Kai Gabriel Cibber

Biography

Kai Gabriel Cibbers virke i Danmark er ukendt, men på et forsvundent gravmæle over sin anden hustru betegnede C. sig "olim Frederici III ... Statuarius". Han havde måske, som sin bror, Hans Gabriel, været beskæftiget i faderens værksted kort før dennes død og deltog i al fald i skifteforretningen i Helsingør 1655. Ifølge C.s søn bekostede Frederik III hans ophold i Rom. I London, hvor C. fra 1667 arbejdede som selvstændig, fik han talrige offentlige og private opgaver. Han opnåede i England en position som en af tidens betydeligste billedhuggere og havde bl.a. et frugtbart samarbejde med Christopher Wren (Trinity College i Cambridge, Hampton Court og St. Paul's Cathedral). C.s værker er præget af stor teknisk dygtighed og vidner om en fortrolighed såvel med italiensk renæssance- og barokskulptur, som med den samtidige nederlandske billedhuggerkunst.

Author: Birgitte Bøggild Johannsen (B.B.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.