Niels Wivel

Weilbach information

Genealogy

Wivel, Niels, 1855-1914, maler og tegner. *7.3.1855 i Hillerød, ?14.12.1914 i Hell., urne på Fr.berg Kgrd. Forældre: Kontorist, senere lærer, forf. Niels Peter W. og Ingeborg Jørgine Frederikke Middelthun. ~1° 5.11.1884 på Fr.berg med Anna Henriette Jespersen, *9.5.1862 i Klodskov i Ønslev Sogn, ?1.7.1926 i Roskilde, datter af skolelærer Jesper Christian Georg J. og Hansine Christine Borch. Ægteskabet opløst. ~2° 23.11.1888 i Kbh. med Christiane Johanne Cathrine Gibskou, *9.12.1862 i Horsens, ?15.2.1945 i Kbh., datter af Julius Adolf G. og Emma Marie Olsen.

Biography

Nils Wiwel hørte til den generation af kunstnere, der modtog en traditionel kunstnerisk uddannelse som maler og tegner. Samtidig arbejdede han med de nye billedtekniske metoder, der var kommet frem i løbet af 1800-tallet. Herhjemme malede W. i begyndelsen genrebilleder med et gemytligt, fortællende indhold. Senere leverede han mange illustrationer til de 2 initaitivrige forlæggere Ernst Bojesen og Alfred Jacobsen. W. var især en dygtig tegner. En del af disse arbejder har dels et symbolsk dels et satirisk og samfundskritisk præg.

Education

I lære hos litograf Harald Jensen; dimitt. fra Chr.V. Nielsens tegnesk.; Kunstakad. Kbh 1869-73; elev af Wilh. Lindenschmit, München, i slutn. af 1870erne; L. Bonnats malersk., Paris (s.m. P.A. Schou); studier i nyere repro.teknik i Østrig.

Travels

Tyskland 1873-79; Paris 1879-80; Tyskland, Østrig eft. 1880; bosat i Helsingfors 1898-1904; i Kbh. fra 1904 til sin død.

Occupations

Tilknyttet den Tilgemannske Repro.anstalt, Helsingfors 1898- 1904.

Scholarships

Exhibitions

München 1876; Kristiania 1876; Konstakad., Sth. 1877; Charl. Forår 1878., 1887; Salonen, Paris 1880; Finske Kunstneres Udst., Ateneum, Helsingfors 1902; Kunstforen. i Åbo (Turku), Årsudst. 1903. Separatudstilling: Niels Wiwels Tegninger hos William Olsen, Kbh., okt. 1916 (mindeudst).

Artworks

Malerier: Bayersk bondeviolinist (udst. i Kristiania 1876); Bondekøkken (1877); Et Sogneraadsmøde, En Fattigsag forhandles (udst. 1878); En gammel Husmandskone i sit køkken (udst. 1878); Værtshusscene. Paris (1880); Liv og Død (1887); Biskop Monrad (Storstrøms Kunstmus.); Kvinderne ved Graven, altertavle (1906, Givskud K. ved Vejle); Evald Tang Kristensen (1908, Fr.borgmus.); Udsigt over Ordrup Jagtvej (1910, Øregaard Mus.). Tegninger: Den lille Hornblæser (1875, Kunsthaus, Zürich); Kvinde foran Spejlet, Düsseldorf (1878, Åbenrå Kunstmus. Brundlund); En Ko (Fr.borgmus.); Prof. Storck i sit Studerekammer (smst.); Karikatur (Kobberstiksaml.). Raderinger og litografier: Portræt af P.A. Schou (1897, Kobberstiksaml.); Landskab med Kalø slotsruin (1900, smst.); Frederiksborg Slot (1903, smst.); portræt af Wilhelm Marstrand (Det kgl. Bibl., billedsaml.). Illustrationer m.v.: J.H. Wessel: Kærlighed uden Strømper, 1885; samme: Herremanden, 1894; samme: Samlede Digte, 3. udg., 1895; Alfred Jacobsen: Da. Billeder No 43, Fuglegildet, 1889; samme serie No. 346, Kurve til Juletræet; Grimm: Snehvide og Rosenrød, 1892; Eusebius Licht: Tommelise, 1892; Sv. Grundtvig: Peder Oxe, 1894; Elith Reumert: For Store og Smaa, 1894; Ludvig Holberg: Peder Paars, 1910; ill. arb. i Tyskland, Finland; repr. Roskilde Mus.

Literature

Auktionskat. over arb. af N.W. 13.12.1886; Tidsskr. for kunstindustri, II, 2.rk., 1896, 30; C.E. Jensen: Karikaturalbum II, 1907, 452-60; Soc.Dem. 19.12.1914; Aftenposten 19.12. 1914; Jens Pedersen: Maleren P.A. Schou, 1929, 50f; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938, 452; L. Nielsen: Den da. bog, 1941; Leif Østby i: J.H. Wessel og Norge, Oslo 1942, 171-74, 200; Mogens Knudsen m.fl.: Satire og humor i da. tegnekunst, 1946, 79-83; Povl Syskind og Paul Brandt: Alfred Jacobsens Da. Teaterdek. og Da. Billeder, 1967; E. Horskjær (red.): De da. kirker, bd. 16, 1969, 89f; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983. Slægtsarkiv (Det kgl. Bibl., håndskr.saml.).

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.