Claus Deleuran

Weilbach information

Genealogy

Deleuran, Claus, 1946-1996, tegner. *4.8.1946 i Odense, ?31.1.1996. Forældre: Maleren Otto D. og reklametegneren Siga Kathrine Christoffersen. ~29.12.1967 i Odense med stud. mag., senere ernærings- og husholdningsøkonom Lone Pinstoft Jensen, *10.3.1946 smst., datter af skibsfører Richard Pinstoft J. og Ella Pedersen.

Biography

Claus Deleuran ville være opdagelsesrejsende, men da han forstod, at der ikke var meget tilbage at opdage, begyndte han i stedet at læse etnografi ved Københavns Universitet. D. var i en årrække sammen med Anne Marie Steen Petersen, den universitære venstrefløjs mest populære kunstner. I talløse satiriske tegninger, befolket med små, runde, præcist tegnede figurer af form som en mellemting mellem Storm P.s Peter og Ping og Carla og Vilhelm Hansens Rasmus Klump, forsvarede D. på Studenterbladets sider demokratiet på universiteterne, samtidig med at han angreb skiftende borgerlige og socialdemokratiske regeringer og fagforeningspamperiet. D. stod også til rådighed med plakater og fantasifuldt udformede bannere ved disse års mange demonstrationer. D. lod sig dog aldrig helt opsluge af den politiske venstrefløj. I de tegneserier, han fra 1970ernes begyndelse publicerede i Politisk Revy, senere i Corsaren og i Information til dels i samarbejde med broderen Jesper Deleuran lod D. sine helte opleve de utrolige eventyr, han selv som dreng havde drømt om. I undertiden lidt løst komponerede rammefortællinger, som delvis synes hentet fra Jules Verne, Hergés Tin- Tin og Storm P., indlægges rumrejser og ekspeditioner til fjerne, eksotiske lande, uden at D. glemmer barndommens Odense, hvorfra begivenhederne tager fart, og hvis huse, mennesker og gader omhyggeligt registreres. I 1985 begyndte D. med forbillede i Adam Fabricius' næsten 150 år gamle Illustreret Danmarkshistorie for Folket (med tegninger af Lorenz Frölich) en stort anlagt fremstilling af Danmarks historie i tegneserieform i Ekstra Bladet. I denne muntre, fædrelandskærlige og varmt fortalte serie, der går tilbage til de fjerneste tider, og næppe kan forventes afsluttet før et godt stykke ind i det 21. århundrede, udfolder D. i tætskrevne tekster og smukt kolorerede tegninger hele sin overrumplende fantasi, såvel som en omfattende lærdom om geologi, geografi, antropologi, sagnhistorie, historie og materiel folkekultur.

Education

Stud. Odense Katedralsk. 1965; studier i etnografi, Kbh. Univ. 1965-67; Grafisk Højsk., grafisk formgivn. 1967-69.

Travels

Talrige, korte rejser over det meste af Europa.

Occupations

Scholarships

Stat. Kunstfond 1979; Røde Mors Pris 1981; Illustratorprisen 1981; Kulturmin. initiativpræmie for børne- og ungdomslitt. 1986; Da. Bladtegneres Cross Pris 1988; Det da. Tegneseriekonvents Pris 1989; Storm P. 1990; Ping-Prisen 1991.

Exhibitions

Tegneserieudst., Huset, Kbh. 1980; 6 da. bladtegnere, Den Permanente, Kbh. 1983; Centre Belge de la Bande Dessinée 1992-93. Separatudstillinger: Forhist. Mus. på Moesgaard 1988, 1989 (orig. til tegneserien om Danm. hist.).

Artworks

Satiriske tegn. og tegneserier til Da. socialdemokratisk Ungdoms blad SOC (1969-72); Studenterbladet 1970-75; Politisk Revy 1970-74 (tegneserien Thorfinn); Unge Pædagoger 1975-82; Civiløkonomen 1970-82; Børn & Unge 1972-83; Corsaren 1976-77 (tegneserierne S/S Plimsoller og Rejsen til Saturn); Kooperationen (1978-88); Inf. 1979-84 (s.m. broderen Jesper D.: tegneserierne Pirelli & Firestone samt Occidentens Lys I-II; alene: tegneserien Mikkeline på skattejagt); Sylten 1983-84; Ekstrabl. fra 1985 (tegneserien Illustreret Danmarks Historie for Folket); Svikmøllen fra 1992; en del af D.s tegn. er publ. i bogform, således tegn. fra Studenterbladet 1974-75 i: Det politiske år 1974 i Studenterbladet (1974) og Mandelgaven (1975); serierne fra Politisk Revy, Inf., Corsaren og Ekstrabl. er alle publ. som albums. Illustrationer: Jørgen Liljensøe: Mr. O.E. Madsen, 1983; Flemming Johansen: Jeg elsker min moster, 1984; Johan Herman Wessel, 1986; Kl. 12 er jeg en trold, 1983 (børneremse); Den tykke kat, 1985 (folkeeventyr); Hans Chr. Hansen: Polle i Skabet, 1987; Peter Mouritzen: Nysehornet, 1991; endv. ill. til en mængde fagbøger, skolebøger, pjecer, kogebøger og debatbøger, bl. a. Jørgen Stig Nørgaard m.fl.: Energihusholdning, husholdning, holdning, 1982. Plakater: For Studenterrådet, Kbh. Univ. samt for biblioteker og museer. Film: Designer på Eventyret om den vidunderlige kartoffel (1984, premiere 1986); i tilknytning hertil en bog: Eventyret om den vidunderlige kartoffel af Anders Sørensen (1987).

Literature

Plakatbogen: 10 års politiske plakater fra Danm., 1978; Tegnebogen, Da. Illustratorer, 1980; Inf. 22.-23.7.1978; 4.8.1986 (Søren Vinterberg); 14.12.1992 (Jørgen Aabenhus); Næstved Tid. 7.12.1985; Dagbl. (Ringsted) 13.12.1986; Tillæg til Seriejournalen, 9, 1992, 5-7; Columbus, 6, juli 1992; Ekstrabl. 6.10.1992 (Benito Scocozza).

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.