Alf Cock-Clausen

Weilbach information

Genealogy

Cock-Clausen, Alfred, 1886-1983, arkitekt. *2.3.1886 i Kbh., ?10.7.1983 smst., begr. smst. (Vestre). Navneskift fra Clausen 23.7.1915. Forældre: Ark. Martin Ludvig Philip C. og Aase Ansteinsdatter Hage (efter adoption 1860 navneskift til Aase Cock). ~9.6.1911 på Fr.berg med Ellen Margrethe Tvede, *8.9. 1886 smst., ?28.4.1980 i Kbh., datter af brygger Peter Valdemar T. og Anna Andrea Emilie Andersen.

Biography

Alf Cock-Clausen afprøvede først den ret saglige form med tilløb til modernisme, der satte sit præg på dansk arkitektur kort før 1. verdenskrig, men fik derefter sit fastere tilholdssted i den efterfølgende stramme nyklassicisme. Karakterisk for hans rendyrkelse af denne er de tidlige villaer og den katolske Skt. Therese Kirke. C. deltog 1932 i debatten i Politiken om højhuse contra havehuse, hvor han hævdede, at "Bebyggelsen maatte indrette sig efter Forholdene, og at den københavnske Byggelov hurtigst muligt burde ændres". Men Richshuset, et 7-etages kontorhus med facader i blankmur af brune og røde glasserede tegl, mangler den fornødne monumentalitet, netop placeringen ved Rådhuspladsen taget i betragtning. Til C.s vigtigste opgaver hører den ny fabrik for De danske Spritfabrikker ved Ålborg Havn, et af 1920rnes store industrianlæg, endvidere det store kontorbyggeri for Egmont H. Petersens Fond, hvis mest karakteriske del er afsnittet i Vognmagergade med den store forbindelsesgang tværs over gaden i glas og stål, bærende en kæmpeurskive.

Education

Præliminæreks. 1903; Tekn. Sk., Kbh. 1904-06; afg. Kunstakad. Kbh. 1911. Ansættelser: Hos Fritz Koch 1905; på H.Kampmanns tegnest. 1905-10 (kond. på opf. af post- og telegrafbygn., Ålborg; tegnede facader til Glyptoteket).

Travels

Tyskland 1910, 1917 og 1930; Italien 1914; England 1925 og 1935; Østrig og Ungarn 1930; Frankrig 1932.

Occupations

Egen tegnestue 1917. Ans. hos Gotfr. Tvede 1912-17 (ledede opf. af bibl.bygn. på Herlufsholm, tegn. ombygn. af Aalholm Slot, tegnede ombygn. af HKs bygn. på Bispetorvet i Kbh. og genopbygn. af Ørholm Papirfabr.); ark. for De Da. Spritfabr. fra 1916; medl. af best. for Akad. Ark.foren. 1917-19; fmd. for samme 1930-37; medl. af repr.skabet for Landsforen. Da. Arbejde fra 1921; fmd. for Foren. til Hovedstadens Forskønnelse 1926-28; medl. af udv. til censur af facader på Fr.berg 1918-30; medl. af Comité permanent des congrès internationaux des arch. 1930-37; af Kom. for Udst. i Udlandet 1930-37; og af best. for Foren. til gl. Bygn. Bevaring 1930-37; medl. af Kbh. Bygn.komm. 1940-56.

Scholarships

G.F. Hetsch' Med. 1906; lille guldmed. 1913; Theophilus Hansen 1916; Akad. Ark.foren. æresmed. 1927; Kbh. Komm. Pr. for gode og smukke huse 1920 og 1930; Gent. Komm. Pr. 1929.

Exhibitions

Charl. Forår 1913-15, 1918, 1920-28, 1930, 1933; Charl. Eft. 1922; Bygge og bolig udst., Forum 1929.

Artworks

To villaer i Ålborg 1912; Ehlersv. 29, Hell. (1918); Frølichsv. 18, Charll. (1921); Tuborgv. 76 i Gent. (1928); Baunegårdsv. 50, smst. (1931); Krathusv. 8, smst. (1933); fabriksbygn. for De da. Spritfabr., Spritkajen 1, Ålborg (1929-31). I Kbh.: Krogs Fiskerest., Gl. Strand 38 (1915-16); Femmers Kvindesem., Struenseeg. 50 (1922-23); kontorhus for Gutenberghus, Gothersg. 55 (1926-29); samme Vognmagerg. 7-11 (1935 og 1961); Richshuset, Rådhuspl. 16 (1938); Skt. Therese K., Bernstorffsv. 54, Gent. (1934); Grindstedsværkets kontor- og laboratoriebygn., Jens Baggesensv., Århus (1949-51). Monumenter m.m.: Cimbrertyren i Ålborg, ideen samt ark. udformn. af sokkel (1937, s.m. billedhugger A. Bundgaard); snapseflaske for De da. Spritfabr. (1927). Konkurrencer: Skovpav. i Korsør (1911, 1.pr.); domhus i Kolding (1918, 1.pr. s.m. Claudius Hansen).

Literature

Ark. 1931, 170; 1957, 353-61; 1983, 314f (nekr.); Mogens Schlüter: Da. Flasker, 1984; H.E. Langkilde: Nyklassicismen i købstæderne, 1986.

Author: Jens Fleischer (J.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.