Jakob van Doordt

Weilbach information

Genealogy

Doordt, Jakob van, -1606-1629, maler. ?efter 1.11.1629 i Sth. Formentlig bror til Abraham v. Doort. Forældre: Formentlig kobberstikker i Hamburg Peter v. D. og NN. ~med Margrethe NN, ?tidligst 1634.

Biography

Jacob van Doordt boede i Hamburg men rejste til stadighed rundt mellem de nordeuropæiske hoffer. Især synes han at have været yndet af Christian IV og hans søster hertuginde Elisabeth af Braunschweig-Wolfenbüttel. I 2 anbefalelsesskrivelser fra Christian IV til den engelske konge James I fra 3.7. og 10.8.1624 omtaltes han som en dygtig portrætmaler, som havde tjent ham trofast. D. opholdt sig i Danmark flere gange efter 1610. 17.1.1612 fik han betaling af Rentekammeret for 3 helfigursbilleder og 2 mindre portrætter af Christian IV samt en vokspoussering til en medalje af kongen. Denne betaling kan bl.a. angå det oven for nævnte helfigursbillede på Amalienborg. Selv om det vides, at D. udførte blomster- og fuglebilleder, var han først og fremmest portrætmaler og beherskede såvel det monumentale helfigursbillede som miniaturen. Som miniaturemaler er han stærkt knyttet til engelsk tradition og hans arbejder er på niveau med de bedste miniaturer af Nicholas Hilliard og Isaac Oliver. Miniaturen af Christian IV fra ca. 1606 er den ældste, kendte miniature med dansk tilknytning. D.s sans for den minutiøse gengivelse af detaljen præger også hans store billeder, som med deres afdæmpede og diskrete farveholdning er inspireret af den flamske hofmaler Antonis van Moor, hvis kompositionsskemaer han anvendte.

Education

Travels

Måske England 1606; arb. for hertugen af Braunschweig- Wolfenbüttel; modtog betal. for arb. i Wolfenbüttel 1610-11; Danmark 1610-12, 1616, 1623-24, 1626; nævnes som bosiddende i Hamburg 1620-21 og 1624; England 1624-25; Gottorp 1627-28; Sth. 1629.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Oliemalerier: Hertuginde Elisabeth af Braunschweig- Wolfenbüttel (1609, Fr.borgmus.); kurfyrstinde Hedevig af Sachsen (smst.); Chr. IV (1610, Rosenborgsaml.); samme type i lille format (smst.); dronn. Anna Cathrine og den udvalgte prins Chr. (lille format, 1611, Rosenborgsaml.); Fr. II og dronn. Sophie (dobbeltportræt, 1611, Malmöhus); Chr. IV og dronn. Anna Cathrine (dobbeltportræt, 1611, Gripsholm); Chr. IV i helfigur (1611, Rosenborgsaml., dep. Amalienborg); samme type som brystbillede (Malmöhus); Sophie Krabbe, (ca. 1617, Fr.borgmus.); Christian Eriksen, (ca. 1617, Fr.borgmus.); Fr. III af Gottorp (Staatl. Kunstsamml., Dresden); Fr. Ulrik af Braunschweig-Wolfenbüttel (smst.); Kirsten Munk (sign. 1623, Fr.borgmus.); Kirsten Munk og hendes børn (1624); James I (ca. 1625, St. James Palace, London); dronn. Sophie (1626, Fr.borgmus.). Miniaturer: Chr. IV (form. 1606, hertugen af Buccleuchs saml.); hertuginde Elisabeth af Braunschweig-Wolfenbüttel (1606 smst.); hendes børn: Sophie Hedevig (smst.); Elisabeth (1607 smst.); Dorothea Hedevig (smst.); Hedevig (1607 smst.); og Dorothea (1607 smst.); Chr. IV (1611, Rosenborgsaml.); dronn. Anna Cathrine (1612, smst.); Chr. IV (ca. 1612); dronn. Anna Cathrine (ca. 1612); Chr. IV (1623, Rosenborgsaml.); Kirsten Munk (1623, smst.); hertuginde Elisabeth af Braunschweig-Wolfenbüttel (ca. 1623, hertugen af Buccleuchs saml.); Dorothea af Braunschweig-Wolfenbüttel (ca. 1623, smst.); Gustaf II Adolf (1629, Fr.borgmus.); samme (Gripsholm); endv. tegn. af Chr. IV (ca. 1616, British Mus.). Forsvundne værker: Hertuginde Augusta af Gottorp (brændt på Fr.borg 1859, kendt gennem kopi af Heinrich Hansen 1858); hertug Fr. III af Gottorp (brændt på Fr.borg 1859); Sophie Hedevig af Braunschweig-Wolfenbüttel (brændt på Fr.borg 1859, kendt gennem tegn. af F.C. Lund 1858); Kirsten Munk (som forannvt.); billede af en papegøje (før 1650, tidl. Fr.borg., forsv.); vokspousseringer til medaljer af Chr. IV og dronn. Anna Cathrine, skåret af Nicolaus Schwabe (ca. 1610-12, forsv.); forlæg for 3 portrætkaméer af karneol i Rosenborgsaml. tilskr. Nicolaus Schwabe (forsv.). Tilskrivninger: Drengeportræt (Nivaagaard); enkedronn. Sophie (Hampton Court); to portrætter af hertuginde Elisabeth af Braunschweig-Wolfenbüttel (smst.); portrætter af hendes børn Elisabeth, Hedevig, Dorothea, Christian og Rudolf (smst.); kurfyrstinde Hedevig af Sachsen (smst.).

Literature

F.R. Friis: Bidrag, 1890-1901, 148-50; Harry Schmidt: Gottorffer Künstler I, Kiel 1916; Francis Beckett: Renæssancens Portrætmaleri, 1932, 26-28; samme: Kristian IV og Malerkunsten, 1937, 33-40; Karl Erik Steneberg i: Scandia VII, 1934, 247-66; G. Galster: Da. Medailler og Jetons, 1936; Oliver Millar i: The Burlington Magazine CIV, 1962, 325; samme: The Tudor, Stuart and Early Georgian Pictures in the Collection of Her Majesty the Queen, 1963, 15, 31, 84, planchebind nr. 60; Povl Eller: Kongelige Portrætmalere i Danm., 1971; samme i: Da. Kunsthist. II, 1973, 144-46; Chr. IV og Europa, 1988, nr. 26, 28, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 80, 97, 113, 114, 151, 297, 298, 596, 597, 598, 725; T. Holck Colding: Miniature- og Emaillemaleri i Danm., 1991, 28-30, 175f, planchebind nr. 38-49.

Author: Steffen Heiberg (St.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.