Vilhelm Hammershøi

Literature

Alfred Bramsen: V.H.s Arb., en Fort., 1900; Sophus Michaëlis og Alfred Bramsen: V.H., 1918; Karl Woermann: Geschichte der Kunst VI, Leipzig 1922, 378f; Karl Scheffer: Die euro. Kunst im 19. Jahrh. II, Berlin 1927, 144f; Henri Focillon: La Peinture aux XIXe et XXe siècles, Paris 1928, 441f; Eigil H. Brünniche: Alfred Bramsen som kunstsamler, 1933; Poul Vad: V.H., 1957; samme: V.H., Værk og liv 1988; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., 1990; Bente Scavenius: Den frie Udst. i 100 år, 1991. Periodika: Karl Madsen i: Tilskueren, 1889 421f; 1891, 323-33; 1896, 84f; N.V. Dorph i: Ill. Tid. 1893-94, 451; 1899-1900, 427f; Serge de Diaghilev i: Severnyj vestnik (Den nordlige budbringer), Skt. Petersborg nov. 1897; Karl Madsen i: Kunst I, 1899; Serge de Diaghilev i: Mir iskusstva (Kunstens verden) nr. 3, Skt. Petersborg 1902, 133-76; Alfred Bramsen i: Zeitschr. für bild. Kunst, neue F. XVI, 1905 177-89; Leonard Borwick i: The Studio vol. 47, 15.9.1909, 256; William Ritter i: L'Art et les artistes, X, 1910 264-68; Harald Giersing i: Ill. Tid., 1911-12, 270 (optr. i H.G.: Om kunst, 1934, 36-38); John Kruse i: Konst och konstnärer, 1913, 13-17; V. Wancher i: Ord och bild 1915, 401-11; Carl V. Petersen i: Tilskueren, 1916 I, 115-25 (optr. i C.V.P.s afh., 1939, 137-47); Karl Madsen i: Tidskr. för konstvetenskab, I, 1916, 32f; H. Rostrup i: Kunst og kultur, 1940, 177-92; Merete Bodelsen i: Samme, 1959, 161-74; Grethe Zahle i: En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978, 341-49; Roald Nasgaard i: The mystic North, Toronto m.fl. 1980; Werner Aspenström i: Cras, XXIX, 1981, 24-27; Ib Ostenfeld og J.H. Wanscher i: Medicinsk forum, 34, 1981, 154-60; 35, 1982, 16-18; Henrik Wivel i: Kritik, 59, 1982, 30-40; Rene Bühlmann i: Konsthist. tidskr., årg. 54, 1985, 136-44; Marit Werenskiold i: Kunst og kultur, 1991, 4, 194-228. Aviser: Pol. 20.4.1885 (Karl Madsen); 2.2.1891 (samme); 3.4.1891 (Emil Hannover); 4.5.1894 (samme); 2.6.1897 (samme); 2.8.1897 (samme); 15.5.1902 (Karl Madsen); 17.5.1902 (samme); 5.2.1906 (E. Hannover); 14.2.1916 (Ernst Goldschmidt m.fl.); 20.2.1916 (Karl Madsen); Dagbl., Oslo, 1887 (Andreas Aubert); Tidspunktet, 2, 1902 (Johs. V. Jensen); København 14.2.1916 (Alfred Bramsen). Auktionskataloger: H.s efterl. mal. og bøger, samt søsteren Annas saml., Kbh. 30.10.1916; Kbh. 28.4.1916; 26.4.1955. Breve til og fra H. (Hirschsprung og Det kgl. Bibl.); moderens scrapbog (Hirschsprung); Svend H.s efterladte org.mat. (Mus. på Koldinghus).

Author: Erik Brodersen (Er.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.