Alf Cock-Clausen

Occupations

Egen tegnestue 1917. Ans. hos Gotfr. Tvede 1912-17 (ledede opf. af bibl.bygn. på Herlufsholm, tegn. ombygn. af Aalholm Slot, tegnede ombygn. af HKs bygn. på Bispetorvet i Kbh. og genopbygn. af Ørholm Papirfabr.); ark. for De Da. Spritfabr. fra 1916; medl. af best. for Akad. Ark.foren. 1917-19; fmd. for samme 1930-37; medl. af repr.skabet for Landsforen. Da. Arbejde fra 1921; fmd. for Foren. til Hovedstadens Forskønnelse 1926-28; medl. af udv. til censur af facader på Fr.berg 1918-30; medl. af Comité permanent des congrès internationaux des arch. 1930-37; af Kom. for Udst. i Udlandet 1930-37; og af best. for Foren. til gl. Bygn. Bevaring 1930-37; medl. af Kbh. Bygn.komm. 1940-56.

Author: Jens Fleischer (J.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.