C.F. Sørensen

Weilbach information

Genealogy

Sørensen, Carl Frederik, 1818-1879, maler. *8.2.1818 i Besser, ?24.1.1879 i Kbh., begr. smst. (Garn.). Forældre: Købmand, skipper Rasmus S. og Else Margrethe Evens. ~29.10.1847 i Kbh. med Jacobine (Bine) Augustine Ahleberg, *6.11.1818 smst., ?20.9.1901 smst., datter af skomagerm. Jacob A. og Maren Kirstine Madsen.

Biography

C.F. Sørensen var som dansk maler ikke upåvirket af C.W. Eckersbergs marinemaleri, skønt han aldrig var direkte elev af denne. S.' temperament gik dog i en anden retning end det tålmodighedsarbejde, som den minutiøse gengivelse af master og takkelage krævede. Til gengæld interesserede han sig for elementerne, som skibene var underlagt, og hans opfattelse var mere umiddelbar og romantisk, ligesom hans stil var mere malerisk og glansfuld. Også brødrene Melbye kan have haft nogen indflydelse på S.' marinemaleri, men denne udviklede dog hurtigt sit eget stilistiske særpræg, så man sjældent er i tvivl om, hvem kunstneren er, når man står over for et af hans søstykker. Oftest er penselføringen livfuld og koloritten spontan og kraftfuld. S. havde en udpræget sans for dramatiske scener, men han malede lige så gerne rene idyller, fyldt af charme og atmosfære. Mødet med Düsseldorf-skolen tilføjede hændelsesvis hans billeder noget tungt i virkningen, men hans effektfulde scener fra søen vandt stor popularitet, også uden for landets grænser. Under Treårskrigen fulgte S. Nordsø-eskadren omkring Helgoland i 1849 og Østersø-eskadren i 1850 og malede således en række billeder af den danske flåde under krig. Han opsøgte gerne for en dansker lidt usædvanlige rejsemål til søs, bl.a. Madeira, De engelske kanaløer og Island, sidstnævnte i Christian IXs følge. Herfra stammer en række mere afdæmpede, men topografisk interessante billeder, som regnes blandt de ypperste i hans produktion. S.' mariner er internationalt efterspurgt som samlerobjekter.

Education

I malerlære for at blive svend; Kunstakad. Kbh. 1834, modelsk. 1846, undervisn. i dek.maleri, lille sølvmed. 1844 (en kakkelovnsskærm); privatelev hos C.W. Eckersberg 1845 (perspektivtegn.).

Travels

Til Middelhavet med en da. fregat 1846, derfra bl.a. til Madeira; derpå næsten hvert år på sørejser bl.a. med orlogsskibe: Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, England 1853-54; Italien 1864; Island 1874 (med Chr. IX).

Occupations

Scholarships

Neuhausens Pr. 1847; Akad. 1853-54; medl. af Kunstakad. Kbh. 1856; Ancker 1864; medl. af Kunstakad., Sth., 1866; titulær prof. 1869.

Exhibitions

Charl. Forår 1839, 1843-53, 1856-79; Kunstakad., Sth. 1850, 1860, 1866, 1868, 1870, 1873, 1877; verdensudst., Paris 1855, 1878, Wien 1873 (2 vaser med søstykker for Bing & Grøndahl); Nord. Kunstudst., Kbh. 1872; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Ny Carlsberg Malerisaml., Kunstforen., Kbh. 1885; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Painters, Guildhall, London 1907; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Jyll. i da. malerkunst, Århus 1956; Das goldene Zeitalter der dä. Malerei, Kiel 1968; Skibsportrætter gennem 100 år, Nordjyll. Kunstmus. 1976; Storm og stille, Valdemars Slot 1980; De ukendte guldaldermalere, Kunstforen., Kbh. 1982; Konstnärarne hos Mor Cilla, Nord. målare i Arildsläga 1856- 1913, Krapperup Mus. och Konsthall 1987.

