Helle Thorborg

Weilbach information

Genealogy

Thorborg, Helle, *1927, maler og grafiker. *12.4.1927 i Gent. Forældre: Folketingssekr. Johannes Levinsen T. og Grete Fog. ~30.10.1954 i Kbh. med ark. Carl Henry Beckmann, *19.1.1926 i USA.

Biography

Helle Thorborg har fra begyndelsen placeret sig stærkt på grafikkens område. De tidligste arbejder var naturalistiske i en relativ enkel udformning, bl.a. med høns som motiv. Allerede i 1953 udførte hun træsnit, inspireret af den chilenske digter Gabriela Mistrals digte Mødrenes sange, og siden fulgte bogillustrationer til Garcia Lorcas Blodbryllup. T. har i disse værker forstået at gengive det lyrisk/smertefulde hos Mistral og det tragiske hos Lorca. Gradvist er hendes udformning af motiverne blevet mere abstrakt, men ofte anes træer, blomster, dyr eller menneskeskikkelser. T. har også fundet inspiration i f.eks. gamle dåser og dunke, drevet i land nær hendes sommerhus ved Vesterhavet, og hun udførte i 1978 serien Dåsesnak, fascineret af de slidte og ødelagte beholderes særegne skønhed og den historie, de har fortalt hende. I 1982 illustrerede hun atter Gabriela Mistrals digte Mødrenes sange, nu i et mere abstrakt formsprog, men i hvert af de otte arbejder dukker de forenklede linier af en kvindeskikkelse op som en slags fortolker af det følelsesmæssige indhold. T. er en teknisk meget dygtig grafiker i såvel sine sort-hvide træsnit, hvis streg står stram og præcis, som i farvetræsnittene, hvis farveholdning er sikker og stærk. Ud over grafik har hun udført mange akvareller og tegninger, i hvilke motivet er gengivet naturalistisk. Tegningerne anvendes ofte som forlæg for papircollager, der igen tjener som forarbejde til de grafiske arbejder. Siden slutningen af 1960erne har T. tillige udført relieffer og friskulpturer i træ og metal samt malerier. Disse sidste er oftest naturalistiske nærstudier af blomster og grønne planter gengivet, som var der tale om et stilleben. Det er i første række de grafiske arbejder, i hvilke virkeligheden er forløst med frihed og poesi, der har placeret T. i dansk kunst.

Education

Kunstakad. Kbh. (Aksel Jørgensen og Holger J. Jensen) 1947-54.

Travels

Spanien 1953; Norge (Lysebu) 1954; Polen 1961, 1967; Grønland 1973; Alaska 1976; Færøerne 1983; Italien (San Cataldo) 1988; Bali 1988; Skt. Petersborg 1992; Kina 1995.

Occupations

Censor for KE 1960; for KP 1962.

Scholarships

Akad. 1954; Carlsons Pr. 1956; Villiam H. Michaelsen 1961; Stat. Kunstfond 1979; Tagea Brandt 1981; Suhr 1981, 1985; J.V. Andersen 1983; Otto Bache 1983; Eckersberg Med. 1990; Henry Heerup 1990; Thor Bøgelund 1990; Ole Haslund 1992; Anne Marie Telmányi 1994.

Exhibitions

Kystens malere 1949; KE 1952, 1954-55; Charl. Eft. 1952-57, 1965, 1971; Nord. grafikk, Oslo Kunstforen. m.fl. 1954; Arte nord. contemp., Pal. delle Espo., Rom 1955; Å-udst. 1955, 1963, 1975, 1979; Expo. de sculpture et art graphique danois, Det da. Hus, Paris 1958; grafikbien., Lugano 1958; Koloristerne 1958-59, 1962-82, 1984-98; bien., Paris 1959; Norræn list 1951-1961, Listasafn Islands, Listamannaskálinn 1961; grafikbien. Tokio 1962; Nord. konstutst., Hässelby Slott, Sth. 1964-65; Danese, Pal. del Valentino, Torino 1971; Pol. grafiske særtryk, Kunstindustrimus. 1976; Nær i naturen, Haagen- Müllers Kunsthdl., Kbh. 1977; Thisted-udst. 1977-85, 1987; Rytmer og spændinger, Nikolaj, Kbh. 1979; Træsnit i farver, Randers Kunstmus. 1981; Da. grafikere 1981, 1983-85, 1989; Scandinavia To-day, vandreudst., USA 1981; Nord. grafikk, Gal. F 15, Moss, Norge 1982; Aksel Jørgensen og hans elever, Kunstakad., Kbh. 1983; Udsøgte akvareller, Kobberstiksaml. 1991; Vrå-udst. 1993; Ecce Homo, Gl. Holtegaard 1995; Kunst i kirken, Ringkjøbing Mus. 1995. Separatudstillinger: Grafisk Kunstforlag, Kbh. 1954; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1954, 1961, 1967 (retrosp.), 1987; Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1973, 1979; Kunstbibl., Lyngby 1974; Gal. Admiralg. 20, Kbh. 1978, 1980 (s.m. Eli Ponsaing); Lilla Konstsalongen, Malmö 1980; Hjørring Kunstmus. m.fl. 1983-84 (retrosp.); Køge Skitsesaml. 1989; Køge Kunstforen. 1989, 1992; Gal. Lønnebjerggård, Vig 1990 (s.m. Bjørn Bursel); Gal. Trap, Kbh. 1994; Lyngby Kunstforen. m.fl. 1997.

