C.A. Schleisner

Weilbach information

Genealogy

Schleisner, Christian Andreas, 1810-1882, maler. *2.11.1810 i Kgs. Lyngby, ?13.7.1882 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Kattunfabrikant Gottlieb Gabriel S. og Christiane Grüner. ~9.12.1842 i Kbh. med Julie Jacobine Bastrup, *9.2.1814 smst., ?15.4.1898 smst., datter af marskandiser Jens Jensen B. og Margrethe Mogensen.

Biography

C.A. Schleisner søgte i Akademiårene at uddanne sig til historiemaler, men valgte efter flere afviste konkurrencearbejder at koncentrere sig om genremaleriet samt i mindre omfang portrættet. De tidlige genrebilleder var hovedsagelig muntre scener fra bylivet med klar adresse til såvel hollandsk 1600-tals kunst som beslægtede billedtyper i det samtidige tyske maleri. Formodentlig tilskyndet af sin tyskorienterede lærer ved Kunstakademiet, J.L. Lund, sluttede S. sig 1841 til den danske kunstnerkoloni i München, hvor det toneangivende tyske genremaleri i høj grad kom til at bestemme karakteren af S. genrebilleder. Især med hensyn til valget af pointerede anekdoter med komiske, til tider lavkomiske, og sentimentalt- rørende indhold, der fortrinsvis udspilles blandt håndværkere og småhandlende i arbejdssituationer og optrin eller på værtshuse. For N.L. Høyen var S. et skræmmebillede på den uheldige indflydelse fra udenlandsk kunst, og S. tilhørte som J. Friedlænder, N. Simonsen og D. Monies den internationalt orienterede, men ikke særligt indflydelsesrige, opposition til Høyenianerne, der kendes under navnet Europæerne. S. søgte imidlertid at efterkomme kunstinstitutionens forventninger til nationale motiver og udførte bl.a. en række bondelivsskildringer og enkeltfigursportrætter af især unge bondepiger. Kunsthistorien har været ublid i sin vurdering af S. I sin iver for at imødekomme en hastigt voksende efterspørgsel udførte han en mængde småredigerede versioner af de mest populære motiver. Kunstnere som S., Friedlænder, Monies, men også Dalsgaard, Exner og Sonne udførte et stort antal anekdotiske genrebilleder, der ikke påkalder sig særlig kunstnerisk interesse, men i stedet som parallel til den accellererende underholdningsindustri indskriver sig som væsentlige bidrag til dansk populærkulturs tidlige historie. Sideløbende med genremaleriet blev S. fra begyndelsen af 1850erne tildelt en række altertavleopgaver. Især synes hans variationer over et af periodens hyppigst forekommende religiøse motiver, Kristus i Gethsemane, at have været populære. Det sentimentalt-rørende kombineres her med en kunstnerisk idealitetssøgen, der er forankret i en fra J.L. Lund formidlet tysk romantisk idealisme, som prægede en stor del af samtidens religiøse malerkunst.

Education

Kunstakad. Kbh. 1823, modelsk. 1828-33, lille sølvmed. 1831, st. sølvmed. 1833; konk. forgæves om lille guldmed. 1835, 1837, 1839; elev af J.L. Lund og C.A. Jensen.

Travels

München 1841-42; Paris 1855; Holland, Tyrol (?); Italien 1866.

Occupations

Medl. af udst.kom. ved Charl.borg til 1863.

Scholarships

Akad. 1841-42, agreeret ved Akad. 1847, medl. 1852; titulær prof. 1858; Ancker 1866.

Exhibitions

Charl. Forår 1832-34, 1836-41, 1843-47, 1849-51, 1853-56, 1859, 1861-71, 1873, 1876, 1878-83; Udst. Kbh. Univ. 1843; verdensudst., London 1862; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Theaterudst., Kbh. 1898; Raadhusudst., Kbh. 1901; Malerier fra fynske Herregaarde, Odense Mus. 1904; Da. Lægeportrætter, Kbh. 1922; Indenfor murene, Kunstforen., Kbh. 1984; Det kgl. Teaters kunstsaml., Fr.borgmus. 1984-85.

Artworks

Genrebilleder: En gammel mand, som lærer to børn at læse (udst. 1832, radering i Kobberstiksaml.); Skomagerdrenge driver spot med deres mester (1838, Thorvaldsens Mus.); En kobbersmed (1841, Neue Pinakothek indtil 1925, derefter Wittelsbacher Ausgleichsfonds); En fjerkræhandler (1841, smst.); En scene i værtshuset Brokkens Bod (1847, Stat. Mus. for Kunst); Interiør fra Brokkens Bod på Toldbodvej (1851, Kbh. Bymus.); En scene af det danske folkeliv (1852, medl.stk., Kunstakad.); Den indslumrede kone (1856, Aarhus Kunstmus.); I en kobbersmeds værksted (1859, Stat. Mus for Kunst); Fuglekræmmeren (1866, bly, Vestsjæll. Kunstmus.); Den første skoledag (udst. 1869); En borger fra Frederik VIIs tid (udst. 1880). Portrætter: Prof. Ib Ibsen (1838, Med.-hist. Mus.); Forstander R. Borch (1838, litograferet 1846); Ubekendt officer (1839, miniature, Stat. Mus. for Kunst); Sangeren Julius Schwartzen (1840, Det kgl. Teater). Altertavler: Ørslev K. (1855); Nørre Snede K. (1860); Petersk., Højer (1862); Niløse K. (1865); Nørre Nissum K. (1873); Torsted K. (1876); Nr. Felding K.; Maaløv K.; Eltang K.; Ålbæk K. (1864); Krogstrup K. (1870); Terslev K. (1866); Harreslev K. (1866); Dalby K. (1872); Flynder K. (1874); Tersløse K. (1875); Vejstrup K. (1875); Karlebo K.; Skibsted K.; Veksø K.; Vinderød K.; tegn. og grafik i Kobberstiksaml.; Handels- og Søfartsmus.

Literature

G.K. Nagler: Künstlerlex., 1835-52; Jul. Lange: Nutids-Kunst, 1873, 128, 161,; N.L. Høyen: Skrifter, I, 1871, 154f; Ill. Tid. 1881-82, 533f; S. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; N.Th. Mortensen: Religiøs Malerkunst i Danm., 1944; R. Skovmand (red.): Jægerspris, 1974; E. Mortensen i: Hafnia, 8, 1981, 37-39; P. Juul Madsen: Da. Genremalere, 1988; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., I, 1990; H.M. Ragn Jensen i: Kbh. Univ. Almanak, 1995, 147f. Auktionskataloger: Kunstforen., Kgs. Nytorv 15.6.1866; Hotel Phønix, Kbh. 21.12.1882 (dødsbo).

Author: Peter Nørgaard Larsen (P.N.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.