Johannes Rach

Weilbach information

Genealogy

Rach, Johannes, 1721-1783, maler. *1721 i Kbh., ?4.8.1783 i Jakarta, bisat smst. (Hollandske K.). Forældre: Værtshusholder, brændevinsbrænder Christoffer R. og Anne Kirstine (Christine) Christensdotter. ~ca. 1755 i Amsterdam? med Maria Willemina Valenziin, som overlevede ham.

Biography

Johannes Rachs navn er først og fremmest knyttet til de prospekter, han udførte i 1747-50 sammen med H.H. Eegberg og leverede til hoffet. Nogle af dem baserer sig på samtidige kobberstik fra Den danske Vitruvius af de Thurah og Hafnia Hodernia. R. har signeret en del af sine danske prospekter, men på en lang række optræder han imidlertid sideordnet med Eegberg. Arten og omfanget af deres samarbejde lader sig endnu ikke beskrive. R.s betydning ligger ikke på det kunstneriske område. Hans (og Eegbergs) malerier må karakteriseres som noget flade i bygningsgengivelsen, ubehændige i perspektivet og naive i tegningen. De mange malede prospekter er imidlertid af stor arkitekturhistorisk og kulturhistorisk værdi. Dette skyldes dels, at gengivelserne af bygninger og gadeliv er både detaljerede og troværdige, dels at malerierne i modsætning til de motiver, hvortil der er grafiske forlæg, udmærker sig ved at gøre rede for bygningernes farver. Enkelte bygningsarkæologiske undersøgelser har kunnet bekræfte farveholdningen i prospekterne, hvis udsagn således må tillægges stor kildeværdi. Ligesom paryktidens honette samfund fremstår tydeligt på de livagtige gadescener, gengiver billederne også bybilledets farverige palet på en troværdig måde. R. fortsatte med at tegne og male prospekter også efter at have forladt Danmark. Der findes adskillige med motiver fra Holland, Madeira, St. Helena, Kapkolonien, de nederlandske kolonier i Østen og Japan. Det er ikke klarlagt, hvorvidt det i alle tilfælde drejer sig om selvoplevede motiver, eller om der, ligesom tilfældet er med nogle af de danske, norske og holstenske prospekter, er tale om kopier efter andres forlæg. Der er dog god grund til at tro, at hans indonesiske prospekter bygger på egne iagttagelser. Disse billeder værdsættes højt, og et udvalg blev udgivet af Det kgl. bataviske selskab for kunst og videnskab, af hvilket R. var medlem.

Education

I lære hos hofskildrer Peter Wichmann 1736, udlært 1742.

Travels

Skt. Petersborg 1744-45 (rejsepenge bevilget 1742); bosat i Holland fra 1750; via Madeira og Skt. Helena til Kapstaden som kanoner 1762; til Batavia (Jakarta) 1764.

Occupations

Arb. et par år som malersv. fra 1742 s.m. J.G. Hertzog; nederlandsk militærtjeneste 1762, major 1779.

Scholarships

Exhibitions

L'ge d'or des grandes cités, Abbaye de St-Pierre, Gent 1958; The Arts of Denm., Metropolitan Mus., N.Y. 1960; Randersbilleder, Randers Kunstmus. 1983.

Artworks

177 prospekter af kgl. slotte, kirker og andre offentlige bygn., herregårde, prospekter fra Kbh. og købstæderne, enkelte fra Norge og Holsten (1747-50, s.m. H.H. Eegberg, ca. 120 i Nat.mus., Brede); 33 malerier af samernes liv, efter skitser af Knud Leem (Nat.mus., Etnografisk Saml.); prospekter fra Holland, Madeira, Skt. Helena, de nederlandske kolonier i Sydafrika, Japan, Ostindien (mus. i Rotterdam og tidl. nederlandske kolonier).

Literature

F.J. Meier: Fredensborg, 1880. 191f; E.C. Godée Molsbergen en J. Visscher: Zuid-Africas geschiednis en beeld, .... 1913; Hist. Medd. om Kbh., VII, 1919- 20, 524, 3. rk., IV, 1940-41, 636; F. De Haan (red.): Oud Batavia, 1922-23 (2. oplag 1932); J. de Loos-Haaxman: J.R. en zijn werk, Batavia 1928; Chr. Elling og V. Hermansen: Holbergtidens Kbh., 1932; P. Strømstad: Holbergtidens Kbh., 1977; Bente Lange: Kbh. i farver, 1996, 22f.

Author: John Erichsen (J.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.