Ingvar Cronhammar

Weilbach information

Genealogy

Cronhammar, Knut Ingvar, *1947, billedhugger. *17.12.1947 i Hässleholm, Sverige. Forældre: Radioforhdl. Knut Edvard Gottfrid C. og modist Rut Ingeborg Ring. ~15.9.1967 i Kerteminde med billedh. Inger Rasmussen, *30.1.1948 i Urup ved Langeskov, datter af gårdejer Jens Erik R. og Marna Katrine Sørensen.

Biography

Ingvar Cronhammar havde i de helt unge år svært ved at finde sig til rette i Sverige og bosatte sig 1965 i Danmark. Hans kunstneriske incitamenter i de tidlige år i Århus til begyndelsen af 1980erne var på den ene side fascination af det konfliktfyldte og provokerende, på den anden side foragt for det tilpassede. C.s aktioner og bidrag til udstillinger i denne periode var som også hans senere værker særdeles spektakulære og fantasifuldt udtænkte. De var vel inspireret af den amerikanske environment art og tidens provo-kultur, men af en egen absurd humor og voldsomhed, fra Koncert for en hjemmeværnsmand fra 1969, der indeholdt levende høns med blinklys fastspændt på ryggen, til det ironiske havemøblement Så vidt nåede vi da fra 1979 med bl.a. stole beklædt med svineskind og en parasol med hagekors. Der er kun bevaret ganske få af C.s arbejder fra tiden før 1980, hans "illustrative periode", som han med en vis distance har kaldt den. Gradvist bevægede han sig mod andre områder. Værkerne opstod nu ikke mere i konfrontation med omverdenen, men indefra som syner, der forholdt sig til et helt personligt imaginært univers. Ritual og myte er nærliggende stikord til overgangsværkerne fra omkring 1983-84. De synes præget af tidens generelle orientering mod naturlighed og naturlige materialer, hos C. træstammer, udstoppede dyr og knogler. Man finder deri træk, der kan minde om 1970ernes minimale ritualister, f.eks. englænderen Richard Long. Men C. søgte snarere det komplekse og modsigelsesfulde end det minimale og afklarede, og han var ikke specielt ude i et civilisationskritisk ærinde. Som hans våbenfælle fra de tidlige år til midten af 1980erne, Per Kramer, er C.s interesse i høj grad knyttet til forbindelsen og spændingen mellem det jordbundne og det, der sprænger normaliteten. Det kommer til udtryk i C.s interesse for jysk folkekunst og i spændvidden mellem to fællesprojekter med Kramer fra 1984 "Værd" fra Karl Pedersens Liv og det ikke realiserede gigantprojekt Drømmenes Drivhus, "en søgen efter universets puls", som C. og Kramer formulerede det. Med teknisk og håndværksmæssig assistance har C. siden lavet modeller til og fået realiseret en række stadig større værker, ofte af en vis sakral karakter. På samme tid fascineret og frastødt har han især fokuseret på kulturens og psykens farlige områder, på det vi ikke kan kontrollere i naturen og os selv. Stadig voldsommere mødes kulturens og naturens orden i værker af geometrisk enkelhed og uhyggelig perfektion: Metallisk militærisk klarhed, orden og perfektion over for blodigt pulserende kød i Slangens Hjerte, 1986, i et kryds af neonlys i udhulede træstammer med et sværd eller en vinge hængende over sig i Ex, 1984, i konfrontationen mellem maskine og død i The Gate, en slags helvedesmaskine af stål, lyd, lys og bevægelse. Man kan opleve konfrontationen som et lille hak af en knogle i den hyper-perfekte, lurende Borderline Warrior, og mere ultimativt i den direkte konfrontation af værk og natur i det projekterede gigantværk Elia, der tænkes opført uden for Herning som et ildspyende tempel af sortmalet stål.

Education

Århus Kunstakad. 1967-71.

Travels

Occupations

Leder af billedhuggersk., Det fynske Kunstakad. fra 1990.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1986, 1987, 1988, det 3-årige stip. 1989-92, 1992; Årets Kunstner, Jyll.p. 1992; Eckersberg Med. 1993.

