Erik Raadal

Weilbach information

Genealogy

Raadal, Erik Kristoffer, 1905-1941, maler. *18.6.1905 i Horn ved Silkeborg, ?13.1.1941 smst., begr. i Gjern. Forældre: Læge Andreas Johannes R. og Louise Frederikke Falcon. ~27.1.1940 i Kbh. med tegneren Ellen Toustrup Madsen (se Raadal, Ellen), *5.2.1910 i Bedsted, Thy, ?27.1.1991, datter af malerm. Lars Peter M. og Ane Kirstine Marie Nielsen Toustrup.

Biography

Erik Raadal nåede i løbet af sit korte liv at markere sig som en af 1930rnes væsentlige landskabsfortolkere. Men han var også den første, der havde blik for den stille og søvnige stationbys maleriske kvaliteter. Det var landskabet omkring stationsbyen Gjern og byen selv, der gennem hans fordybelse, fornyede oplevelse og maleriske gentagelse af motiverne, kom til at spille den store rolle i hans kunst. Derimod havde rejserne ingen betydning for udviklingen af hans kunst. R.s malerier fra begyndelsen af 1930rne var mørkstemte i farvetonen med tykke farvelag og mange detaljer. Over for billeder med bølgende linier og runde former stod andre med stramme markfelter, hvor et hus på heden fremhæves i al sin enkelhed, et motiv han gentog mange gange. Han er inden for sine rammer søgende og lettere eksperimenterende indtil 1935, hvor malerierne får en lysere farvetone og en sikrere disposition. Bybillederne har overraskende afskæringer, og landskabernes former og udstrækninger understreges af vejes og telefonmasters forløb ind i billedplanerne. Horisonten ligger almindeligvis højt. Mange hovedværker stammer fra slutningen af 1930rne. Personer optræder nu ofte på bybillederne, de er som regel set fra ryggen og er med til at understrege billedrummets store udstrækning. Søndag på heden fra 1938- 39 er netop, gennem brugen af mange menneskefigurer fordelt ind i landskabet, et udpræget eksempel på dette. Der er altid stor dybde i hans malerier. Hans bevidste og stramme kompositionsmåde af landskabet og opfattelsen af byrummet kom til at betyde en hel del for yngre malergenerationers stillingtagen til rum og flade.

Education

I malerlære i Silkeborg, svend 1926; Tekn. Sk. Århus og Silkeborg; Kunstakad. Kbh. malersk. (Ejnar Nielsen og Sigurd Wandel) 1927- 31.

Travels

Sverige, Lapland 1931; Tyskland, Østrig, Italien, Spanien, Frankrig (s.m. Karl Bovin, Alfred Simonsen og Ernst Syberg) 1934.

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1929; Raben-Levetzau 1930; Carl Jul. Petersen 1931; J.R. Lund 1934; Carlsons Pr. 1938.

Exhibitions

Charl. Forår 1929, 1931-32; Købestævnet, Fr.cia 1929, 1931, 1933, 1936-37; KE 1929-30, 1932-34; Jysk foren. for moderne kunst, Silkeborg 1931-33, 1935; Corner 1932-35, 1956 (mindeoph.), 1981; Frie jyske malere, Århus 1932-33; Den Olympiske Kunstudst., L.A. 1932; Forårsudst., Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1936; Corner- Høst 1936-40; Rundskueudst. 1936; Da. Kunststævne, Fyns Forum 1936, 1940; Kunst- og Erhvervskunst, Århushallen 1939; Nord. Kunst, Århushallen 1941; Kunst i Silkeborg-eje, Silkeborg Kunstforen., 1946, 1955; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Jylland i da. malerkunst, Aarhus Kunstmus. 1956; Provinsmuseernes kunstskatte, Charl.borg 1959; Det da. landskab i kunsten, Charl.borg 1961; Frie jyske malere og jysk foren. for moderne kunst 50 år, Silkeborg Kunstmus. 1973; Da. kunst 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976; Moderne kunst i vejlensisk eje, Vejle Kunstmus. 1977; Danmarksbilleder, Sophienholm 1977; Bybilledet, Sophienholm 1982; Vinterbilleder, Aarhus Kunstmus. 1986; Det kultiverede landskab, Gl. Holtegaard 1988; Jernbanebilleder, Vejle Kunstmus. 1994. Separatudstillinger: Binger, Kbh. 1931; Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1939; Kunstforen., Kbh. 1941 (mindeudst.); Fischer og Krarup, Kbh. 1944 (s.m. Lisbet Munch-Petersen); Silkeborg Kunstforen. Jub.udst. 1949 (s.m. bl.a. M. Kaalund-Jørgensen); Mindeudst., Århus Permanente Udst., 1956); Sparekassen Gjerns 100-års jubl. 1973 (retrosp.); Jysk landskabskunst, Nordjyll. Kunstmus. 1974 (s.m. Svend Engelund og J. Hofmeister); Michaelisgården, Fr.cia 1979; Fårvang Sk. 1985; E.R. og 30rnes da. landskabsmaleri, Vejle Kunstmus. 1985 (s.m. bl.a. Karl Bovin og Ejnar Nielsen); E.R., maleren fra Gjern, Kastrupgaardsaml. 1987 (retrosp.).

