Andreas Clemmensen

Artworks

I Kbh., hvor intet andet er anført: Schledermanns villa, Allehelgensg. 19, Roskilde (1883-85, facadens keramiske ornamentik s.m. Th. Bindesbøll); Oehlenschlægerg. Sk. (1884-85); Øster Marie nye K. (1887-91); Kreditkassen, Ny Vesterg. 12 (1888-90, nedr.); Farmaceutisk Læreanst., Stockholmsg. 27 (1890-92); Immanuelsk., Forhåbningsholms Allé (1892-93, orgel 1896, tårn og tilstødende bygningsanlæg s.m. R.W. Rue 1904-05, beboelseshuset nr. 4, pr.); beboelsesejend., Stockholmsg. 35-39, 45-57, Hjalmar Brantingsplads 4, Skjoldsg. 9 (1894-97); villa, Viggo Rothesv. 5 (1895); Otto Benzons villa, Kristianiag. 1 (1896-97, årsmed.); villa, Kristianiag. 9 (1898); villa Solbakken, Carlsbergv. (1901-02); beboelsesejend., Forchhammersv. 12-16 og Skt. Markus allé 13 (1901-03, pr.); Statens Serumsinst., Amager Boulev., flere bygn. (fra 1901, fra 1910, 1924-27, adm.bygn. pr.); villa Thalassa ved Pålsjö, Helsingborg (1901-03); hovedbygn. til godset Talnoe, Ukraine (1902-07); Blågårdsstr. 17, Roskilde (1902-04); udv. af Det da. Selskabs Sk., Forchhammersv. (1902); trækapel og hovedindg. med funktionærboliger, Bispebjerg Kgrd. (1902-04, 1.pr. 1902); nordre kapel, smst. (fra 1910); søndre kapel, smst. (fra 1912); Mariak., Istedg. 20 (1904-09); beboelsesejend. Istedg. 18 og Maria K.plads 2-6 (1899-1904); egen villa, Tingskiftev. 4 (1903-05); Færchs villa, Holstebro (1904); Hegels Minde, Fredensborg (1905-06, med tilbygn. 1923); Hannenov Skovridergård, Falster (1906). Posthuse i: Tølløse (1907); Maribo (1907-08). L.A. Rings hus, Uglebjergvænget 25, Roskilde (1913); Julemærkets Børnehjem ved Svendborg (1913- 14); Vodskov Åndsvageanst. (1914-17); Lilienbergs villa i Mölle ved Kullen (1915); Glücksborgernes Kapel, Roskilde Domk. (1917-24); om- og tilbygn. ved Købmagerg. post- og telegrafstation (1916-25); Blågårds K. (udkast 1916, opf. 1925-26, s.m. Johan Nielsen); udv. af Skt. Hans Hosp. (1918-21); regulering af pladsen ved Roskilde Domk. (ca. 1925-26). Restaureringer: Spiret på Vor Frelsers K. (1896); Kalundborg K. (1916-20, s.m. Mogens Clemmensen). Projekter: Domkirkefacade i Milano (1886); Nikolai K.plads (1896, 1907); udv. af Glyptoteket (1900); Chr.borg Slot (1904, 1.pr.); Grønningens bebyg. (1906, 2.pr.); Frihedsstøttens opstilling (1910, 4.pr.). Andre arbejder: J.P.E. Hartmanns gravmæle ved Garnisons K. (1901); Gefionspringvandet (1907, s.m. billedh. A. Bundgaard); monument for Chr. IX og dronn. Louise ved Femv., Charll. (1913, s.m. samme); eget gravmæle på Assistens Kgrd. (ca. 1917); møbler. Litterære arbejder: Sjællands Stiftslandsbykirker, 1880 (s.m. J.B. Løffler); Beskrivelse og tegninger af Øster Marie K., 1894; Johan Daniel Herholdt og hans Værker, 1898 (s.m. Hans J. Holm og H.B. Storck); en del artikler.

Author: Rikke Tønnes (R.T.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.