Knud Raaschou-Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Raaschou-Nielsen, Knud Christen, 1915-1980, maler. *12.5.1915 i Sorø, ?21.6.1980 smst. Forældre: Rektor Henrik R-N. og Nelly Andersen. ~1° 16.10 1940 i Kbh. med forfatteren Kirsten Musse Hartig, *6.12.1915, ?5.8.1996, datter af tegneren, stabssergent Aksel Valdemar Sophus H. og Ellen Hansen. Ægteskabet opl. ~2° 8.7.1945 i Tølløse med Ilse Krarup, *23.7.1913 i Ordrup, ?9.6.1996 i Sorø, datter af premierløjtnant, senere oberst Peter Constans Emil K. og Olga Levinsen.

Biography

Knud Raaschou-Nielsens maleri var gennem 1940rne og 1950erne karakteriseret af en vidtfavnende tematik, der dog stedse relaterede sig til de nære omgivelser. Efter årene på Kunstakademiet rejste han til Paris, hvor især indtrykkene fra arbejder af Henri de Toulouse-Lautrec og Edgar Degas gav næring til hans senere cirkus- og balletmotiver. Han debuterede med Spanske soldater i en ventesal i Pyrenæerne, og siden fulgte enkelte motiver fra den tyske besættelse, under hvilken han ydede en betydelig indsats som medlem af BOPA. I 1949 vendte han tilbage til sin fødeby, hvor han på Sorø Akademi afløste Siegfred Neuhaus som tegnelærer. Sin betydeligste indsats har R.-N. ydet inden for landskabskunsten, som fra 1960 fik en central placering i hans produktion, inspireret af det hjemlige landskab og af de gentagne rejser til Provence. I disse landskaber har den ekspressive penselføring fået en stoflighed, der forbinder naturiagttagelsen med en malerisk styrke. R.-N. arbejdede med årene friere med farven, men koloristisk var paletten afstemt efter naturens nuancer og lys. I de danske landskaber dominerer således de mørkere jordfarver, mens landskaberne fra Provence har islæt af gult, olivengrønt og blåt.

Education

Student, Sorø Akad. 1933; Tekn. Sk., Kbh. (Bizzie Høyer) 1933-34; Kunstakad. Kbh., malersk. (Sigurd Wandel og Kræsten Iversen) 1934-38; Marcel Gromaires Sk., Paris 1938; Kunstakad. Kbh., freskosk. (Elof Risebye) 1957.

Travels

Frankrig 1938-39, fra 1965 jævnligt; Norge 1946-49; Spanien 1952, 1980; Italien 1955; Holland, Belgien 1957; Færøerne 1962; Egypten 1979.

Occupations

Medl. af cens.kom. for KE 1946-47; tegnelærer ved Sorø Akad. 1949-75; i best. for Sorø Kunstmus. Venner 1949-80; for Kunstmus. i Sorø (nu Vestsjæll. Kunstmus.) 1955-80; for Vestsjæll. Kunstforen. 1964- 77.

Scholarships

Carl Jul. Petersen 1938, 1944; Wilstrup 1944; Van Gogh 1946; Eibeschütz Pr. 1947; Lindeburg 1947; Carlsons Pr. 1952; Akad. 1954, 1956; Villiam H. Michaelsen 1954; Bendix 1960; Stat. Kunstfond 1966.

Exhibitions

KE 1939, 1943, 1946-47; Unge talenter 1944; Ung da. kunst, Den frie Udst. bygn. 1945; Da. kunstudst., Oslo 1946; Charl. Forår 1947-48; Kammeraterne 1948-81; Ny Carlsbergfondets jub.udst., Charl.borg m.fl. 1952; Da. nutidskunst, Charl.borg 1957; Da. nutidskunst, Frihedshallen, Sønderborg 1961; Fra Kunstmus. i Sorø's saml., Sydslesvigs da. Kunstforen. 1966; Helmsudst. 1974; Viborgkunstnere, Skovgaard Mus. 1977. Separatudstillinger: Fischer & Krarup, Kbh. 1942; Konstnärshuset, Sth. 1947 (s.m. Poul Henrik Jensen og Søren Georg Jensen); Da. kunst i dag, Land og Folk, Kbh. 1947; Den Permanente, Kbh. 1948; Vestsjæll. Kunstmus. 1952, 1981 (retrosp.), 1995 (mindeudst.); Erling Haghfelts Kunsthdl., Kbh. 1954; Centralbibl., Esbjerg 1956; Centralbibl., Slagelse 1966 (s.m. Inger Gabrielsen, Aage Holm, Gerner Kajberg og Aage Øbro); Gal. Soer 1973, 1975, 1978; Køge Gal., Køge 1979.

