Poul S. Christiansen

Weilbach information

Genealogy

Christiansen, Poul Simon, 1855-1933, maler. *20.10.1855 i Hundevad, Rolfsted Sogn, ?14.11.1933 i Kbh., begr. smst. (Vestre). Forældre: Møllebygger Christian Poulsen og Maren Kirstine Johansdatter. Ugift.

Biography

Poul S. Christiansen var knap 30 år gammel, da han kom på Zahrtmanns Malerskole, hvor han fortsatte til 1905 som såkaldt formand, en slags inspektør, for at afdrage sin taknemmelighedsgæld til Zahrtmann. Dennes undervisning og krav til eleverne fandt god grobund hos ham. Den alvorlige, stærkt religiøse C. var en modsætning til læreren, men de havde den høje arbejdsmoral og glødende kærlighed til kunsten til fælles. De tre store værker efter Dantes guddommelige komedie kan ses som et resultat af Zahrtmanns opfordring til at kaste sig ud i de vanskeligste opgaver. C. mødte megen modgang, og kun ved Zahrtmanns mellemkomst kom han på Den frie Udstilling i 1895. Sit gennembrud fik han først på en retrospektiv udstilling i 1910. C.s grundtvigianske baggrund knyttede ham til de yngre, men kunstnerisk mere modne Joakim og Niels Skovgaard, samt til skolekammeraten Niels Larsen Stevns. C. var i Dantebillederne påvirket af Giotto og Bernadino Luini. Flere franske kunstnere, der udstillede i København i 1888, bl.a. Millet, Puvis de Chavannes og Rafaëlli, synes at have haft betydning for C., der selv nævnte, at Delacroix' Sardanapals død, gjorde indtryk. Da Gauguin og van Gogh i 1893 udstillede på Den Frie, fik især van Goghs kolorit betydning for C. Hans koloristiske sans viste sig tidligt. I Dantebillederne benyttede han farven ekspressionistisk. I værker fra Cività d'Antino maledes bjergene med næsten prismatisk effekt, og en afklaret, stringent behandling af landskabets lys- og farveforhold nåedes i den monumentale skildring fra Cività d'Antino 1911. I de store, sene danske landskaber, der med rette betegnes klassiske og i slægt med værker af P.C. Skovgaard, samlede han sine indtryk til en syntese af det danske landskab. Tilsvarende klassicisme ses i hans marine- og strandbilleder, skildret med fornem sans for søen og dens stadigt skiftende farver. Både i landskaberne og i de fine skildringer af mere beskedne motiver ses, at C.s bestræbelser for at udtrykke formen ved en præcis anvendelse af de koloristiske midler faktisk var på linie med Cézannes.

Education

Møllebyggersv.; Tangs Folkehøjsk., Emdrupborg, Kbh. 1876- 77; Blaagaard Sem. fra 1880; tog 1. del af lærereks. smst.; Zahrtmanns Sk. 1885- 90.

Travels

Tyskland, Italien (bl.a. Marina di Pisa) 1896; Tyskland, Italien, bl.a. Cività d'Antino 1905; Paris, Italien, bl.a. Cività d'Antino 1911; Paris, Rom, Firenze 1921.

Occupations

Medl. af Akad. plenarforsaml. 1918; af Akad.rådet 1920-31; vicedir. ved Kunstakad. Kbh. 1925-28.

Scholarships

Raben-Levetzau 1898, 1905; Hielmstierne-Rosencrone 1899, 1907; Akad. 1905; Ancker 1918; Thorvaldsens Med. 1923.

Exhibitions

Dec.udst. 1888; Charl. Forår 1890-94; Den frie Udst. 1895- 1934; Høstudst., Kleis 1892; Oktoberudst., Den frie Udst. bygn. 1893; Studiesk. udst., Charl.borg 1896; Cività d'Antino, Kunstforen., Kbh. 1908; Grafisk Kunstn. Samf. 1912; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; endv. repr. på talrige udst. i ind- og udland, også posthumt. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1905, 1922, 1945, 1968; Den frie Udst. bygn. 1910, 1925 (begge retrosp.); Arnbak, Kbh. 1930, 1937 (mindeudst.).