Artworks

En håndværker ved sit arbejde (1928, Gjern komm., Neuhausens Pr. 1929); Selvportræt (1931); Efter tordenbygen (1932, Silkeborg Kunstmus.); Huset på heden, Frederikshøj (1932, brændt efter 1945); Vinterbillede, frostdag, Gjern (1933, Vejle Kunstmus.); Kirkegårdsbillede, Gjern (1934, smst.); Vinterbillede, Gjern, (1935, Aarhus Kunstmus.); Galgebakken, Gjern, sept. 1935 (1935, Vejen Kunstmus.); Søndag i Gjern, Gjern Café (1935, Vejle Kunstmus.); Landskab med vid udsigt, Gjern (1936, Esbjerg Kunstforen. Saml.); Gadebillede med figur (1936, Stat. Mus. for Kunst); Gjern set fra Urbakken (1934-36); Gadebillede med figur (1937, Aarhus Kunstmus.); Landskab fra Gudenådalen, gråvejr (1937, Trapholt); Firetoget (1937, Trapholt, Carlsons Pr. 1938); Forårssol, Skomagerens hus (1937, Vejle Kunstmus.); Efter regnbygen (1937, smst.); Halmlæsset (1937, smst.); Gjern Kirke (1938, smst.); Landskab ved Resenbro (1938, Aarhus Kunstmus.); Røde tage (1938, smst.); Efter regnbygen, eller Kaihøis Hjørne (1938); Søndag på heden (1938-39); Landskab ved Tohus, Gjern (1939, Randers Kunstmus.); Tohuse (1939, Skive Kunstmus.); Piger der venter på toget (1939, Stat. Mus. for Kunst ); Sommermorgen, Stationspladsen, Gjern (1939, Storstrøms Kunstmus.); Stodderstræde, Gjern (1939, Nordjyll. Kunstmus.); Tørrepladsen (1939, Vejle Kunstmus.); Køkkenvinduet (1939, smst.); Efter regnbygen, gadebillede, Gjern (1940); Landpostbudet (1940); Gadeparti fra Gjern (1940, Silkeborg Kunstmus.); Fra torvet i Silkeborg (1940, Skive Kunstmus.); Udsigt mod Silkeborg (1940); endv. akvareller i Vejle Kunstmus.; tegn. i Kobberstiksaml.; Silkeborg Kunstmus.; ill. i Svikmøllen 1927; Blæksprutten 1928- 34.

Literature

Dag. Nyh. 9.4.1934; Berl. Tid. 9.10.1936 (interv.); 13.1.1941 (nekr.); 16.10.1941; 6.9.1956; Silkeborg Avis 13.1.1941; 14.1.1941 (nekr.); Pol. 14.1.1941 (nekr.); 15.10.1941; 7.9.1956; 28.12.1956; 11.10.1987 (P. Lübecker); Nat.tid. 14.1.1941 (nekr.); 19.10.1941; Soc.Dem. 14.1.1941 (nekr.); 16.10.1941; Flemming Bergsøe i: Aarstiderne, I, 1941, 8f; J. Zibrandtsen, O. Kielberg og E. Syberg i: Helhesten, I, 1941, 9-11; L. Rostrup Bøyesen: E. R., 1942 (Vor Tids Kunst); Herman Madsen i: Kunst, 8, 1956, 233-35; Aarhuus Stiftstid. 26.8.1956; 5.9.1956; Corner-Bogen (red. Jan Garff og Olaf Lambaa) 1973, 170-75; Per Kirkeby i: Flyvende blade, 1974, 104-07; Inf. 12.4.1977; 27.10.1987 (G. Købke Sutton); Jyll.p. 22.11.1979; 22.11.1985; Niels Ohrt: E.R. og 30rnes da. landskabsmaleri, Kat. Vejle Kunstmus., 1985; Dorthe Falcon Møller: E.R., maleren fra Gjern, 1987; Nina Damsgaard: Jernbanebilleder, Vejle Kunstmus. 1994.

Author: Dorthe Falcon Møller (D.F.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.