Artworks

Spanske soldater i en ventesal i Pyrenæerne (1939, Vestsjæll. Kunstmus); Forstad ved Port Vanves, Paris (1939, Sønderjyll. Kunstmus.); Interiør. Nyhavn (1940, Vestsjæll. Kunstmus.); Efter sabotagen (1940-45, Fr.borgmus.); Eksplosion (1940-45, smst.); Ved Knippelsbro (1943, Vestsjæll. Kunstmus.); Noahs Ark (1946-50, Sorø Komm.); Aftenen før syndfloden (1947, Eibeschütz Pr.); Portræt af rektor H. Raaschou-Nielsen (1947, Sorø Akad.); Flygtningelejren på Kløvermarken (1947, Bymus. Kbh.); Den første vagtparade efter befrielsen (1948, Garderforen., Kbh.); Udgravning (ca. 1951, Storstrøms Kunstmus.); Cricketkamp i Sorø (ca. 1952, Sorø Akad.); Kreaturslagtehal (1952, Carlsons Pr.); Fra Hytten. Holmegårds Glasværk (ca. 1956, Storstrøms Kunstmus.); Landskab med træ (ca. 1960, Vestsjæll. Kunstmus.); Forladt sovesal, Sorø Akademi (1960, smst.); Søkammer, Sorø Akademi (1960, Sorø Akad.); Portræt af Th. Christensen i Sorø Kirke, Pomona (ca. 1961, Sorø K.); Portræt af lektor Balslev (1965, Sorø Akad.); Landskab. Provence (1967, Vestsjæll. Kunstmus.); Nikolaus Wehding. Arbejde med en hesteskulptur til Åbenrå Kommune (ca. 1968, Mus. på Sønderborg Slot); Gammel kirkegård, Skælskør (1972, Vestsjæll. Kunstmus); Ved Tystrup Sø (1974, Stat. Mus. for Kunst); Slagtehal (ca. 1975, Sorø Komm.); Ved Kongskilde (ca. 1974, Vestsjæll. Kunstmus.); Brun mark. De fire træer i september (1976, Stat. Mus. for Kunst); Mølleruin. Nekselø (1977, Vestsjæll. Kunstmus.); Landskab fra Vesterskov (1979, smst.); endv. talrige tegn. i Vestsjæll. Kunstmus., fortrinsvis med motiver fra ballet- og cirkusverdenen; tegn. i Storstrøms Kunstmus.; tegn. og grafik i Kobberstiksaml. Illustrationer: Knud Rasmussen: Humle Bumle bogen, 1942; samme: Skærsliberen og Mariehønen, 1943; O. Warthoe-Hansen, H. Frode og F.H. Lauridsen: Søkøbstaden Randers: Flodhavn og købmandsby, 1980. Udsmykninger: Nydambådens hensætning (fresko, 1958, Sottrup Centralsk., trapperum).

Literature

Kræsten Iversen i: Kammeraterne, 1952; Karl Thyrre i: Jul i Sorø, 1964, 24-27; Soraner-Biografier 1901-1960, 1970; Marianne Saabye: K.R.-N. 1915-1980, Vestsjæll.Kunstmus., 1981; J. Andersen- Nærum i: Kammeraterne, 1981, 4f; K. Horn: De Sorø Ridsemestre, 1984, 45-47; J. Wiuf: K.R.-N. en soransk maler 1915-1980, 1995.

Author: Dorthe Abildgaard (D.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.