Kristian Dahlgård Larsen

Weilbach information

Genealogy

Dahlgård Larsen, Kristian, *1958, billedhugger. *5.1.1958 i Sønderborg. Forældre: Undervisningsdir. Knud Erik L. og børnehavepædagog Birte Mindedal. Samliv fra 2.9.1983 og ~2.9. 1993 i Kbh. med journalist Karin Elise Pernille Mørch, *19.9.1961 i Kbh., datter af filminstruktør Gabriel Axel M. og Lucie Juliette Laraignou.

Biography

Kristian Dahlgård Larsens værker var, indtil midten af 1980erne, præget af tidens dominerende vilde maleri, hvor også han arbejdede med et fragmenteret og voldsomt formsprog, der i visse tilfælde blev tilført objekter, som f.eks. et bundt handsker. Fra 1985 blev de skulpturelle overvejelser og undersøgelser igen centrale. Cave var titlen på en række små, tætte, organiske, hårdt brændte keramikskulpturer, udhulede og med glimt af striber af jern. Modsætningen mellem det organiske og det konstruerede, det manuelle og det industrielle blev uddybet de følgende år med en række lustrebrændte keramiske kroppe, spændt ind i og holdt oppe af konstruktioner i jern. I 1988-89 fulgte væg- og gulvobjekter i zink. Her opstod i vægobjekterne et sammenstød mellem den geometriske zinkkonstruktion og de påførte delelementer, som stålsvampe og kraftige penselstrøg. I gulvobjekterne spændtes endnu engang en mangefacetteret zinkkrop ind og holdtes fast med gevindrør og bolte. Ved hjælp af fattige materialer, også associationsmæssigt, skabte han med formen et vidt tolkningsfelt: Fra rumraketter til metaforer for livscyklus. Siden 1990 har D.L. anvendt sin egen krop som det centrale motiv i sin undersøgelse af skulpturen.

Education

Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Erling Frederiksen, Sven Dalsgaard, Robert Jacobsen, Hein Heinsen) 1977-83.

Travels

Paris 1989; endv. talrige rejser i Europa.

Occupations

Undervisn. på Holbæk Kunsthøjsk. 1989, 1991.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1989; C.L.Davids Legat (3 portioner).

Exhibitions

Kniven på hovedet, Tranegården, Gent. 1982; Græsset malker koens ben, Værkstedet Værst, Kbh. 1983; Uden titel, Aarhus Kunstmus. 1983; Ene mene, Skovhuset, Værløse 1984; Sonde 1985; Decembristerne 1986-87; De da. Vilde, Nordens Hus, Reykjavík m.fl. 1987; Skulpturens Tid, Sophienholm 1987; Charl. Eft. 1988; Himmelgåden, Den frie Udst. bygn. 1988; Til Sven, Gal. Ægidius, Randers 1989. Separatudstillinger: Cave, Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1985; Terre Kotta, Gal. Kongo, Kbh. 1986; Kunstforen., Kbh. 1986 (s.m. Lise Malinovsky); Materie, Gal. Gari, Kbh. 1988; Gal. Pilou, Kbh. 1989, 1991; Herning Kunstmus. 1991 (s.m. Poul Jupont); Gal. Ægidius, Randers 1992.

Artworks

U.t. (1985, Stat. Mus. for Kunst); Cave (1985); Tyngdens oprindelige rytme (1987, 2 stk. Stat. Kunstfond, 1 stk. Lyngby Tårbæk Komm.); U.t. (1990, Rødovre Parkv./Tårnv.); U.t. (1991, Dronn. Ferieby, Grenå.).

Literature

Marianne Bech og Helle Behrndt i: Skulpturens Tid, Sophienholm 1987; F.Stjernfelt og P.E.Tøjner: Billedstorm, 1989; A.Lumbye Sørensen i: Aura, Gal. Pilou, Kbh. 1991; L.Grambye i: Poul Jupont/K.D.L., Herning Kunstmus; K.D.L.: Tegn med Kristian, 1992.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.