Johan Christian Conradi

Artworks

Prinsesseg. 50-52, Chr.havn (1750); eget hus, Overg. n. Vandet 29, smst. (1752, nedr.); Opfostringshuset, smst. (1753-55, nu Søkvæsthuset); Amalieg. 19-Fredericiag., Kbh. (1758); salpeterhus på Chr.havn (1758, ikke bev.); ny fløj på Gl. Bakkehus, Fr.berg (1764); Ny Bakkehus, smst. (1764, nedr.); præstegård til Frederiks tyske K., Chr.havn (1764-65, nedr.); pakhuset på Grønlandske Handels Pl., smst. (1766-67); Kgs. Bryghus, Kbh. (1768-72, brændt). Projekter: Pakhus for Asiatisk Komp. på Chr.havn (1746); Petersens Jomfrukloster, Amagertorv 29, Kbh. (1764, nyt proj. 1769); pakhuse ved Tolboden, smst. (1769). Desuden talrige opgaver som murermester: Bl.a. ved opf. af Niels Eigtveds teater på Kgs. Nytorv, Kbh. (1748-49); sammes pakhus for Asiatisk Komp., Chr.havn (1748-50, nu Udenrigsmin.); Frederiks tyske K., Chr.havn (1755-64, nu Christiansk.). Tilskrivninger: Sæbygård, Vestsjæll. (1740rne, nedr.); Christiansholm ved Klampenborg (ca. 1748); Kalundborg Slots ladegård (1751-52); Amalieg. 40-42, Kbh. (1756-60); Store Godthåb, Godthåbsv. 79, Fr.berg (1770).

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.