Per Damm

Weilbach information

Genealogy

Damm, Per, *1929, maler og tegner.

Biography

Per Damms malerier og tegninger tager udgangspunkt i bl.a. landskaber, bymiljøer og havnepartier. I de tidlige billeder kombineres en håndfast, summarisk holdning til stoffet med dynamiske, ekspressive træk som brede penselstrøg og kontureringer. I arbejder fra Færøerne angives landskabets linier distanceret, modstillet den stoflige virkning i husenes bredt skraverede masser i motivets forgrund. I de seneste værker dominerer en løsere, mere skitserende form.

Education

Kunstakad. Kbh. (William Scharff) 1954.

Travels

Studierejser til Frankrig, Spanien, Grækenland, Italien, Egypten, Norge, Færøerne, Sverige, England.

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1964; Carlsons Legat 1965; Aug. Schiøtt 1965.

Exhibitions

KE 1957-58, 1961; KP 1961; Spiren 1962-65, 1968-69; Charl. Forår 1962-66, 1968-70, 1972-73, 1978; 2 x 140 billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973; Den frie Udst. 1978; Færø-inspirationer, Vejen Kunstmus. 1982. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1960, 1966-67, 1975; Vejle Kunstmus. 1971; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1972; Gal. Knabro, Kbh. 1987.

Artworks

Sandsbygd (udst. 1964, Stat. Kunstfond).

Literature

Pol. 11.1.1966; 3.4.1967; Berl.Tid. 25.2.1971; 24.11.1972.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.