Artworks

Dante og Virgil ved Helvedes port (1893-94, Faaborg Mus.); Dante og Beatrice i Paradis (1894-95, Stat. Mus. for Kunst); Dantes og Beatrices møde. Skærsilden (1895-96); Kristi Opstandelse. Påskemorgen (1897-98, Stat. Mus. for Kunst, studie hertil, 1897, Fyns Kunstmus.); Englene forkynder Kristi fødsel for hyrderne (altertavle, 1897, Bering K., Århus Amt); Zahrtmanns Malerskole (1899, Aarhus Kunstmus.); Knud den store ved havet (1900, omarb. 1908, Faaborg Mus., studie hertil, ca.1900, smst.); Thorvaldsen modellerer Natten (ca.1901, Stat. Mus. for Kunst); Prometheus raner ilden (udst. 1908, studie hertil, 1906, omarb. 1917, Stat. Mus. for Kunst); Beatrice hilser den unge Dante (ca. 1908, Göteborgs Konstmus.); studie (ca. 1908, omarb. 1918, Horsens Kunstmus. Lunden); Den danske vikingekonge Rolf (Rollo) i spidsen for normannerne lander på den frankiske kyst i året 911 (1910- 11, Aarhus Kunstmus.); Indskibningen i Charons båd (påbeg. 1910, udst. 1916, Fyns Kunstmus.); De kloge og de ukloge jomfruer (1923-24). Portrætter: Selvportræt (1887, Randers Kunstmus.); do. (1896, Vejle Kunstmus.); do. (udst. 1899, Nordjyll. Kunstmus.); do. (1904, Faaborg Mus.); do. (1908, smst.); do. (1912, Stat. Mus. for Kunst); do. (1914, Nat.mus., Sth.); do. ved lampelys (1916, Randers Kunstmus.): do. (1932, Fyns Kunstmus.); Kunstnerens moder (1881, Stat. Mus. for Kunst); Bagermester B. (1889, smst.); Portræt af fru K. (1890-91, smst.); Gerhard Blom (1893, Randers Kunstmus.); Gunnar Sadolin (ca. 1894, Faaborg Mus.); Johan Rohde (1900-03, Davids Saml.); Niels Larsen Stevns (1911, Stat. Mus. for Kunst); do. (skitse 1910, omarb. 1917, Randers Kunstmus.); do. (1918, Storstrøms Kunstmus.); Henrik Pontoppidan (1925). Landskaber, mariner o.l.: Fra den gamle gasværkshavn (1887, Stat. Mus. for Kunst); Italiensk landskab (1896); Høstaften (udst. 1900, Randers Kunstmus.); Fra Asmild Klosterskov ved Viborg (1901, Faaborg Mus.); Gade i Cività d'Antino (1905, smst.); Landevej ved Karise (1907, smst.); Marine. I midten Georg Stage (1909, smst.); Ved Skarridsholm. Sol (1909, smst.); Fra Skarridsholm ruiner (1909, Ny Carlsbergfondet, dep. Vestsjæll. Kunstmus.); Varm sommerdag i Tibirke Bakker med udsigt over Arresø (1910, Stat. Mus. for Kunst); Cività d'Antino i Abruzzerne (1911, smst.); Fra skoven ved Vejrhøj (1912, Trapholt); Skovvej ved Dyrnæs (1915, Stat. Mus. for Kunst); Fra engene ved Bogenæs (1919, Vejen Kunstmus.); Optrækkende uvejr ved Roskilde fjord (1919-20, Fyns Kunstmus., studie hertil, 1918-20, Stat. Mus. for Kunst); Skovvej, Dyrnæs (1922, Thorvaldsens Med. 1923); Skovinteriør, Dyrnæs (1922, Storstrøms Kunstmus.); Udsigt over Lyngby sø (udst. 1930, Ribe Kunstmus.). Andet: Portrætrelieffer og buster, bl.a. højskoleforstander K.C.Knudsen (gips, 1896); tegn., akvareller og raderinger, bl.a. i Kobberstiksaml.

Literature

S. Danneskjold-Samsøe: Fortegn. over Maleren P.C.s Arb., 1918; samme: P.S.C., 1935; Johan Rohde i: Af Dagens Krønike, 1890, 360, samme i: Kunstbladet jan. 1910, 346-50; Leo Swane i: Tilskueren, 1910, 171-74; P.S.C. i: Det nye Kunstblad, 1910-11, 40f (egne erindringer); Carl V. Petersen i: Tilskueren 1914, 230- 46; 1925, 343-47; S. Danneskjold-Samsøe i: Ill. Tid. 1917, 297-99; F. Hendriksen: Kristian Zahrtmann, 1919; Leo Swane i: Tilskueren, 1923, 75-78; samme i: Kunstbladet 1924, 37-43 (om C.s raderinger); P.S.C. i: Tilskueren, 1925 II, 229-35; 1926, I, 108-15; og II, 28-37; Leo Swane i: P.S.C., mindeudst. Arnbak, Kbh. 1930; S. Danneskjold- Samsøe i: Tilskueren, 1934, I, 23-30; Leo Swane: Fire fyenske Malere, 1946; Hanne Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns skole, 1979; samme i: Faaborg Mus. Kat., 1985; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Aviser: Pol. 22.4.1895 Emil Hannover); 23.4.1905 (samme); 23.1.1910 (Ernst Goldschmidt); 17.7.1910 (Nic. Lützhøft); Soc.Dem. 20.10.1925 (S.Danneskjold-Samsøe); nekrologer i Berl. Aft. 15.11.1933; Soc. Dem., Pol. 16.11. 1933; Dag. Nyh. 16.11.1933 (S. Schultz); Berl. Tid. 16.11.1933 (mindeord ved Leo Swane og S. Danneskjold-Samsøe). Arkiv for Kunstnernes Studiesk. (Det kgl. Bibl.)

Author: Hanne Honnens de Lichtenberg (H.H.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.