Artworks

Brand på Christianshavn, nat (1840rne, Kbh. Bymus.); Frederik Wilhelm IV af Preussen aflægger juni 1845 besøg i Kbh. (1846, Fr.borgmus.); Marine med damp- og sejlskib (1846, Storstrøms Kunstmus.); Dønning efter en storm under Kullen (Neuhausens Pr. 1847); Skibbrud efter en storm ved Jyllands vestkyst ud for Ferring Kirke (udst. 1848, Stat. Mus. for Kunst); Linieskib for anker, diset septembermorgen (1848, Vestsjæll. Kunstmus.); Den danske blokeringsflåde ud for Elben (1849, Fr.borgmus.); Skærgården ved Marstrand (skitse 1852, Stat. Mus. for Kunst); Fiskerbåde under kysten, Scheveningen (1853, Skagens Mus.); Parti fra øen Guernsey, bugten ved byen St. Petersport (1854, Glyptoteket); Udsigt fra Nordsjælland over Kattegat med forskellige skibe (1856, medl.stk., Kunstakad.); Ved Helsingør havn (1857, Hirschsprung); Tidlig sommermorgen på Helsingørs Rhed (1860, Stat. Mus. for Kunst); Kystparti ved Kullen fyr (Vestsjæll. Kunstmus., studie til maleri 1861); Skærgården nord for byen Marstrands fæstning i Bohuslen (1861-62, Stat. Mus. for Kunst); Marinestykke (1862, Glyptoteket); Fr. VIIs ligfærd over Knippelsbro 1863 (1863, Kbh. Bymus.); Affæren ud for Swinemünde (1864, Fr.borgmus.); Ved Napolis golf (1864, Kunstmus. Brundlund Slot); Sejlere i høj sø (1867, Ribe Kunstmus.); Svenske orlogsskibe ud for lvsborg (1867, Nat.mus., Sth.); Søstykke (1869, Nordjyll. Kunstmus.); Storm på Doggerbanken (1869, Göteborgs Kunstmus.); Sundet ved Helsingør, i baggrunden Kronborg (1873, Hirschsprung); Chr. IX besøger Island (1874, Fr.borgmus.); Landskab (1877, Nasjonalgal., Oslo); Kleven ved Mandal, solnedgang (1877, Hirschsprung); Storm ud for den norske kyst (1877, Nat.mus., Sth.); Under Island (1878, Stat. Mus. for Kunst); Norsk kystparti (smst.); desuden repr. i Handels- og Søfartsmus.; Øregaard Mus.; tegn. og akvareller i Kobberstiksaml.; Hirschsprung. Udsmykninger: Ornamenter og figurscener i loftsdekorationerne i Thorvaldsens Mus., vær. 9, 10, 12, 20, 25, 39, 40, samt i korridoren på 1. etage (1843-48).

Literature

Ph. Weilbach: Konst og Æsthetik, 1870, 192-94; Holger Drachmann i: Nyt da. Maanedsskr., I, 1870, 27-31, 202-06; Nutiden, III, 1878-79, 143f; Sig. Müller i: Ill. Tid., 1878-79, 210f; Dagbl. 27.1.1879 (nekr., samme); Holger Drachmann i: Ude og Hjemme, II, 1879, 185-87; Jul. Lange: Billedkunst, 1884, 458-61; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Aaret rundt, II, 1890, 265-67; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 11f, 82; Jørgen Paulsen: Billeder fra Treaarskrigen. 1848-50, 1952, 40, kat. 242-43, 243a, 369-70, bilag A. 117-21; E. Johansson: Omkring Fr.holms Kanal, 1964, 51f; Knud Voss: Skagens malere, 1975, 14, 23f, 29; Hanne Jönsson i: C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1983, 62; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætter, 1985; Frank Ponzi: Nineteenth-Cent. Iceland, 1986, 103f. Auktionskataloger: Dødsbo: 24.3.1879; 27.9.1880; 1.4.1890; 27.1.1902; 10.3.1902.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.