing med perlemorsindlæg, Kunstindustrimus.); pragtsabel til kongen af Siam fra den da. regering (1859); skjold med fremstilling af Valdemar Sejrs hist. (1888); tegn. til bogbind, bl.a. pragtudg. af Chr. Winthers digtsaml.; Chr. Richardts digtsaml.; adresser, bl.a. Akad. adresse til kongen 1888; faner, bl.a. Kbh. Univ. (udf. af Dagmar Olrik 1890).

Literature

Jul. Lange: Nyere da. Genremaleri, 1865, 258, 278f; Sigurd Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884, 269f; C. Nyrop: Medd. om Da. Guldsmedekunst, 1885, 118f; Ill. Tid., 1889-90, 189f; Hans Olrik i: Aaret rundt, II, 1890, 313-18, 353-61; P. Johansen i: Tidskr. for Kunstindustri, 1890, 165-74; L. Dietrichson: Svundne Tider, III, 1901; F. Beckett i: Kunstens Hist. i Danm., 1901-07, 348; H. Rostrup i: Danm. Malerkunst, 1937; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Ingeborg Olrik i: Danskeren, IX, hft. 8, 1-32, hft. 9, 1-17, hft. 10, 1-25, 1947; samme: Et gammelt da. Kunstnerhjem set i Mindets Lys, 1947; Tove Clemmensen og M. Mackerprang: Chr. IXs Palæ, 1956; M. Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Danm. K., Kbh., V, 1983; Bente Holst i: P. Ipsens Enke, Nikolaj, Kbh. 1990, 8, 11; P.M. Hornung: Realismen, Ny da. kunsthist., IV, 1993. Auktionskataloger: Permanent Kunstudst., Kbh. 24.2.1890 (dødsbo).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.