Agnete Varming

Weilbach information

Genealogy

Varming, Agnete, 1897-1983, maler. *23.2.1897 i Guldager, ?23.9.1983 i Kbh. Forældre: Sognepræst, senere provst Carl Chr. V. og Clara Maria Hoffmann.

Biography

Agnete Varming var af en slægt af præster i flere generationer, men med tæt forbindelse til adskillige arkitekter. Man opdagede tidligt i akademitiden hendes bemærkelsesværdige evner for akvarelteknikken, selv blev hun fascineret af mosaiklægning. V. fik et legat i 1922 for en mosaik af Adam og Eva efter en karton af Joakim Skovgaard, hvis medarbejder ved udsmykningen af Lunds Domkirke hun blev i 3 år, ligesom hun senere var medhjælper for Mogens Bøggild ved mosaikken i Aarhus Raadhus. I Italien studerede hun især fresker og mosaikker, og hjemkommet udstillede hun bl.a. Kristus, en kopi efter en byzantinsk mosaik i Museo Nazionale i Firenze. V. var fascineret af den tidlige kunst, i Italien, hvor hun kopierede Piero della Francesca i Arezzo, men også herhjemme, hvor hun udførte kopier efter kalkmalerier, både som akvarelskitser og som kartoner i naturlig størrelse. Senere blev akvareller i en forenklet naturalisme både af byskaber og landskaber med stor sikkerhed i komposition og perspektiv hendes foretrukne udtryksform.

Education

Tegne- og Industrisk. for kvinder; Tekn. Sk., Kbh. (H. Grønvold); Kunstakad. Kbh. 1915-22, dek.sk. (Joakim Skovgaard og Vilh. Wanscher) 1921- 22.

Travels

Italien 1924, 1949, 1950; Italien og Grækenland 1928.

Occupations

Undervist i tegn. og akvarelteknik på Kunstakad. Kbh., ark.sk.; ved Håndarb. Fremme, Kbh.

Scholarships

Ronge 1919; Fr. Schwartz Legat 1922-23; Kraft 1923; Carlsons Pr. 1925; guldmed., Paris 1925; I.S. Salomonsen 1926; Akad. 1927, 1966, 1968; Benny Claudi-Pedersen 1936, 1946; Hirschsprung 1937; Holga Reinhardt 1941; Godtfredsen 1947; Tagea Brandt 1949; Stat. Kunstfond 1965-66, 1969-72, 1974-82; Eckersberg Med. 1967; Skovgaard Med. 1980.

Exhibitions

KE 1922, 1929-30, 1937-38; Charl. Eft. 1922, 1937, 1943, 1947, 1952, 1956; Charl. Forår 1925, 1932- 33, 1936, 1939-43, 1945, 1947-48, 1950, 1952-54, 1958-59, 1961-63; verdensudst., Paris 1925; Da. Kunsthåndv., Sth. 1942; Utzon-Frank og hans elever, Charl.borg 1943; Udsmykn.kunst i nutiden, Kolding Mus. 1946; Kunstakad. Kbh., jub.udst. 1954; Corner 1959, 1964-66, 1968-76, 1978-85; Nær i naturen, Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1977; 40 kunstnere, jub.udst., smst. 1978; De lyriske, Nikolaj, Kbh. 1979; Vandfarvesoc., Skovgaardmus. 1980-81, 1986. Separatudstillinger: Ramme-Larsen, Kbh. 1938 (s.m. Gudrun Bremer); Klosterstr. 8, Kbh. 1951; Erling Haghfelt, Kbh. 1962; Kunstforen., Kbh. 1967; Hørsholm Bibl. 1974 (s.m. Agnete Madsen); Haagen-Müllers Kunsthdl., Kbh. 1977 (retrosp.); Romerske Billeder, Køge Gal. 1981, 1997.

Artworks

Adam og Eva (mosaik, Kunstindustrimus.); Kristus (udst. 1925, kopi i Mus. Naz., Firenze); kopi efter Piero della Francesca, Arezzo (udst. 1925, Kunstakad. Kbh.); Fiskerbåde i Arnoen (2 skitser, Carlsons Pr. 1925); Landskab i regnvejr (udst. 1932); Fra Rørvig (udst. 1933); Fra Skagen (udst. 1936); Gårdspladsen, Orupgård (udst. 1939); Fra Højbro Plads (akvarel, udst. 1940); Kunstnerindens dreng (udst. 1941); Udsigt til Roholte Kirke (udst. 1942); Dreng der tegner (udst. 1943); Opstilling med blomst (udst. 1945); kopi af De kloge Jomfruer, Kildebrønde K., til: Poul Nørlund: Danm. romanske kalkmal., 1945; tegn. til altertæppe (1951, Skt. Lukasstiftelsen, s.m. E. Utzon-Frank, syet af dronn. Alexandrine); Sommeraften ved Faaborg (1964, Stat. Mus. for Kunst). Udsmykninger: Udk. til Kristusskikkelsen i apsisdek., Ribe Domk. (1941, Skovgaardmus.); kalkmal. i Tølløse K. (1944); en rk. mosaikker efter Joakim Skovgaards kartoner (Kunstindustrimus.); repr. på Fr.borgmus.; i Kobberstiksaml.

Literature

Vore Damer 7.4.1921; Artes, 1940, 207- 16; Pol. Mag. 1.10.1944 (K. Borchsenius); Nat. Tid. 23.2.1947 (50 år, Sig. Schultz); 10.4.1951; Pol. 17.3.1949 (interv.); Roskilde Dagbl. 17.3.1949 (interv.); P. Koch i: Tilegnet Mogens Koch. 1968, 329; Lulu Salto Stephensen i: Cras LVI, 1989, 57.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.