Dan Thuesen

Weilbach information

Genealogy

Thuesen, Dan Andreas Thue, *1945, maler og grafiker. *17.4.1945 i Højer. Forældre: Manufakturhdl. Anders Christian T. og Kathrine Kirstine Drøhse.

Biography

Dan Thuesen er landskabsmaler. Han har specialiseret sig i at skildre det sønderjyske særpræg fra marsken. Billederne er bygget op omkring et horisontalt princip, det flade landskab og den høje himmel. Teknisk arbejder han med brede penselstrøg, der påfører farverne i felter og skildrer naturens rumlige mangfoldighed. Hans malerier er koloristiske og bearbejdet med en sikker fornemmelse for landskabets eviggyldige betydning for menneskets eksistens. T. har som grafiker arbejdet med koldnål og ætsninger og overfører landskabsmotiverne til de grafiske teknikker, om end han her er mere enkel i udtrykkene.

Education

Det Jyske Kunstakad. (Erik Frederiksen og Jeppe Vontilius, Erik Thommesen og Niels Lergaard) 1968- 72.

Travels

Italien, England, Frankrig, Holland 1968-72.

Occupations

Urmager; lærer ved Det jyske Kunstakad. 1984-89; censor KP 1986.

Scholarships

H.C. Hansen; Wilstrup; Koefoed; Viggo Jensens Fond; Ralph Herman Booths Legat; J.R. Lund.

Exhibitions

Provinsens cens. Kunstudst., Thisted 1969; KP 1972, 1976-77; Mejlen 1974, 1976, 1978, 1981, 1986- 88, 1990, 1992-97; KE 1979; Grænselandsudst. 1975, 1977-87; Forår, Århus Kunstbygn. 1980; Sønderjysk Kunst, Sønderborg Bibl. 1983; Det jyske Kunstakad., Jub.udst, Århus Kunstbygn. 1984; Da. grafikere, Nikolaj, Kbh. 1989; Sønder og sammen, Sønderborg Slot 1996. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1973; (s.m. bl.a. Jannik Seidelin); Gal. Meyer, Esbjerg 1974 (s.m. samme m.fl.); Paraplyen, Andelsbanken, Århus 1979 (s.m. Jannik Seidelin).

Artworks

Huse og landskab (1976, Kunstmus. Brundlund Slot); Landskab (1985, smst.); Marsklandskab (1994, Sønderjyll. Kunstmus.); Udsigt mod Højer (Amtsgården, Åbenrå); Højer dige; Vadehavet. Udsmykninger: Marsklandskab (1991, Teatersalen, Højer Ungdomssk.). Ill.: Eske K. Mathiesen: Digtsaml., HER, 1988.

Literature

Med Broby Johansen i Grænselandene, Sønderjyll. og Bornholm, 1982; Jesper Toft (red.): Kunst og kunstnere i Sønderjyll., 1989; Eske K. Mathiesen: Lyset skifter, 1996.

Author: Katrine Kampe (K.Ka.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.