Frantz Clein

Weilbach information

Genealogy

Clein (Klein), Frantz, 1582-1658, maler. *1582 i Rostock, ?1658 i Mortlake, England, begr. 23.3.1658 i London (St. Paul's). På engelsk: Francis Cleyn, Clayne, Cleine, Kleyn, Decline, Cleve. Forældre: Guldsmed Hans C. og NN.

Biography

Frantz Clein var i København i hvert fald fra 1617, som det bevidnes i en tegning i Kobberstiksamlingen. I årene 1617-23 var han beskæftiget med udsmykningsopgaver for Christian IV, først og fremmest til Rosenborg. Her udførte han adskillige malerier til det omfattende billedprogram i Christian IVs riddersal. Becketts tilskrivning til C. af hele Skrivekammerets udsmykning drages i tvivl af Me?r Stein, som mener, at loftsmaleriet såvel her som i Dronningens Gemak, det såkaldte Musikanterloft, snarere er udført af Søren Kiær. Uanset tilskrivningen spores en stærk påvirkning fra ferraresisk, illusionistisk maleri fra 1500-tallet, især Garofalos loftsdekorationer til Palazzo Costabili og Palazzo Seminario. Større rimelighed er der i at tilskrive C. Skrivekammerets øvrige loftsfelter, nogle bemalede dørfyldinger samt groteskerne i vindueslysningernes paneler. Den engelske ambassadør i Danmark, Sir Robert Anstruther, anbefalede C. til prins Charles af England, som dog ved kunstnerens ankomst til England 1623 var i Spanien. C. blev vel modtaget af James I, som ønskede at beholde ham i sin tjeneste, hvorfor han samme år sendte ham tilbage til Christian IV med et brev til denne om tilladelse til at beholde ham, hvilket dog først kom endeligt i stand i 1625. Ved tapetmanufakturen Mortlake udførte han originaltegninger til en række billedtæppeserier. Inden for rumdekoration var han især kendt for sine grotesker, som han desuden udgav i stikværket Several Borders of Grotesco Worke (1654?). Sammen med arkitekten Inigo Jones synes han en overgang at have været toneangivende for kongefamiliens og aristokratiets boligindretning, hvor den italienske smag var kommet på mode, og han leverede endvidere forlæg til adskillige kobberstukne bogillustrationer. Blandt sine elever talte C. den engelske maler William Dobson (1611-1646). Tre af C.s børn var ligeledes udøvende kunstnere, nemlig sønnerne Francis (1625-1650) og John *1629, samt datteren Penelope, aktiv 1640-1668. De ernærede sig hovedsagelig som miniaturemalere.

Education

Det kan via C.s værker bevidnes, at han fuldendte sin udd. med et 4-årigt udlandsoph. mellem 1611 og 1617.

Travels

Nederlandene (Amsterdam dokumenteret 1608); Italien (Venezia og Rom dokumenteret 1613); i Kbh. fra 1617; fik orlov i 1623 og rejste til London; aflagde sandsynligvis 2 besøg i London de 2 flg. år; bosatte sig dér definitivt i slutn. af 1625.

