Charles Phillippe Dieussart

Biography

Charles Phillippe Dieussarts herkomst er ukendt. Han antages på grund af navnet at være en slægtning til arkitekten Franois D. Han var i tjeneste hos hertug Gustav Adolph af Mecklenburg-Güstrow, da han uden dennes tilladelse tog til Danmark i 1668. Rejsens varighed og formål kendes ikke, men han er blevet tilskrevet et fint projekt til en kuppelkirke på basis af kvaliteten, som svarer til den man finder i D.s bedst kendte værk, den illustrede bog Teatrum Architecturae civilis, der udkom i Güstrow i 1679.

Author: Mogens Bencard (Mo.Be.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.