Artworks

Mødrenes sange (træsnit, 1953); Figur i blåt (farvetræsnit, 1965); Figurer i bakke (mal., 1968); Brun blomst (farvetræsnit, 1971); Dans ved havet (træsnit- serie, 1972); Fjeld i sne (mal., 1974); Øgleunge (skulptur, ståltråd og lærred, 1977); Dåsesnak (5 farveserigrafier, 1978); Stenliv I-III (farvetræsnit, 1980); forarb. til pengesedler (akvarel og coll., 1983, Nationalbanken, 1.pr. 1984, forslag ikke anvendt;); Rosa Rugosa (bemal. trærelief, 1984); Morgensolen (farvetræsnit, 1986); skitser til udsmykn. i Gimsing K. (papircoll., 1989, Køge Skitsesaml.); Kvindeblomst (farvetræsnit, 1990); Træ i Thy (tempera, 1994); Engel og tegn (relief, træ og metal, 1995); Haven (18 mini-mal., 1997). Udsmykninger: 3 coll. (1961-62, Nordborg Sk., Als); farvetræsnit (ca. 1963, Holbæk Centralbibl.); grafik (ca. 1969, Nervesanatoriet Dianalund); grafik (ca. 1973, Forsorgscentret Jydeholmen, Kbh.); Blå bølge (relief, 1976, Kolding Sem.); 10 farvetræsnit (1977, kirurgisk afd., Finseninst., Kbh.); gavlrelief (kobber, aluminium, 1984, Fr.cia); 4 felter på prædikestol (mal., 1988, Gimsing K., Struer); gavlmal. (1991, Skelbækg., Kbh., dipl. Kbh. Komm. 1991); IC3-tog (1992); 9 felter på pulpitur (mal., 1995, Gimsing K., Struer); 2 gavlmal. (1996, Brønderslev); repr. på talrige sk. og inst. samt i Folketinget; endv. i Kobberstiksaml.; Aarhus Kunstmus.; Randers Kunstmus.; Vejle Kunstmus.; Hjørring Kunstmus.; Viborg Kunstmus.; Nasj.gal., Oslo; Nord. Konstcentrum, Sveaborg; Åbo Konstmus. Illustrationer: Federico Garcia Lorca: Blodbryllup, 1961; Ole Sarvig: Året, 1980; Gabriela Mistral: Mødrenes sange, 1982. Scenografi: Til Folketeatrets Eksperimentalscene, 1984. Skriftlige arbejder: Kunst, 2, 1961, 45-47; kat., Koloristerne 1965-66, 1972, 1977, 1982, 1985-86, 1988, 1990, 1992-93; KP 1966; Marcel Rasmussen, 1967; kat. Lyngby Kunstbibl. 1974; Thisted-udst. 1977-78, 1985-86; F.L. Smidths Kunstforen. 1978; tidsskr. Det er nu det, 3, 1983; kat., Hjørring Kunstmus. 1984.

Literature

Maria Marcus i: Hvedekorn, 2, 1957; Dagens Nyh. 19.4.1961 (samme); Berl. Tid. 29.4.1961 (J.Z.); 19.4.1967 (J.Z.); 28.9.1978 (Ejgil Nikolajsen); 11.4.1987 (Peter M. Hornung); Berl. Aften 12.2.1963; Pol. 7.8.1980 (B.E.); 25.2.1985 (Hellen Lassen); Jyll.p. 18.2.1982 (H.P. Jensen); 14.2.1984 (samme); kat., Hjørring Kunstmus. m.fl. 1984 (fort. over grafik indtil nov. 1983); Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985, 322f; Inf. 8.8.1989 (samme). Ugens kunstner, DR TV 8.9.1980 (Will. Borberg).

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.