Occupations

Tegnelærer for Hans Ulrik Gyldenløve 1620-24; kartontegner ved det i 1619 opr. Mortlake Tapestry Works i England fra ca. 1625; dets leder fra 1637.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Børn, der skal i skole (Fr.borgmus., dep. Kronborg); Fyrværkeri på Engelsborg (betalt 1619, smst.); En brudevielse (Stat. Mus. for Kunst, dep. Kronborg); Skakspillere i et fyrsteligt telt uden for en belejret stad (brændt med Fr.borg 1859). Tilskrivninger: Portræt af Chr. IV (1611, kopi efter Jacob van Doort); Fremstillingen i templet (efter Tintoretto, Stat. Mus. for Kunst, dep. Kronborg); En drengeskole (smst.); Børneleg (betalt 1619, Dronn. Gemak, Rosenborg); Musikanterloftet (smst.); portræt af Den udvalgte Prins (betalt 1619, Fredensborg); Æneas, der bærer sin fader Anchises på ryggen (loftsmal. i Fr.berg Slot, tidl. Glückstadt); Orientalsk rytter (som forannævnte); Kristus med de små børn (Mariefreds K., Sverige). Værker i England: Tegn. til triumfbue (1625, s.m. Inigo Jones, sandsynligvis udf. i anl. af Charles Is tilkommende, Henrietta Marias ank. til England). For Mortlake: Tegn. til seks vævede tapeter efter Rafaels kartoner til Apostlenes Gerninger (1625-30, et sæt tapeter i Staatl. Kunstsamml., Dresden, 5 af sættet i Mobilier National, Paris, kartonerne nu i Victoria and Albert Mus., London); kartoner til 6 tapeter med motiver fra Hero og Leander (fuldf. 1637, et sæt i Kungl. Husgerådskammaren, Sth.); forlæg til tapetserien Horse (1636); til The Hunters' Chase (1645-46, 5 af et sæt på 9 på Chatsworth); til De fem sanser (et sæt i Haddon Hall, Derbyshire). Interiørdekorationer: I Carew House, Stoke Bruern (ca. 1630); Dronn. kabinet i Somerset House (1625-26, forsv.); samme i Wimbledon House (forsv.); i Ham House for William Murray, bl.a. Venus omgivet af amoriner og grottesker; loftsmaleri i Miniature Room (1638-39, smst.); dørstykker (efter Polidoro da Caravaggio, smst.); tekstiler (smst.); stole med muslingeskalsryg til Holland House (tilskr., Victoria and Albert Mus., London). Tegninger: Glaucus og Scylla; i Kobberstiksaml.; British Mus.; Windsor Castle; Louvre. Forlæg for bogillustrationer: F.C.: Several Borders of Grotesco Worke, o. 1654; desuden bl.a. til George Sandys: Ovid's Metamorphoses, 1632; Aesop's Fabels, 1651; John Ogilby: Virgil's Works, 1654.

Literature

F.R. Friis: Samlinger, 1872-78, 30f, 35f, 38, 42; The Walpole Society, XX, 1932, Vertue II, 133f; H. Göbel: Wandteppiche, III, 2, 1934, 173-81; F. Beckett: Kr. IV og Malerkunsten, 1937, 43-55, 133; samme i: Kgl. da. Vidensk. Selsk. Skrifter, Hist.-fil. afd., 7. rk., V, 1936, 2; Chr. Elling i: Aarb. for nord. Oldkyndighed og Hist. 1945, 93-96; M. Whinney i: The Archaeological Journal, Vol. CIV, (1947), 1948, 172; E. Waterhouse: Painting in Britain 1530 to 1790, London 1953, 42f, 53; J. Kenworthy-Browne i: The Connoisseur, Nov. 1964, 142f; E. Croft-Murray: Decorative Painting in England, I, 1970, 38f, 196-98; Karen Holst i: Historie, Jyske saml., ny rk. X, 3, 1973, 456-81; P. Thornton: Seventeenth-Century Interior Decoration in England, France and Holland, 1978, 36, 52f, 93, 185; H. Geissler: Zeichnung in Deutschland, Deutsche Zeichner 1540-1640, Staatsgal. Stuttgart, Graphische Samml., II, 1979-80, nr. N29-N30; P. Thornton og M. Tomlin i: National Trust Studies 1980, 21-34 (Ham House); I. Dulac-Rooryck i: La Revue du Louvre et des Musées de France, no. 4, oct. 1984, 262-67; M. Stein: Christian IV's billedverden, 1987, 21-55, 73-81, 141-45; Christian IV og Europa (19. Europarådsudst.), Danm. 1988, 73, 75-77; nr. 208, 210f, 217f, 391, 396; Charlotte Christensen i: Christian IVs verden, 1988, 315f; Th. DaCosta Kaufmann i: Konsthist. Tidskr., årg. LVIII, 1989, 20; M. Stein: Kronborg, Dansesalens malerier, Forklaring til en billedserie fra Christian 4.s tid, Kronborg 1989, 18-21, 24f, 28f, 32f. Tom Campbell: A Consideration of the Career and Work of F.C., IMA Report, Univ. of London 1987.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.