Bodil Damgård

Weilbach information

Genealogy

Damgård, Bodil, *1942, tegner og maler. *30.10.1942 i Grenå. Forældre: Viceskoleinsp. Agner Nielsen D. og lærer Anna Marie Christensen. ~17.5.1968 i Dragør med kunsthistorikeren Poul Henry Gammelbo, *13.2.1915 i Kbh., ?3.2.1980 i Oslo.

Biography

Bodil Damgård er optaget af kunstværkets illusionsskabende karakter, hvad allerede hendes tidligste arbejder viste. Motiverne er hentet fra stuens, køkkenets og kontorets nære miljø og gengivet med omhyggeligt valgte grader af præcision, ofte i forholdet 1:1. Den realistiske gengivelse af genstande som møbler og madvarer ligger i forlængelse af det klassiske, europæiske trompe l'oeil maleri, hvor genstandenes fremtræden samtidig vidner om åndelige og psykiske dimensioner. Men også amerikansk samtidskunst, som konceptkunst, superrealisme og popkunst, har inspireret D.s motivbehandling. Hun henter hverdagens banaliteter ind på udstillinger, der også rummer et islæt af kvindepolitiske erfaringer. D. anskueliggør kunstens dobbelttydighed, hvor beskueren møder motivet som genkendelse og billedsproget som erkendelse.

Education

La Section d'Or, Paris (Madeleine Frisson og Jean Souverbie) 1961-62; Kunsthåndværkersk. Kbh. 1962; Robert Askou-Jensens Tegnesk., Glyptoteket 1963-64; Kunstakad. Kbh., billedkunstsk. (Egill Jacobsen og Dan Sterup Hansen) 1964-69, ark.sk. (Henning Larsen) 1969-71.

Travels

Frankrig 1961-62; rejseakt. i Øst- og Vesteuropa samt N.Y.; Det da. Akad., Rom 1992.

Occupations

Lærer ved Billedskolen, Jagtv., Kbh. 1982- 89.

Scholarships

Gerda Iversen 1966; Stat. Kunstfond 1972, 1977; J.J. Levin 1979; Henry Heerup 1983.

Exhibitions

KE 1967-68, 1973; Charl. Forår 1968, 1970; DK-70 1970-71; Ung da. konst, Vikingsbergs Konstmus., Helsingborg 1975; Kvindeudst., Charl.borg 1975; Nordiska Kvinnor, Malmö Konsthall m.fl. 1980-81; Pol-66 1984. Separatudstillinger: Fodboldkampen, Charl.borg 1967; Fyns Kunstmus. 1973; Billeder fra almindeligheden, Tranegården 1974; Gal. Strandlinjen, Dragør 1978; Dronninglund Kunstcenter 1979; Viborg Kunstforen., Stiftsmus. 1980; Kontoret, Esbjerg Kunstpav. m.fl. 1981-82; Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1983, 1991; Dragør Bibl. 1984; Spor af virkeligheden, Fyns Kunstmus. 1984; Køkken-stykker, Randers Kunstmus. m.fl. 1986- 87; Ser du spor, Nordjyll. Kunstmus. 1993-94.

Artworks

Fred (1971, Stat. Kunstfond); Kære Du 1-2 (1972, Gent. Kunstbibl.); Dagligliv i Danmark 1-8 (1974, smst.); Nat (1975, Vikingsbergs Konstmus., Helsingborg); Gardin på mørk baggrund (1978, Tistrupsaml.); Net (1978, Nordjyll. Kunstmus.); Sandbillede (10 billeder og seks sandkager, 1980, Fyns Kunstmus.); Skrivebordsskuffe (1981, Esbjerg Kunstmus.); Blåt billede (1984, Dragør Komm.); Rød sløjfe (1984, samme); Køkkenbord (1985, Kbh. Komm.); Silhouet, morgen (1986, samme); Forklæde (1986, Gent. Kunstbibl.). Skriftlige arbejder m.v.: S.m. Poul Gammelbo påbeg. udg. af kunsttidsskr. Cras 1973; arr. af udst. Andre Bøger, om kunstnernes bøger, Randers Kunstmus. m.fl. 1989-90.

Literature

Cras VIII, 1975, 13f; Jan Groth i: Kontoret, Esbjerg Kunstpav. 1981; Johan Møller Nielsen i: Cras XXXVI, 1983, 4-9; Hellen Lassen i: B.D., Dragør Bibl. 1984; Johan Møller Nielsen og Nina Hobolth i: Køkkenstykker, Randers Kunstmus. 1986; Lise Funder i: B.D. Køkkenstykker, Nikolaj 1987. Aviser: Inf. 17.9.1974 (Mikael Wivel); 17.10.1978 (Hellen Lassen); 31.3.1987 (Gertrud Købke Sutton); 16.11.1991 (samme); Aalborg Stiftstid. 12.1.1979 (Renal Bache); Roskilde Tid. 18.1.1982 (interv.); Fyens Stiftstid. 30.4.1984 (Peter Eriksen).

Author: Nina Hobolth (N.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.