Exhibitions

ZYGO 1969-75; KP 1973-74, 1978; Sonde 1973-86; Ovalen 1985; Pro 1988; Sympati for Vorherre, Aarhus Kunstmus. 1981-82; Raza Humana, Århus Kunstbygn. 1983; Daily Air Force, Randers Kunstmus. m.fl. 1986-87; Natur Saga Myt, Södertälje Konsthall 1990; Signal, Aarhus Kunstmus. 1991; Undr, Charl.borg 1992; Inferno, Stat. Mus. for Kunst 1993. Separatudstillinger: Stjernebryggerne, Holstebro Kunstmus. 1983; Mellem Skumring og Daggry, Gal. Riis & Givskov, Horsens 1985; "Værd" fra Karl Pedersens liv, Trapholt m.fl. 1985 (s.m. Per Kramer); De Bedste's Greatest Hits, Brandts Klædefabrik 1986 (s.m. Per Kramer); The Gate, Aarhus Kunstmus. m.fl. 1988-89; Retrospektiv, Århus Kunstbygn. 1988; Gars du Nord, Det da. Hus, Paris 1988 (s.m. Jørgen Borg); Borderline Warrior, Stat. Mus. for Kunst 1989; Ser jeg i et spejl af tjære, Herning Kunstmus. 1989; Revir, Brandts Klædefabrik m.fl. 1990 (s.m. Franco Leidi); Heart of Darkness, Århus Kunstbygn. m.fl. 1991-92 (s.m. Allan Stabell); Simrishamn Kulturhus 1993.

Artworks

Ex (1984, Aarhus Kunstmus.); Talisman (1984, Århus Komm.); Fra blonden mellem sort og rødt (1985, Horsens Kunstmus. Lunden); Ved den ene åbning (1985, Randers Kunstmus.); Ved den anden åbning (do.); Fra smertens flod (1986, Horsens Kunstmus. Lunden); Skrig i vilden nat (1987, Herning Kunstmus.); Henover vandene, gennem himlene ind i glemslen (1987, Horsens Kunstmus. Lunden); Øjets svælg (1987, Fyns Kunstmus.); The Gate (1988, model 1987, Køge Skitsesaml.); Borderline Warrior (1988, Stat. Mus. for Kunst, pr. af Stat. Kunstfond); Elia (model, 1989, Herning Kunstmus.); Interceptor (model, 1989, Horsens Kunstmus. Lunden); Den 7. Søjle (1990, Aarhus Kunstmus., model Herning Kunstmus.); Vigilant (model, 1990, Køge Skitsesaml.); Fontaine rouge (model, 1991); Fontaine rouge (model, 1991, Vejle Kunstmus.); Models (grafisk mappe, 1992, Herning Kunstmus. m.fl.). Udsmykninger: Juggernaut (1991, Danm. Lærerhøjsk.); Diamond runner (1993, Trapholt, model 1991 smst.); Eye of the shadow (1992, Struer Gymn.); Call (1993, Herning Tekn. Sk.).

Literature

Henrik Have i: Stjernebryggerne, Holstebro Kunstmus. 1983; Claus Hagedorn Olsen og Peter Laugesen i: North Inf. 136, 1986; Mogens Nykjær i: North Inf. 141-42, 1986; Lennart Gottlieb i: Siksi, 2, 1987; Lennart Gottlieb, Peter Laugesen og Mogens Nykjær i: Cronhammar, Aarhus Kunstmus. 1988 (m. fortegn. over arbejder, litt. og udst. 1968-87); Per Højholt, H.P. Jensen og C.F. Garde i: North Inf. 164, 1989; Jørn Otto Hansen, Peter Michael Hornung og Jens Henrik Sandberg i: North Inf. 172f, 1989; Carsten Thau i: Revir, Brandts Klædefabrik 1990; Julie Harboe i: Heart of Darkness, Århus Kunstbygn. m.fl. 1991-92; Peter Laugesen: I.C., 1992; Peter S. Meyer i: Undr, Charl.borg 1992; Lars Morell i: Skala nr. 26, 1992, 50-55 (interv.); Weekendavisen 20.3.1992 (Poul Erik Tøjner); Mai Rasmussen i: Agenda 25, jan. 1993; Louis Jensen i: Fire byrum i Århus Komm., 1993, 10f. DR TV 1992.

Author: Lennart Gottlieb (L.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.